2010-10-09

Storslagna planer och byggen går före våra barn och gamla i Kristianstad??

K.B. 101007  Nytt rådhus för 470 miljoner kronor
"Men på sikt räknar kommunen med stora vinster genom samordning och effektivitet.

Vinsterna är, betonar Gustafson, inte enbart samordningsvinsterna som görs genom att kommunen och Region Skåne samverkar kring stödfunktioner och lokaler, som de båda organisationerna delar kostnaderna för. Viktigt är också att kommunens och Region Skånes tjänstemän och politiker finns nära varandra.
– Det går det inte att sätta ett pris på, säger Bengt Gustafson."


Läs gärna mer en gång ovanstående motiveringar för att göra en investering på en halv miljard kronor och detta med kommuninvånarnas pengar!!

Man kan undra om privatekonomin behandlas lika lättvingligt??

Är det inte vansinne att bygga kontor i Rådhuskvarteret för 470 miljoner med samordningseffekter som motivering till denna investering som mycket väl kunde byggts till kanske hälften av priset några hundra meter norr om stationen dessutom med utvecklings möjligheter vid eventuell region Södra Götaland.


Sälj fastigheterna utom Rådhuset för en en krona p.g.a. dålig förvaltning och dåligt underhåll under lång tid, kultur får också kosta, inte bara Arenor Badhus Naturrum m.m.med krav på återställande i möjligaste mån av de f.d. lägenheterna i detta kvarter, vilket också skulle medföra ett levande centrum efter kl 18.
Då Länsstyrelsens lokaler var tomma föreslogs en flytt av kommunalförvaltningen till dessa lokaler, men det passade tyvärr inte p.g.a olika konstiga motiveringar!


Det kan inte ligga inom kommunallagens intentioner, att vi skall finansiera kommersiella lokaler till regionen. Det är inget som tillhör kärnverksamheterna i en kommun. 

Vad säger länsstyrelsen, som tidigare haft åsikter om t.ex. gångbroar över storgatan och om för höga hus vid Finlandskvarteret och vad säger Kyrkan att spränga in sex våningar, som inte är något som överensstämmer med kulturen här i detta område?
Dessutom den glasentré som visades i K-bladet vore en "våldtäkt". Dagens arkitekter i Sverige talar ofta om årsringar i arkitekturen, men vad jag vet så korsar sig aldrig årsringar, när jag besöker Tyskland upplever jag, att deras arkitekter mycket mer ser sig omkring och anpassar sig därefter.
Det har redan skett stora skador i många av Sveriges stadskärnor p.g.a. okontrollerad rivning och
handelsutbredning med allt föra stora externa handelsytor. 
Vi måste alla värna om centrum.  
Planlagen finns som styrmedel. I annat fall kan det gå med förvaltningen av de gamla husen i centrum som nu håller på att ske med Rådhuskvarteret, att de måste rivas, om vi inte lyckas hyra ut våra affärslokaler. 
Jag har själv sett många tomma affärslokaler i andra städer som jag besökt.

JAG VILL HÄR SOM AVSLUTNING PÅPEKA ATT JAG PÅ INGA VIS ÄR MOT EN UTVECKLING AV KRISTIANSTAD OCH KONKURRENS I KRISTIANSTAD, MEN TYVÄRR UPPLEVS DET ALLT FÖR OFTA ATT DET SAKNAS ETT HELHETSPERSPEKTIV.

T.EX
VAD BLEV DET AV MED ARKITEKTTÄVLINGEN OM STORA TORG?
VAD BLEV DET AV MED ETT "LEVANDE" NORR?
HELA BUSSTRAFIKEN VERKAR INTE VIDARE GENOMTÄNKT?
VAD PLANERS PÅ OMRÅDET NORR OM STATIONEN FRAM TILL VIADUKTEN?


K.B. 101030  Ledamöter är tveksamma till glasparti


Vad säger kultur och bevarandeföreningen Gamla Christianstad???? 

___________________________

Stöd Namninsamlingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad