2010-01-30

Svart över Råduskvarteret? Vad säger Kultur Nämnden och kommuninvånarna, bevarande- o. kulturföreningarna Gamla Christianstad eller Vä Husens vänner??

Kristianstadsbladet 100130 Bygg rätt!

Kristianstadsbladet 091112
Behåll balansen

Kristianstadsbladet 091010
Samboavtal som förvånar

Kristianstadsbladet 091008
Kristianstad befäster sin position i regionen

Kristianstadsbladet 091008 Förstudie nytt kommun- och regionhus
i Kristianstad


Rådhuskvarteret ??

Detta vackra kulturkvarter skall rivas för ett kontorskomplex till visa delar i sex våningar i stället för att återställas till bostäder och ett levande centrum efter kl. 18.


Denna administrationsbyggnad kan med fördel byggas norr om stationen visserligen längre bort för våra regionvästskåningar, men det är nyttigt för regionfolket med lite motion till tåget med något hundratal meter.
Hälsovård tillhör regionfolkets kärnverksamhet, då är det alltid bra att leva som lär.

Detta också viktigt så att man inte för framtiden bygger in sig i ett kvarter utan expansions möjligheter, som det varit i Rådhuskvarteret.

Detta med hänsyn om Region Södra Sverige förvekligas med Skåne, Blekinge och södra Småland, där Kristianstad kunde bli centalort och nav med hänsyn läge för hela detta geografiska läge.


Vad säger kulturnämnden?? Helt tyst!!

Vad säger eller varför agerar inte våra kulturföreningar och bevarandeföreningar?

Vä Husens vänner, som just grundades då risken fanns, att Vä husen skulle rivas.
På samma sätt räddades Österbergskagåreden från rivning tack vare några privat personer reagerade och motsatte sig en rivning av denna vackra kultur fastighet.

Jag vill också passa på att nämna hade min far inte varit så envis att behålla sin fastighet i kv. Snapphanen på sextitalet, så hade strörre delen av detta kvarter varit rivit p.g.a. en storbyggmästare hade förhandlat att köpa fastigheterna på bägge sidor och hade min far sålt så hade alla dessa fastigheter varit rivna, men p.g.a. denna låg i mitten så blev det ingen rivning. Detta är något, som våra beslutsfattare borde tänka på med en mandatperiod på endast fyra år, när dom går i rivningstankar som nu Rådhuskvarteret och Nortullskolan.

Nu gäller det ett helt kulturkvarter och man är fram tills nu HELT TYST!

Var finns
Gamla Christianstad angående Rådhuskvarteret och vars kärnverksamhet borde också vara att yttra sig och bevaka detta kulturkvarter, när denna "våldtäkt" håller på att ske med Rådhuskvarteret?

Dessa föreningar har hittills varit helt tysta i denna viktiga fråga för vårt unika renässanscentrum i norra Europa, vilket får anses som mycket märkligt!

Jag har också läst på olika bloggar Regionen befäster närvaro i Kristianstad och Kristianstad sträcker på sig med uttalanden från offentliga personer.
INTE NÅGON har nämnt eller berört kulturvärdet i detta kvarter.


Märkligt, då dessa hus förvaltats i många generationer och nuvarande förvaltare med en mandatperiod på fyra år inte har större

respekt för tidigare förvaltare eller för kommande generationer och dess förvaltare av denna kultur.


Är det dags att bilda "Rådhuskvarterets vänner"??


Österbergskagården på Ö. Boulevarden räddades en gång i tiden från en närstående rivning tack vare eldsjälar.


K.B. 091008 : "Utgångspunkterna har varit att skapa så stora rationella kontorsytor som möjligt samtidigt som kulturhistoriskt viktiga befintliga byggnader behålls."

Detta är vad som nämns i det sju sidiga prospekt, som är underlaget för vidare beslut om kulturvärdet i detta kvarter!

Varför tillförs INTE regionmuseets åsikter på ett tidigt stadium angående denna förvanskning och enorma exploatering av stadens vackraste kvarter med bl.a. sexvåningshus hus?
Vad säger Länsstyrelsen, som nyligen haft åsikter om gångbroar och höga hus i Tivoliparken?

Dessa organisationers åsikter skall naturligtvis beaktas redan från början.
Det är därför dessa institutioner finns.

Vad säger kyrkan som granne om denna förvanskning?


K.B. 091006 : "Ett nybygge vid Allöskolan har diskuterats. Förhandlingar har också förts med Kvarnens ägare Kungsleden om att hyra mer där och dessutom bygga nytt över parkeringshuset. Enligt politiker blir hyran dock för dyr."

Jag är på inga sätt och vis emot utveckling i Kristianstad, men det är inget som säger ett stort kontorskomplex just måste etableras i detta kvarter, som naturligtvis skall etableras som bostadskvarter i synnerhet när det så ofta talas om ett levande centrum efter kl 18.

Det upplevs tyvärr allt för ofta som att man tittar på några olika förslag, för att ge ge mer sken av att vara till för att det skall se bra ut.

Så har det varit vid var etableringen av ARENAN.

Så har det varit var den s.k. Kristianstadspendel skulle etableras. Man fastnade för förslag 8 och 9. De andra förslagen 1 - 7 har aldrig redovisats.

På samma sätt har det nämnt angående Rådhuskvakvarteret om etablering vid Allöskolan och i Kvarnen. Det har bara sagt att det blir för dyrt och att man inte vill hyra lokaler.
Vad är det som säger dessa påståenden är rätt.

Ett renhetskrav eller ur demokratiskt krav skulle åtminstone att dessa alternativ också redovisas lika grundligt och utförligt, så att kommuninvånarna också får och har en möjlighet att bilda sig en uppfattning.


Jag har varit i många städer i Europa, men det är ett ytterst fåtal, som jag har sett denna våldtäkt som nu planeras på Rådhuskvartert!

Detta var ur kulturell synpunkt, för vi in ekonomiska aspekter för oss kommuninvånare, då framträder dessa planer ännu värre och horriblare !

Kristianstadsbladet 091006 Kommunen föreslås att köpa Skånehuset
"..man river hela rådhuskvarteret utom delen mot Stora Torg och den södra fasaden, mot Nya Boulevarden. Sedan byggs nya lokaler för både regionen och kommunen. Förutom att bland annat möteslokaler kan utnyttjas bättre så kan exempelvis telefonväxel, tryckeri, vaktmästeri, restaurang med mera vara gemensam.
Förhandlingar har också förts med Kvarnens ägare Kungsleden om att hyra mer där och dessutom bygga nytt över parkeringshuset. Enligt politiker blir hyran dock för dyr."

"Det har funnits en rädsla från vissa håll att Region Skåne skulle lämna Kristianstad. Nu kan den frågan avföras från dagordningen", säger regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein(M). Ett mycket märkligt och ej förtroende skapande uttalande av regionens chef, som fått röster från hela regionen. Vad har Swansteein för känsla för vår kommun och denna del av regionen, om det måste till att vi kommuninvånare skall känna oss tvungna att bygga kontorskomplex till honom för att han skall behaga stanna kvar i Kristianstad?
Vad är det som säger att kommunen skall var fastighetsförvaltare åt regionen och därmed belasta den kommunala budgeten? Ett renhetskrav borde väl i så fall var ett samägande, men dock eji rådhuskvarteret. Båda förvaltningarna borde utsorsa detta till ngt. fastighetsbog, då det inte tillhör kärnverksamheten för någon part.

Läs nedanstående punkter från artikeln ovan och tänk efter vad det verkligen står i Kristianstadsbladets artikel, vilket hemlighetsmakeri som försiggår innan detta nu har kommit fram i dagen och nästan är beslutat.

Urklipp från ovanstående artikel i Kristianstadsbladet:
 • Skissas på ett körschema, ett avtal för sammanflytten och delar av rådhuskvarteret rivs.
 • En presskonferens i frågan ska hållas, Innan dess inte ge Jerker Swanstein (M) några kommentarer.
 • En tidsplan för sammanflytten, förslag till avtal, Kommunen ska äga och enligt planerna förväntas stå klar 2014.
 • Kristianstads kommun köper Skånehuset.
 • Det finns skisser på hur det gemensamma huset skulle kunna se ut.
 • Bättre läge?
 • Finns det också en del "tankar om pengar" i förstudien. Men några detaljer vill han inte ge.
 • Pusselbitarna faller inte på plats förrän tidigast på onsdag.
 • Jerker Swanstein vill heller inte kommentera om hans uppfattning om en samlokalisering har blivit positivare sedan kommunen kom med idén.
 • Folkpartiets Gilbert Tribo, tvekar inte.
 • En lösning måste till, eftersom rådhuskvarteret är i stort behov av renovering. Lokalerna används inte effektivt och är inte handikappanpassade.
 • Ett nybygge vid Allöskolan har diskuterats, Förhandlingar har också förts med Kvarnens ägare att hyra mer där och dessutom bygga nytt över parkeringshuset. Enligt politiker blir hyran dock för dyr.
 • Därav detta tredje förslag, där tanken är att man river hela rådhuskvarteret utom delen mot Stora Torg och den södra fasaden, mot Nya Boulevarden. Sedan byggs nya lokaler för både regionen och kommunen.
 • Kommunstyrelsen förväntas ta ställning till avtalet mellan kommunen och Region Skåne den 21 oktober.

Hur går beslutsfattandet till? Det verkar som denna rivning mer eller mindre redan är beslutad att riva Rådhuskvartert! Helt utan någon form av debatt hur detta kulturkvarter skall förvaltas för framtiden och kommande generationer.

Jag blir mållös. Enligt mitt sätt och många fler att se hur man just håller på besluta om detta vackra kulturkvarter t.o.m. med insprängda 6 våningshus.


Det häpnadsväckande, att man som förtroendevald kan bete sig på detta sätt mot kulturen!

Vi måste ALLA reagera så får det inte fortsätta med vår kultur och ekonomi!
Gör INTE om misstaget som skedde på 60-talet, då städernas centrum förvanskades genom allt rivningsraseri och byggnader ersattes med något som inte passade in även i Kristianstad. Ytterligare förvanskning i vårt berömda och unika rennesans centrum måste undvikas.

Hur hade Kristianstads centrum sett ut, om de privata fastighetsägarna förvaltat sina fastigheter på samma sätt?

Det hade varit bra om man lärt sig lite av historien, men uppenbart INTE!!!

Helt plötsligt finns det kapital till att köpa ett stort förvaltningshus utan precision på användning och riva ett helt kvarter och där bygga nytt kontorskomplex, när finns lediga lokaler i Kvarnen och samtidigt när skola och äldreboende stängs p.g.a. bristande RESURSER!!

En liten reflexion hur kan det vara, att Region Skåne kan tänka sig hyra men inte Kristianstads kommun?

Beror detta på större ekonomiska insikter eller någon annan kristall kula, eller är man av den insikten, att man skall ägna sig åt sin kärnverksamhet, som inte är att förvalta fastigheter?

Det vore i så fall något för Kristianstads kommun att ta efter, eftersom man uppenbarligen inte är så kvalificerad inom fastighetsförvaltning, när man tillåter sig att tära på kommuninvånarnas kapital med ett eftersatt fastighetsunderhåll på över 500 miljoner kronor!Mycket intressant sida >> Om Operation Karlstad
"
Operation Karlstad är en ideell, partipolitiskt obunden organisation som verkar för en öppen och aktiv debatt i stadsmiljöfrågor som rör Värmland i allmänhet och Karlstad i synnerhet.
Hur hanteras vårt gemensamma kulturmiljöarv och våra kulturhus? Hur förnyar man staden?
Här på Operation Karlstads blogg håller vi ett öga på stadsmiljöfrågorna och synar kulturmiljövården i sömmarna.......
......berömmer dem som gör ett bra jobb och ställer dem som inte gör det mot väggen."

Läs mer på Operaton Karlstads hemsida, mycket intressant.
Skulle inte detta vara något för Kristianstad, att tillsammans "spåna" utvecklingsförslag t.ex. Saluhall m.m. allt till Kristianstads positiva utveckling.

Ytterligare en intressant sida >> Storstad Linköping
"Storstad Linköping är en oberoende intressegrupp och ett öppet nätverk. Alla som har ett intresse för Linköpings utveckling är välkomna som medlemmar. Vårt forum är öppet för saklig debatt och direkt kritik."

Såsom man gjort i Karlstad och Linköping skulle vi vara några, som är intresserade av vår stads utveckling och träffades då och då och sätter våra tankar idéer på pränt och framför dessa offentligt som vårt bidrag till stans utveckling utan att vara buden till någon politik.

Om Du tycker det låter positivt hör av "Dej".

Jag och säkert många med "mej" skulle säkert tycka och tro, att vi gemensamt skulle kunna tillföra Kristianstad något positivt.
Alla är välkomna som stads- och kulturmiljöintresserade medlemmar.

Jag skall ta kontakt med både med Operation Karlstad och Storstad Linköping för att få en objektiv syn på detta ärende och det finns fler organisationer på riksnivå att rådfråga.

Slå en signal på 0708 211134 eller maila olle.p.johansson@gmail.com om du är intresserad.

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad