2010-10-09

Storslagna planer och byggen går före våra barn och gamla i Kristianstad??

K.B. 101007  Nytt rådhus för 470 miljoner kronor
"Men på sikt räknar kommunen med stora vinster genom samordning och effektivitet.

Vinsterna är, betonar Gustafson, inte enbart samordningsvinsterna som görs genom att kommunen och Region Skåne samverkar kring stödfunktioner och lokaler, som de båda organisationerna delar kostnaderna för. Viktigt är också att kommunens och Region Skånes tjänstemän och politiker finns nära varandra.
– Det går det inte att sätta ett pris på, säger Bengt Gustafson."


Läs gärna mer en gång ovanstående motiveringar för att göra en investering på en halv miljard kronor och detta med kommuninvånarnas pengar!!

Man kan undra om privatekonomin behandlas lika lättvingligt??

Är det inte vansinne att bygga kontor i Rådhuskvarteret för 470 miljoner med samordningseffekter som motivering till denna investering som mycket väl kunde byggts till kanske hälften av priset några hundra meter norr om stationen dessutom med utvecklings möjligheter vid eventuell region Södra Götaland.


Sälj fastigheterna utom Rådhuset för en en krona p.g.a. dålig förvaltning och dåligt underhåll under lång tid, kultur får också kosta, inte bara Arenor Badhus Naturrum m.m.med krav på återställande i möjligaste mån av de f.d. lägenheterna i detta kvarter, vilket också skulle medföra ett levande centrum efter kl 18.
Då Länsstyrelsens lokaler var tomma föreslogs en flytt av kommunalförvaltningen till dessa lokaler, men det passade tyvärr inte p.g.a olika konstiga motiveringar!


Det kan inte ligga inom kommunallagens intentioner, att vi skall finansiera kommersiella lokaler till regionen. Det är inget som tillhör kärnverksamheterna i en kommun. 

Vad säger länsstyrelsen, som tidigare haft åsikter om t.ex. gångbroar över storgatan och om för höga hus vid Finlandskvarteret och vad säger Kyrkan att spränga in sex våningar, som inte är något som överensstämmer med kulturen här i detta område?
Dessutom den glasentré som visades i K-bladet vore en "våldtäkt". Dagens arkitekter i Sverige talar ofta om årsringar i arkitekturen, men vad jag vet så korsar sig aldrig årsringar, när jag besöker Tyskland upplever jag, att deras arkitekter mycket mer ser sig omkring och anpassar sig därefter.
Det har redan skett stora skador i många av Sveriges stadskärnor p.g.a. okontrollerad rivning och
handelsutbredning med allt föra stora externa handelsytor. 
Vi måste alla värna om centrum.  
Planlagen finns som styrmedel. I annat fall kan det gå med förvaltningen av de gamla husen i centrum som nu håller på att ske med Rådhuskvarteret, att de måste rivas, om vi inte lyckas hyra ut våra affärslokaler. 
Jag har själv sett många tomma affärslokaler i andra städer som jag besökt.

JAG VILL HÄR SOM AVSLUTNING PÅPEKA ATT JAG PÅ INGA VIS ÄR MOT EN UTVECKLING AV KRISTIANSTAD OCH KONKURRENS I KRISTIANSTAD, MEN TYVÄRR UPPLEVS DET ALLT FÖR OFTA ATT DET SAKNAS ETT HELHETSPERSPEKTIV.

T.EX
VAD BLEV DET AV MED ARKITEKTTÄVLINGEN OM STORA TORG?
VAD BLEV DET AV MED ETT "LEVANDE" NORR?
HELA BUSSTRAFIKEN VERKAR INTE VIDARE GENOMTÄNKT?
VAD PLANERS PÅ OMRÅDET NORR OM STATIONEN FRAM TILL VIADUKTEN?


K.B. 101030  Ledamöter är tveksamma till glasparti


Vad säger kultur och bevarandeföreningen Gamla Christianstad???? 

___________________________

Stöd Namninsamlingen.

2010-10-02

Göteborgsandan = Kristianstadsandan ??????

S.R.  101109  Misstänkta mutbrott i flera kommuner 
"En enkät om mutbrott som Sveriges Radio låtit göra visar att var tredje kommun som svarat, upptäcker något eller några fall av misstänkta oegentligheter varje år. "
Följande kommuner valde att inte svara på enkäten .....Kristianstad.... 


I Kristianstad får en tjänsteman 820.000:- för att han varit ohederlig kanske t.o.m. brottslig. Det är till att ta vara på kommuninvånarnas pengar, alla pengarna kommer från någons ficka. Dett är inget, som skapar förtroende hos kommuninvånarna, när den politiska ledningen inte tar större ansvar eller har mer kontroll !


K.B.  101002; "Allt finns i mitt huvud"
"Det finns oklarheter kring de anklagelser som riktades mot den avstängde avdelningschefen Björn Carlqvist. Nu visar sig förvaltningschef Jan Westberg ha godkänt fakturor från samma firma som han kritiserat Carlqvist för att anlita."


Man borde kunna ställa frågan till de ansvariga i Kristianstad. 
Finns det något förtroende för denne svamlande Jan Westberg, som inte kan visa fram några underlag för Calqvists oegentligheter?
Har även han själv "sylt" på fingrarna eller m.a.o. finns det fler "lik i lasten" som skyddas?


Det yttersta ansvaret gentemot kommuninvånarna ligger på den politiska ledningen i Kristianstad, som inte skall låta rättvisan skipas på tjänstemanna nivå, utan omgående ta tag i vad som håller på att avslöjas.
Det finns kanske anledning för Janne Josefsson att göra en resa till Kristianstad?


K.B.  10110  Chefsavhopp på C4 Teknik
 
Kan det bero på att han som hade "Allt finns i mitt huvud", att det var FÖR mycket som "TYNGDE" tjänstemannens huvud?


K.B.  100930 "En kontroversiell tjänsteman"


K.B. 100929  Får 820 000 för att sluta: "Kan börja titta framåt"
 "Alternativet till en uppgörelse nu hade varit en mycket långdragen rättslig process över åtta-tio månader med troligen en enbart marginellt bättre uppgörelse. Det är det inte värt. Jag vill snabba på processen och börja se framåt igen. "


Kan det möjligen vara, att fler har varit i "syltburken och fått den söta sylten på fingrarna"???


Kommentarer t. artikel:
"Carlqvist, som arbetade som avdelningschef, ska enligt förvaltningschef Jan Westberg ha brutit mot kommunens regelverk för upphandling och mot LOU, Lagen om offentlig upphandling." 


"Pappren på bordet!
Inte vidare klädsamt!
Kommuninvånarna borde få veta, då det är DERAS pengar!
Detta sker med våra pengar, när det samtidigt talas det om en rättslig process!
Återigen träd fram!"
"820 000kr för att säga upp sig frivilligt!? Och beloppet betalas ut i form av en pensionsförsäkring som är skattetekniskt gynnsamt både för Carlqvist och Kristianstad kommun? Lämpligt?
Normalt om man gjort något olagligt får man sparken utan lön.
Avgångsvederlag och pensioner brukar ges vid uppsägningar pga arbetsbrist, nedläggningar etc.
Har uppslaget till TV serien om Svinarp hämtats från Kristianstad? Jag börjar undra för jag har i minne "flygplatsdebacklet" som kostade skattebetalarna ett antal miljoner!"Det har funnits många skandaler under årens lopp i Kristianstad, men tyvärr tas ofta ingen lärdom av detta utan det kommer nya med jämna mellanrum.


K.B. 100929  Kristianstadsandan
"I Kristianstad finns bara en officiell anda: "Spirit of Food". Men vad rör sig under ytan? Ingenting blir klarare genom det sätt kommunen nu agerar på."


Först får folket säga sitt, det kallas demokrati, sedan mellan skål och vägg i det stängda rummet utan insyn kohandlar våra "kära" folkvalda!
Är detta demokrati?
Se nu på C4teknik där betalar man 820000:- till en som är misstänkt för juridiska oegentligheter, utan insyn för kommuninvånarna!
Finns det fler lik i lasten?
Är det konstigt det blir politiker FÖRAKT?

___________________________