2010-01-30

Svart över Råduskvarteret? Vad säger Kultur Nämnden och kommuninvånarna, bevarande- o. kulturföreningarna Gamla Christianstad eller Vä Husens vänner??

Kristianstadsbladet 100130 Bygg rätt!

Kristianstadsbladet 091112
Behåll balansen

Kristianstadsbladet 091010
Samboavtal som förvånar

Kristianstadsbladet 091008
Kristianstad befäster sin position i regionen

Kristianstadsbladet 091008 Förstudie nytt kommun- och regionhus
i Kristianstad


Rådhuskvarteret ??

Detta vackra kulturkvarter skall rivas för ett kontorskomplex till visa delar i sex våningar i stället för att återställas till bostäder och ett levande centrum efter kl. 18.


Denna administrationsbyggnad kan med fördel byggas norr om stationen visserligen längre bort för våra regionvästskåningar, men det är nyttigt för regionfolket med lite motion till tåget med något hundratal meter.
Hälsovård tillhör regionfolkets kärnverksamhet, då är det alltid bra att leva som lär.

Detta också viktigt så att man inte för framtiden bygger in sig i ett kvarter utan expansions möjligheter, som det varit i Rådhuskvarteret.

Detta med hänsyn om Region Södra Sverige förvekligas med Skåne, Blekinge och södra Småland, där Kristianstad kunde bli centalort och nav med hänsyn läge för hela detta geografiska läge.


Vad säger kulturnämnden?? Helt tyst!!

Vad säger eller varför agerar inte våra kulturföreningar och bevarandeföreningar?

Vä Husens vänner, som just grundades då risken fanns, att Vä husen skulle rivas.
På samma sätt räddades Österbergskagåreden från rivning tack vare några privat personer reagerade och motsatte sig en rivning av denna vackra kultur fastighet.

Jag vill också passa på att nämna hade min far inte varit så envis att behålla sin fastighet i kv. Snapphanen på sextitalet, så hade strörre delen av detta kvarter varit rivit p.g.a. en storbyggmästare hade förhandlat att köpa fastigheterna på bägge sidor och hade min far sålt så hade alla dessa fastigheter varit rivna, men p.g.a. denna låg i mitten så blev det ingen rivning. Detta är något, som våra beslutsfattare borde tänka på med en mandatperiod på endast fyra år, när dom går i rivningstankar som nu Rådhuskvarteret och Nortullskolan.

Nu gäller det ett helt kulturkvarter och man är fram tills nu HELT TYST!

Var finns
Gamla Christianstad angående Rådhuskvarteret och vars kärnverksamhet borde också vara att yttra sig och bevaka detta kulturkvarter, när denna "våldtäkt" håller på att ske med Rådhuskvarteret?

Dessa föreningar har hittills varit helt tysta i denna viktiga fråga för vårt unika renässanscentrum i norra Europa, vilket får anses som mycket märkligt!

Jag har också läst på olika bloggar Regionen befäster närvaro i Kristianstad och Kristianstad sträcker på sig med uttalanden från offentliga personer.
INTE NÅGON har nämnt eller berört kulturvärdet i detta kvarter.


Märkligt, då dessa hus förvaltats i många generationer och nuvarande förvaltare med en mandatperiod på fyra år inte har större

respekt för tidigare förvaltare eller för kommande generationer och dess förvaltare av denna kultur.


Är det dags att bilda "Rådhuskvarterets vänner"??


Österbergskagården på Ö. Boulevarden räddades en gång i tiden från en närstående rivning tack vare eldsjälar.


K.B. 091008 : "Utgångspunkterna har varit att skapa så stora rationella kontorsytor som möjligt samtidigt som kulturhistoriskt viktiga befintliga byggnader behålls."

Detta är vad som nämns i det sju sidiga prospekt, som är underlaget för vidare beslut om kulturvärdet i detta kvarter!

Varför tillförs INTE regionmuseets åsikter på ett tidigt stadium angående denna förvanskning och enorma exploatering av stadens vackraste kvarter med bl.a. sexvåningshus hus?
Vad säger Länsstyrelsen, som nyligen haft åsikter om gångbroar och höga hus i Tivoliparken?

Dessa organisationers åsikter skall naturligtvis beaktas redan från början.
Det är därför dessa institutioner finns.

Vad säger kyrkan som granne om denna förvanskning?


K.B. 091006 : "Ett nybygge vid Allöskolan har diskuterats. Förhandlingar har också förts med Kvarnens ägare Kungsleden om att hyra mer där och dessutom bygga nytt över parkeringshuset. Enligt politiker blir hyran dock för dyr."

Jag är på inga sätt och vis emot utveckling i Kristianstad, men det är inget som säger ett stort kontorskomplex just måste etableras i detta kvarter, som naturligtvis skall etableras som bostadskvarter i synnerhet när det så ofta talas om ett levande centrum efter kl 18.

Det upplevs tyvärr allt för ofta som att man tittar på några olika förslag, för att ge ge mer sken av att vara till för att det skall se bra ut.

Så har det varit vid var etableringen av ARENAN.

Så har det varit var den s.k. Kristianstadspendel skulle etableras. Man fastnade för förslag 8 och 9. De andra förslagen 1 - 7 har aldrig redovisats.

På samma sätt har det nämnt angående Rådhuskvakvarteret om etablering vid Allöskolan och i Kvarnen. Det har bara sagt att det blir för dyrt och att man inte vill hyra lokaler.
Vad är det som säger dessa påståenden är rätt.

Ett renhetskrav eller ur demokratiskt krav skulle åtminstone att dessa alternativ också redovisas lika grundligt och utförligt, så att kommuninvånarna också får och har en möjlighet att bilda sig en uppfattning.


Jag har varit i många städer i Europa, men det är ett ytterst fåtal, som jag har sett denna våldtäkt som nu planeras på Rådhuskvartert!

Detta var ur kulturell synpunkt, för vi in ekonomiska aspekter för oss kommuninvånare, då framträder dessa planer ännu värre och horriblare !

Kristianstadsbladet 091006 Kommunen föreslås att köpa Skånehuset
"..man river hela rådhuskvarteret utom delen mot Stora Torg och den södra fasaden, mot Nya Boulevarden. Sedan byggs nya lokaler för både regionen och kommunen. Förutom att bland annat möteslokaler kan utnyttjas bättre så kan exempelvis telefonväxel, tryckeri, vaktmästeri, restaurang med mera vara gemensam.
Förhandlingar har också förts med Kvarnens ägare Kungsleden om att hyra mer där och dessutom bygga nytt över parkeringshuset. Enligt politiker blir hyran dock för dyr."

"Det har funnits en rädsla från vissa håll att Region Skåne skulle lämna Kristianstad. Nu kan den frågan avföras från dagordningen", säger regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein(M). Ett mycket märkligt och ej förtroende skapande uttalande av regionens chef, som fått röster från hela regionen. Vad har Swansteein för känsla för vår kommun och denna del av regionen, om det måste till att vi kommuninvånare skall känna oss tvungna att bygga kontorskomplex till honom för att han skall behaga stanna kvar i Kristianstad?
Vad är det som säger att kommunen skall var fastighetsförvaltare åt regionen och därmed belasta den kommunala budgeten? Ett renhetskrav borde väl i så fall var ett samägande, men dock eji rådhuskvarteret. Båda förvaltningarna borde utsorsa detta till ngt. fastighetsbog, då det inte tillhör kärnverksamheten för någon part.

Läs nedanstående punkter från artikeln ovan och tänk efter vad det verkligen står i Kristianstadsbladets artikel, vilket hemlighetsmakeri som försiggår innan detta nu har kommit fram i dagen och nästan är beslutat.

Urklipp från ovanstående artikel i Kristianstadsbladet:
 • Skissas på ett körschema, ett avtal för sammanflytten och delar av rådhuskvarteret rivs.
 • En presskonferens i frågan ska hållas, Innan dess inte ge Jerker Swanstein (M) några kommentarer.
 • En tidsplan för sammanflytten, förslag till avtal, Kommunen ska äga och enligt planerna förväntas stå klar 2014.
 • Kristianstads kommun köper Skånehuset.
 • Det finns skisser på hur det gemensamma huset skulle kunna se ut.
 • Bättre läge?
 • Finns det också en del "tankar om pengar" i förstudien. Men några detaljer vill han inte ge.
 • Pusselbitarna faller inte på plats förrän tidigast på onsdag.
 • Jerker Swanstein vill heller inte kommentera om hans uppfattning om en samlokalisering har blivit positivare sedan kommunen kom med idén.
 • Folkpartiets Gilbert Tribo, tvekar inte.
 • En lösning måste till, eftersom rådhuskvarteret är i stort behov av renovering. Lokalerna används inte effektivt och är inte handikappanpassade.
 • Ett nybygge vid Allöskolan har diskuterats, Förhandlingar har också förts med Kvarnens ägare att hyra mer där och dessutom bygga nytt över parkeringshuset. Enligt politiker blir hyran dock för dyr.
 • Därav detta tredje förslag, där tanken är att man river hela rådhuskvarteret utom delen mot Stora Torg och den södra fasaden, mot Nya Boulevarden. Sedan byggs nya lokaler för både regionen och kommunen.
 • Kommunstyrelsen förväntas ta ställning till avtalet mellan kommunen och Region Skåne den 21 oktober.

Hur går beslutsfattandet till? Det verkar som denna rivning mer eller mindre redan är beslutad att riva Rådhuskvartert! Helt utan någon form av debatt hur detta kulturkvarter skall förvaltas för framtiden och kommande generationer.

Jag blir mållös. Enligt mitt sätt och många fler att se hur man just håller på besluta om detta vackra kulturkvarter t.o.m. med insprängda 6 våningshus.


Det häpnadsväckande, att man som förtroendevald kan bete sig på detta sätt mot kulturen!

Vi måste ALLA reagera så får det inte fortsätta med vår kultur och ekonomi!
Gör INTE om misstaget som skedde på 60-talet, då städernas centrum förvanskades genom allt rivningsraseri och byggnader ersattes med något som inte passade in även i Kristianstad. Ytterligare förvanskning i vårt berömda och unika rennesans centrum måste undvikas.

Hur hade Kristianstads centrum sett ut, om de privata fastighetsägarna förvaltat sina fastigheter på samma sätt?

Det hade varit bra om man lärt sig lite av historien, men uppenbart INTE!!!

Helt plötsligt finns det kapital till att köpa ett stort förvaltningshus utan precision på användning och riva ett helt kvarter och där bygga nytt kontorskomplex, när finns lediga lokaler i Kvarnen och samtidigt när skola och äldreboende stängs p.g.a. bristande RESURSER!!

En liten reflexion hur kan det vara, att Region Skåne kan tänka sig hyra men inte Kristianstads kommun?

Beror detta på större ekonomiska insikter eller någon annan kristall kula, eller är man av den insikten, att man skall ägna sig åt sin kärnverksamhet, som inte är att förvalta fastigheter?

Det vore i så fall något för Kristianstads kommun att ta efter, eftersom man uppenbarligen inte är så kvalificerad inom fastighetsförvaltning, när man tillåter sig att tära på kommuninvånarnas kapital med ett eftersatt fastighetsunderhåll på över 500 miljoner kronor!Mycket intressant sida >> Om Operation Karlstad
"
Operation Karlstad är en ideell, partipolitiskt obunden organisation som verkar för en öppen och aktiv debatt i stadsmiljöfrågor som rör Värmland i allmänhet och Karlstad i synnerhet.
Hur hanteras vårt gemensamma kulturmiljöarv och våra kulturhus? Hur förnyar man staden?
Här på Operation Karlstads blogg håller vi ett öga på stadsmiljöfrågorna och synar kulturmiljövården i sömmarna.......
......berömmer dem som gör ett bra jobb och ställer dem som inte gör det mot väggen."

Läs mer på Operaton Karlstads hemsida, mycket intressant.
Skulle inte detta vara något för Kristianstad, att tillsammans "spåna" utvecklingsförslag t.ex. Saluhall m.m. allt till Kristianstads positiva utveckling.

Ytterligare en intressant sida >> Storstad Linköping
"Storstad Linköping är en oberoende intressegrupp och ett öppet nätverk. Alla som har ett intresse för Linköpings utveckling är välkomna som medlemmar. Vårt forum är öppet för saklig debatt och direkt kritik."

Såsom man gjort i Karlstad och Linköping skulle vi vara några, som är intresserade av vår stads utveckling och träffades då och då och sätter våra tankar idéer på pränt och framför dessa offentligt som vårt bidrag till stans utveckling utan att vara buden till någon politik.

Om Du tycker det låter positivt hör av "Dej".

Jag och säkert många med "mej" skulle säkert tycka och tro, att vi gemensamt skulle kunna tillföra Kristianstad något positivt.
Alla är välkomna som stads- och kulturmiljöintresserade medlemmar.

Jag skall ta kontakt med både med Operation Karlstad och Storstad Linköping för att få en objektiv syn på detta ärende och det finns fler organisationer på riksnivå att rådfråga.

Slå en signal på 0708 211134 eller maila olle.p.johansson@gmail.com om du är intresserad.

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

2010-01-28

Vinter i Kristianstads centrum.

Så var det sol o. vinter i Kristianstad centrum.
Du är alltid välkommen till Kristianstads mysiga och välbevarade centrum med ett stort handelsutbud.
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om ,

2010-01-24

Min kommentar på inlägg på nedanstående insändare.

Vi känner ju alla till den dåliga ekonomin för flygplatsen, räcker det med 100 miljoner som ägarna(vi) skjutit till av våra skattemedel genom åren?

Senaste årets förlust på 36 miljoner fixades genom att skriva ner aktiekapitalet med samma summa. Vad fick skattebetalarna av detta mer än, att de blir av med 36 miljoner kronor i tillgångar.

Är inte detta kapitalförstöring?

Dessa 36 miljoner blir per dag 98000 kronor!

Den motprestation Ryanair vill ha för att börja flyga på Kristianstad motsvarar 9 dagars förlustkostnader från förra året.
2500 kronor(Ryanairs marknadsbidrag per dag) jämfört med 98ooo kronor förra årets förlust per dag utan att göra något.

2500kroner per dag är om Ryanair flyger med tomma plan, redan vid 50% sålda flygstolar har flygplatsen fått tillbaks sitt marknadsbidrag till Ryanair plus det skapat arbetstillfällen här.

Vilket tycker Du är bäst att få tillbaks utlagda pengar och skapa sysselsättning i vår bygd?

Tycker Du det är bättre att säga nej direkt till Ryanair och utan denna flygtrafik som skapar pengar och arbete?

Du har kanske ett bättre förslag?
Vad har Du för bra idé?
Det skulle var intressant att höra.


Fler blogginlägg här på bloggen om flygplatsen>> Kristianstads Airport

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2010-01-23

Kostnader kan skapa intäkter som ger överskott!

K.B. 100123 >> Sista minuten för flyget

K.B. 100123 >> "Gratis för Ryanair"

K.B. 100123 >> "Stackars Skåne nordost missade chansen"

Min uppfattning är att tillkommande turister kan skapa mycket sysselsättning i vår bygd.

Reklambidraget som nämns 895000 kronor till Ryanair är ju pengar som kan generera tillbaks här genom fler besökare och med det fler arbetstillfällen.

Detta skall jämföras med förra årets förlust, som trollades bort genom kreativ
bokföring och aktiekapitlet skrevs ner med 36 miljoner kronor.

Är inte detta kapitalförstöring?
Förra årets förlust på 36 miljoner blir omräknat per dag 98000 kronor!

Den motprestation Ryanair vill ha för att börja flyga på Kristianstad, som i senare skede givetvis kan vidare utvecklas motsvarar 9 dagars förlustkostnader från förra året.

OBS detta, om Ryanair flyger med tomma plan, redan vid 50% sålda flygstolar har flygplatsen fått tillbaks sitt marknadsbidrag till Ryanair plus det skapat arbetstillfällen här.

Ryanair hade givetvis INTE satsat här, om flygbolaget inte trott på bärkraft i dessa flyglinjer.

Ryanair är, som bekant inga blåbär utan från detta bolag kan vi alla lära oss mycket av.


Fler inlägg >> Kristianstads Airport

K.B. 100121 >> Ryanair kritiserar styrelsen

_______________________________________

Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Jag har placerat min blogg i Kristianstad!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2010-01-21

Stackars Skåne Nordost!

Jag blev mycket ledsen och bestört, när styrelsen inte insåg potentialen och värdet av att fatta ett positivt beslut med Ryan Air som operatör på Kristianstads Airport. Ryan Air, som är Europas största lågpris flygoperatör. Det är så turister flyger idag och en flyglinje transporterar sina passagerare i bägge riktningarna och då förhoppningsvis med nya turister till Skåne nordost från södra Europa, nu med förmånlig valuta för turister.

Det hade säkert inte varit omöjligt med flyglinjerna till Spanien utan att vara lagöverträdare, eftersom Ryanair flyger ofta till lite mindre flygplatser och även till offentligt ägda och i Sverige kommunalägda flygplatser, nu senast till Norrköping utan att överträda EU-reglerna.

Jag menar att vår bygd, där man inte lever och bor så tätt på varandra som i södra Europa och vår natur är en stor potential och har ett stort värde för vår turism.

Vi har vår allemansrätt, som är något unikt, med våra stora orörda skogar och sjösystem. Inte minst vårt omtalade och unika biosfärområde Vattenriket är att förglömma. Det är alltid lätt att bli hemmablind och inte se alla kvaliteter som ett besök här i vår bygd kan vara värt.

Jag vill nu göra en jämförelse med alpvärlden, som jag regelbundet har besökt i mer än 40 år och också har arbetat i. Jag kan nämna att i Val Gardena finns ingen arbetslöshet. Hade inte turismen funnits i många av dessa avlägsna alpdalar, så hade det kanske på sin höjd bara varit betande alpkor på dessa platser.

Det finns få näringar som skapar så mycket arbetstillfällen som just turism.

Det ska naturligtvis också nämnas att det är ett mycket stort värde för oss som lever och verkar i Skåne nordost, att få möjligheten till att på ett enkelt sätt tillgodose våra soliga resor till Spanien med flyg från Kristianstad Airport.

Ett förslag nu och en vädjan från min sida är, att flygplatsstyrelsen snabbt omprövar sin felbedömning och tar en ny kontakt med Ryanair, gärna tillsammans med Skåne Nordost, angående en ny snabb uppgörelse. Detta kan givetvis vidareutvecklas med ytterligare flyglinjer från andra delar av Europa.

Kristianstad Airport med sin kostnadsbild för operatörerna skulle mycket väl kunna utvecklas till lågprisbolagens "Mecka" i södra Sverige med sitt stora upptagningsområde i vår närhet. Affärer skapar affärer, med andra ord skrivs kontrakt med Ryanair står antagligen snart andra lågprisflygbolag i kö till andra destinationer.

Vilken potential skulle detta inte kunna skapa, när även flygbolagen börjar med samma prissättning på långdistanserna. Följden av detta är en mycket stor ökad tillväxt i besöksnäringen med många fler arbetstillfällen i Skåne nordost och hela södra Sverige.

Klicka >> Skåne Nordost
Skåne Nordost är ett mycket bra initiativ av kommunerna i Skåne NO med en mycket bra hemsida som visar mycket av vår fantastiska bygd, som det inte finns några begränsningar på i framtiden hur stor utvecklingen av besöksnäringen kan bli.

K.B. 100121 >> Ryanair kritiserar styrelsen

_______________________________________Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2010-01-19

Det som gick i Norrköping gick inte i Kristianstad! VARFÖR?

Jag Googlade först på Kristianstad +Ryanair och fick 11600 träffar.
sedan Googlade jag på Norrköping +Ryanair och fick hela 84500 träffar!

Det kan tyckas märkligt att Ryanair motas i grinden i Kristianstad, dessutom har Ryanair tidigare varit operatör här.
Är det möjligt för Ryanair att flyga i hela Europa som Europas största "lågprisflyg" utan att vara kriminell, så vore det märkligt att det inte går i Kristianstad.

Här i Kristianstad borde man kunna var snabb till beslut, om man nu lärt sig något från tidigare kostbara "luftcirkusar" kring Kristianstads Airport!
VDn lär dessutom vara juristutbildad?

Ordföranden Sten Hermansson "Dessutom hade vi inte hunnit få ett väntat utlåtande från en advokat, förklarar Sten Hermansson. Detta är ju väldigt känsligt, med tanke på vår historia."

O.B.S. >> Det har nu visat sig i den fortsatta debatten, att för flygplatsens bästa hade det varit mycket bättre i denna fråga, om Sten H. suttit kvar och nejsägarna lämnat styrelsen omgående t.ex. Uno Aldegren.

Det gäller naturligtvis hela styrelsen, att alla ärenden som skall upp styrelsens bord måste naturligtvis vara väl förberedda och genomgångna så inget strider mot det offentliga regelverket. Det är bl.a en styrelsens uppgifter att kritiskt granska.
Det verkar som beslutsunderlaget var oprofessionellt framtaget i detta viktiga ärende för flygplatsen fortlevande.
Det duger inte som ansvarsfull ordförande säga något i stil med vi väntar på något utlåtande från en advokat!

I affär går det inte att sitta stilla och vänta på att någon kommer och knackar på dörren utan där gäller handlingskraft.
Vilket datum var deadline, vilket alltid förekommer i avtalsteckning?

Det är inte vidare proffsigt eller ansvarsfullt inför flygplats problemen, att uttrycka sig som vårt kommunalråd Gustafson gör, att vi trodde vi hade två veckor på oss att hantera frågorna juridiskt, men det visade sig att Ryanair höll ett högre tempo.

HOPPSAN !!!!!
Det gällde ett steg att rädda flygplatsen från nedläggning och fler arbetstillfällen och ett försök att reducera miljonförluster för Kristianstads kommun.

Detta händer i den turist och den välkomnande kommunen Kristianstad.

Tråkigt, kanske dags med pappren på bordet och inte bara som svar det är på gång.

Det skrivs, att det kunde strida mot EU-konkurrensregler i så fall kalla OMGÅENDE till en presskonferens, där hela styrelsen träder fram och klargör och redogör för detta förkastade av Europas största lågprisoperatör till Kristianstads Airport.
Likaså borde också Jerker Swanstein
(M) träda fram, som har högsta ansvaret för hela regionen m.a.o inte bara den västra delen av Skåne, om han vill ge avtryck som "rakryggad".

Finns inte detta kurage vore det kanske bäst för FLYGPLATSEN med en helt ny styrelse, eftersom vad som nu hänt här med Ryanair upplevs av många som en stor fadäs eller skada för Kristianstads bygden?
Det hade varit trovärdigt och ansvarsfullt för fortsatt förtroende för sittande styrelse.

Varför var det möjligt i Norrköping vars flygplats också är i kommunal ägo?

Det är inte länge sedan det sista underskottet på 36 miljoner kronor "tvättades" bort genom att skriva ner aktiekapitalet med samma summa.
Kreativt och enkelt med ett "pennstreck", så var 36 miljoner kronor borta.
Det kan kallas för kapitalförstöring.


På den gamla goda tiden på 60-talet var det annorlunda då sköttes flygplatsen parallellt utan någon VD
av dåvarande ekonomichefen i Kristianstad kommun Kurt Eriksson.

Hur står det till med Region Skånes ägaransvar som storägare för flygplatsen, som verkar vara på väg ut ur sitt ansvar. Det går alltid lätt att säga, att vi kommer stötta med driftsbidrag.

Kristianstadsbladet sökte regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (M), men tyvärr inte tillgänglig, men i dagens mobila samhälle hade det varit hedligare och mer trovärdigt, om nu viljan funnits, att ringt tillbaks i denna mycket viktiga fråga för oss här i Kristianstads kommun.
Det finns många vakna timmar på ett dygn.

Om man "säljer" politik eller "säljer" något annat skall man alltid ta ansvar gentemot sina väljare eller kunder, om man har något intresse för att få trogna väljare(kunder).
Det är ju dessutom VALÅR i år!

På samma sätt är Region Skåne på väg lämna sin lokaler till Kristianstad, som kommer belasta Kristianstads ekonomi.

Det är alltid lättare dra sig undan när man inte är ägare.

Jag hoppas, att det inte förhåller sig på samma sätt med Kriminalvården, utan att de tar ansvaret för Gamla Fängelset, så att det inte bara används som en dellikvid för den mark i Vä som Kristianstads kommun tillhandahåller.

K.B. 100120 >> Hermansson lämnarfly gplatsens styrelse

K.B. 100120 >> Förberedelser är A och O

K.B. 100120 >> Flygplatstyrelsen sa nej till drygt 13 000 passagerare

K.B. 100120 >> Region Skåne var tveksamt

K.B. 100119 >> Nej till ny flyglinje

K.B.100119 >> Ryanair har tecknat avtal – med flygplatsen i Norrköping

K.B. 100119 >> Nej till ny flyglinje
"Den ansåg att det fanns tvivelaktigheter i förslaget i förhållande till EU:s konkurrensregler. Dessutom hade vi inte hunnit få ett väntat utlåtande från en advokat, förklarar Sten Hermansson. Detta är ju väldigt känsligt, med tanke på vår historia.
Inom region Skåne har det under en längre tid diskuterats att dra sig ur ägarskapet för flygplatsbolaget."


K.B. 091119 >> Dålig moral på flygplatsen
"Gamla trotjänare på flygplatsen i Everöd behandlas illa av ledningen i nedskärningstider, skriver Matts Olsson, före detta stations- och regionchef SAS Kristianstad och Ängelholm/Helsingborg.
Jag, en pensionerad chef för SAS och Linjeflygs verksamhet i Kristianstad och Ängelholm/Helsingborg, har de senaste åren haft det tvivelaktiga nöjet att följa utvecklingen på Kristianstad Airport."

"Norrköping flygplats är nöjd med nyetableringen.
Vi är naturligtvis mycket nöjda över att Ryanair som Europas största lågprisflygbolag börjar trafikera Norrköping flygplats i maj. Vi ser mycket ljust på framtiden och erbjuder i och med Ryanairs etablering alla typer av flygresor. Det kan väl knappast bli bättre, säger Mari Torstensson, vd på Norrköping flygplats, i ett pressmeddelande."

SvD 100119 >> Ryanair flyger från Norrköping i maj

_______________________________________Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2010-01-15

Hur får det gå till med VÅRA pengar??

Kristianstadsbladet 100115 Felräknat inför politikerbeslut

"
Det är också en ordentlig kostnadsökning?
– Det kan man säga, men det första var en bedömning. Här är det beräknat, svarar Anders Magnusson."

Hoppsan 59 miljoner kronor fel, nej bara 44 miljoner fel!!!

Man tror inte det är sant, när man läser artikeln i K-bladet vilken syn och ansvar man har på andras pengar!

Det är dessutom skattebetalarnas pengar.
Först skyller man lite på någon konsult och så för det andra var de första siffrorna bara en bedömning, så det har tydligen inget med verkligheten att göra?

Tänk om familjen eller den lille företagaren hade kalkylerat på detta vis, då hade det varit massor av konkurser, eller hur??

Vem får bära ansvaret för den felkalkyl på HELA 38%?
Vad säger kommunrevisorerna?

O.B.B. ! Varje krona är tagen ur någon annans ficka!
Det rör sig om HELA 44.ooo.ooo:- kronor

Vad har alla ekonomiska minus i Kristianstad kostat?

T.ex. Vem tar på sig ansvaret för merkostnaden för Liviushallen eller vad kostade "Spirit of Food" spektaklet, vad kostade cirkusen kring logistikcentrat, vad har flygplatsen kostat, som fortfarande inte landat?

Det är kanske hög tid att klarläggs, så att det inte hamnar i "glömskans hav", eller som det ofta heter, att det var inte under vår mandattid.

Är det kanske därför man måste utkvittera SÄRTAXA för sommarstugeavlopp för några veckors vistelse i sommarstugan längs kusten i Kristianstads kommun?


_______________________________________Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


På tal om ett rökande kommunalråd i Kristianstad! "Fredspipa" ?

På tal om ett rökande kommunalråd i Kristianstad! "Fredspipa" ?

Det är ju fritt att välja sitt hälsoval bara man inte glömmer att tänka på sin omgivning och sig själv.

"Regelverket" är alltid viktigt så man inte gör fel mot sin omgivning annars är det lätt hänt, att man går upp i "rök" som bekant.

Det kan inte vara lätt och prioritera i kommunalpolitiken, om nu rökning är så viktigt t.o.m. med stor debattartikel i rikstidningen Aftonbladet.

Vad sänder det för signaler till skolungdomen i Kristianstads kommun om högsta chefen i kommunen vill driva rökning på jobbet som en viktigt fråga?

Kristianstadsbladet 100115 >> Gustafson (M): "Rökfri arbetstid är inte aktuellt"
"Ja, de må väl utreda frågan. Men att införa rökfri arbetstid är inte aktuellt. Det kan jag tala om, förklarar han bestämt."

Kristianstadsbladet 100105 >> Gustafson tar strid för rätten att röka i stor debattartikel

Aftonbladet 100102 >> Rökförbud på jobbet är ett orimligt krav

Aftonbladet 100108 >> Arbetsgivare, kräv rökstopp på jobbet!
"Replik om rökförbud under arbetstid

Jag blir verkligen överraskad, m-politikernas artikel kan inte vara ett budskap för decenniet som vi inledde vid nyår, då vi började skriva 2010.

Rökning dödar! Rökning är fortfarande en av de enskilt största orsakerna till ohälsa och död och ändå finns det ett djupt rotat försvar för detta missbruk.

Kunskaperna är i dag omfattande om sambanden mellan hälsa och livsstil. Minskad rökning är den mest effektiva åtgärden mot cancersjukdom."

Kristianstadsbladet 100107 >> Arbetstiden ska inte sittas av i rökrummet

Per-Anders blogg >> Skönt att slippa cigarettrök


Jöran Fagerlunds blogg >> Lång väntan på rökfri arbetstid men nu är den här
"Från årsskiftet har de flesta av Göteborgs stadsdelsnämnder infört rökfri arbetstid för personalen. Gott så. Inte en dag för sent. Tobaksrökning är den företeelse som skördar flest dödsoffer i Sverige. Fler än alkoholen och trafiken. Det är inte bara hälsoefekterna som skördar liv utan även olyckorna. Rökning var den vanligaste orsaken till fjolårets 118 dödsbränder."
_______________________________________Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
o

2010-01-12

Stöd Torghandlarna på Lilla Torg i Kristianstad

Det klart dessa TORGHANDLARE behöver vårt stöd i den FÖRETAGAREVÄNLIGA kommunen Kristianstad, där det dessutom råder "Spirit of Food"!

En torgstadga måste naturligtvis finnas och anpassas till vad kunderna vill ha och till drägliga förhållanden för dom som har sin arbetsplats på torget.
Vi får inte glömma, att detta är deras arbetsplat och levebröd, om vi nu vill ha ett levande torg. Torget har alltid varit en mötes och handelsplats sedan urminnes tider.


Jag har själv haft ett medborgarförslag, att dela upp torghandeln till även på Stora Torg, men den avslog också det var inte överensstämmelse med bl.a. enl. "Torgstadgan".
Det var, när det var aktuellt med "Spirit of Food" kommunen, som jag tyckte det skulle var aktuellt med torghandel med bara lokalt producerad mat på Stora Torg.
Jag var även i kontakt med med andra organisationer, men tyvärr.
Det är tråkigt, när regelverket är ett hinder för utvecklingen.


Jag kan föreslå innan reglerna skrivs om gör en liten utflykt till Tyskland, där kan städerna torghandel åretrunt.

K.B. 100109 >> Vagn kan ersätta tält på torget
"
Torghandlaren Duoc Lu skulle vilja ersätta sitt tält med en torgvagn. Han menar att det är dags för en modernisering som förbättrar arbetsvillkoren."

Facebook >>> Stöd Torghandlarna på Lilla Torg i Kristianstad


K.B. 100113 >> Regler för torg ses över.

"Jag tror vi har en tendens att förstora upp skitsaker, säger kommunalrådet Bengt Gustafson (M) och kommunens konflikt med torghandlarna."

Hur kan man säga på detta vis, när det gäller en näringsidkares levebröd dessutom i en kommun som kallar sig "Spirit of Food" kommun? Märkligt!

K.B. 100112 >> Stöd Torghandlarna på Lilla Torg i Kristianstad

K.B. 100112 >> För vem skrivs stadgarna?

K.B. 100112 >> Vi vill inte köpa förfrusna blommor

K.B. 100111 >> Förslag till kommunen – ändra torgstadgan

K.B. 100109 >> Torghandlare varnas för att ha "tältat in" sig i kylan

K.B. 091220 >> Torghandlare kvar i kylan


_______________________________________Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


2010-01-08

Handelsförväntningar för 2010 i Kristianstad

Kristianstadsbladet 100107 >> Samtal förs om att bygga City Gross i Kristianstad

Kristianstadsbladet 091231 >> Lokala kändisar minns 2009

"Kristianstadsbladet frågade kända och okända personer från Kristianstad, Broby och Hässleholm vad det minns av det gångna året, och vad de förväntar sig av 2010. Så här svarade Bengt Gustafson (M) och Heléna Fritzon (S), kommunalråd respektive oppositionsråd i Kristianstad."


Kristianstadsbladet 091231 >> Höga förväntningar för 2010
"Vi är väldigt glada över att vi gemensamt har fortsatt att driva de strategiska utvecklingsfrågorna i "Handslaget" vidare men vi oroas över alla senareläggningar som nu sker. Nu senast var det Handelsstadens centrumsatsning som skjuts fram i tiden."

Heléne Fritzon (S), oppositionsråd i Kristianstads kommun. Vilken är den största utmaningen för Kristianstad de närmaste åren.
"Det är att få förutsättningar för hållbar tillväxt. Att fler får jobb, och då främst de unga."

Ovanstående är något som alla ställer upp på, men som det sägs måste tillväxten även i handeln vara hållbar, så att det inte bara skapas nya arbetstillfällen i form av nyetableringar och i andra ändan skapas friställningar i de redan etablerade verksamheterna.

Det är alltid positivt med visioner och skapande för framtiden, men det skadar aldrig att vara realist och lära av misstag som begåtts i andra städer.

Helt naturligt ser Steen & Ström mest till sina egna vinstintressen i Ö. Centrum och inte i samma utsträckning till helheten av Kristianstads redan etablerade handel, som gjort Kristianstad till den handelsstad den är idag. Det övergripande ansvaret för hela centrums utveckling ligger på Kristianstads Kommun, som därför måste markera helheten på ett tydligare sätt.

Steen & Ströms stora planerade etablering är emot Kristianstads kommuns handelsutredning utförd av välrenommerade Nordplan, när det gäller handelsutredningar, att utveckla Ö. Centrum med 30000 kvm. i stället för vad handelsutredningen förslog med högst 20000 kvm(8-10000kvm nya ytor + Domus befintliga ytor), vilket Nordplan ansåg var vad den etablerade handeln i Kristianstad skulle kunna tåla utan negativa utslagningar med denna utökade handel, som Ö. Centrum kan innebära för Kristianstad. Västra delen av centrum kan "över natten" påverkas med i genomsnitt ca 5 % (kanske något mer) och detta är mycket nog, när vi inte vet hur lönsamheten är idag. Alltså enskilda butiker i stadskärnan kan drabbas hårt.

Detta påpekade även av Fredrik Bergström som är ekonomie doktor i
nationalekonomi, tidigare vd för Handelns Utredningsinstitut och
numera affärsområdeschef inom det globala analys- och
teknikkonsultföretaget WSP vid en paneldebatt på Yllan arrangerad av
Sparbanken, att vid för stor handelsetablering kan övrig centrumhandel
drabbas med utslagningar som följd och affärslägen idag B-lägen blir
C- och D-lägen t.ex. på storgatorna norr om Hesslegatan och butiker
söder om Tivoligatan, och på Södra Torg och på Norr.
Redan idag finns det tomma lokaler i centrum av Kristianstad.

Vad har Kristianstads kommuns ledning ytterliggare som underlag för att anse sig kunna frångå och till svar, som går emot Nordplans rekommendationer med ytterligare extra ca. 10000 kvm. handelsytor, som kan resultera i utslagningar av etablerad handel och därmed också utslagning av arbetstillfällen?

Detta är viktigt eftersom det är många som berörs.

Kristianstadsbladet 100108 >> Konkurserna ökade gravt i Kristianstad under 2009

Nordplans Handelsutredning >> Handelsstrategi Kristianstads kommun

Kristianstad och Skåne NO tillhör inte de mest expansiva orterna i Sverige vad gäller befolkningstillväxt. Stora problem har uppstått på andra håll i Sverige p.g.a. av för stor utspädning av handeln med för stor expansion av handeln t.ex. i centrum av Borlänge, Uddevalla, Lund, Helsingborg, Jönköping m.fl.
Detta är det också många, som befarar även kan hända i Kristianstad.
Idag finns ca 50-60000 kvm lokalytor i Kristianstads centrum. Det skulle innebära en ökning med ca 30% över en natt.

En liknelse, tänk om alla Kristianstads kommuns verksamheter såsom skola och omsorg och förvaltning ökade med 30% över en natt med samma mängd kommunal skattepengar. Det skulle vara en ekvation, som inte skulle gå ihop. Detta är något i still med vad som håller på att hända med en 30% ökad handelsvolym i Kristianstad.

Utveckla gärna Kristianstad, men se till så att det inte händer med stora utslagningar av befintlig handel som följd.

Här följer länkar, som talar sitt tydliga språk, som man kan taga lärdom av:

Market 091117 >> Handlare hotar med exit från Entré i Malmö
"
Missnöjet är stort i Malmös nya köpcentrum.
Elva butiksägare hotar att lämna Entré.
– Måndagar och tisdagar har vi nästan tomt, säger en av dem."

SvD 091021 >> Svagare tillväxt för gallerior

Sydsvenskan 091117 >> Entré väcker delade känslor

Sydsvenskan 091117 >> Entréhandlare stänger i protest
"Den svaga måndagen blev droppen. Elva handlare i köpcentret Entré hotar att stänga i protest."

Sydsvenskan 090621 >> Två miljoner besök – men ingen köpfest

Ett varningens finger till Kristianstads kommuns ledning!

Läs ovanstående artiklar och sitt ner i lugn och ro och tänk noga igenom, om vad som händer Kristianstad, om denna expansion i Kristianstads handel, som nu planeras, och som redan håller på att klinga av i Sverige.

Idag finns det hyreslediga lokaler i Kristianstad, som är mycket svåra hitta seriösa hyresgäster till.

Det gäller att stämma "i bäcken" och var ödmjuk så det inte blir fler.
I Borlänge fick man skänka bort lokaler till välgörenhetsinrättningar.

En liknelse, tänk om alla Kristianstads kommuns verksamheter såsom skola och omsorg och förvaltning ökade med 30% över en natt med samma mängd kommunal skattepengar och befolkningsundelag. Det skulle vara en ekvation, som inte skulle gå ihop. Detta är något i still med vad som skulle kunna hända med en 30% ökad handelsvolym i Kristianstad.

Utveckla gärna Kristianstad, men se till så att det inte händer med stora utslagningar av befintlig handel som följd.

Enligt min uppfattning gäller det, att vara ödmjuk mot verkligheten vid det politiska beslutsfattandet och att inse faran med för stora handelsetableringar i synnerhet, när det gäller ungefär samma köpkraft som handeln i Kristianstad idag har tillgång till plus orter i vår omvärld som också utvecklas.

Jag vill samtidigt igen klargöra, att jag INTE är emot en utveckling av Kristianstads handel, men den måste vara i paritet med köpkraften i vårt område. Det är alltid bra att vara konkurrensutsatt.

SVT >> Företagare drabbas av höjda hyror
Småföretagare har inte råd vara kvar i Västerås gallerior


Sveriges Radio >> Dramatiskt höjda hyror efter ägarbyte

Blogginlägg >> Visar inlägg med etikett Östra Centrum.

Forum iKristianstad >> Forumindex Ö. Torg och Ö. Centrum

Klicka >> Samrådsyttrande "Östra Centrum" av Olle Johanssson 091116


_______________________________________

Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,