2010-01-08

Handelsförväntningar för 2010 i Kristianstad

Kristianstadsbladet 100107 >> Samtal förs om att bygga City Gross i Kristianstad

Kristianstadsbladet 091231 >> Lokala kändisar minns 2009

"Kristianstadsbladet frågade kända och okända personer från Kristianstad, Broby och Hässleholm vad det minns av det gångna året, och vad de förväntar sig av 2010. Så här svarade Bengt Gustafson (M) och Heléna Fritzon (S), kommunalråd respektive oppositionsråd i Kristianstad."


Kristianstadsbladet 091231 >> Höga förväntningar för 2010
"Vi är väldigt glada över att vi gemensamt har fortsatt att driva de strategiska utvecklingsfrågorna i "Handslaget" vidare men vi oroas över alla senareläggningar som nu sker. Nu senast var det Handelsstadens centrumsatsning som skjuts fram i tiden."

Heléne Fritzon (S), oppositionsråd i Kristianstads kommun. Vilken är den största utmaningen för Kristianstad de närmaste åren.
"Det är att få förutsättningar för hållbar tillväxt. Att fler får jobb, och då främst de unga."

Ovanstående är något som alla ställer upp på, men som det sägs måste tillväxten även i handeln vara hållbar, så att det inte bara skapas nya arbetstillfällen i form av nyetableringar och i andra ändan skapas friställningar i de redan etablerade verksamheterna.

Det är alltid positivt med visioner och skapande för framtiden, men det skadar aldrig att vara realist och lära av misstag som begåtts i andra städer.

Helt naturligt ser Steen & Ström mest till sina egna vinstintressen i Ö. Centrum och inte i samma utsträckning till helheten av Kristianstads redan etablerade handel, som gjort Kristianstad till den handelsstad den är idag. Det övergripande ansvaret för hela centrums utveckling ligger på Kristianstads Kommun, som därför måste markera helheten på ett tydligare sätt.

Steen & Ströms stora planerade etablering är emot Kristianstads kommuns handelsutredning utförd av välrenommerade Nordplan, när det gäller handelsutredningar, att utveckla Ö. Centrum med 30000 kvm. i stället för vad handelsutredningen förslog med högst 20000 kvm(8-10000kvm nya ytor + Domus befintliga ytor), vilket Nordplan ansåg var vad den etablerade handeln i Kristianstad skulle kunna tåla utan negativa utslagningar med denna utökade handel, som Ö. Centrum kan innebära för Kristianstad. Västra delen av centrum kan "över natten" påverkas med i genomsnitt ca 5 % (kanske något mer) och detta är mycket nog, när vi inte vet hur lönsamheten är idag. Alltså enskilda butiker i stadskärnan kan drabbas hårt.

Detta påpekade även av Fredrik Bergström som är ekonomie doktor i
nationalekonomi, tidigare vd för Handelns Utredningsinstitut och
numera affärsområdeschef inom det globala analys- och
teknikkonsultföretaget WSP vid en paneldebatt på Yllan arrangerad av
Sparbanken, att vid för stor handelsetablering kan övrig centrumhandel
drabbas med utslagningar som följd och affärslägen idag B-lägen blir
C- och D-lägen t.ex. på storgatorna norr om Hesslegatan och butiker
söder om Tivoligatan, och på Södra Torg och på Norr.
Redan idag finns det tomma lokaler i centrum av Kristianstad.

Vad har Kristianstads kommuns ledning ytterliggare som underlag för att anse sig kunna frångå och till svar, som går emot Nordplans rekommendationer med ytterligare extra ca. 10000 kvm. handelsytor, som kan resultera i utslagningar av etablerad handel och därmed också utslagning av arbetstillfällen?

Detta är viktigt eftersom det är många som berörs.

Kristianstadsbladet 100108 >> Konkurserna ökade gravt i Kristianstad under 2009

Nordplans Handelsutredning >> Handelsstrategi Kristianstads kommun

Kristianstad och Skåne NO tillhör inte de mest expansiva orterna i Sverige vad gäller befolkningstillväxt. Stora problem har uppstått på andra håll i Sverige p.g.a. av för stor utspädning av handeln med för stor expansion av handeln t.ex. i centrum av Borlänge, Uddevalla, Lund, Helsingborg, Jönköping m.fl.
Detta är det också många, som befarar även kan hända i Kristianstad.
Idag finns ca 50-60000 kvm lokalytor i Kristianstads centrum. Det skulle innebära en ökning med ca 30% över en natt.

En liknelse, tänk om alla Kristianstads kommuns verksamheter såsom skola och omsorg och förvaltning ökade med 30% över en natt med samma mängd kommunal skattepengar. Det skulle vara en ekvation, som inte skulle gå ihop. Detta är något i still med vad som håller på att hända med en 30% ökad handelsvolym i Kristianstad.

Utveckla gärna Kristianstad, men se till så att det inte händer med stora utslagningar av befintlig handel som följd.

Här följer länkar, som talar sitt tydliga språk, som man kan taga lärdom av:

Market 091117 >> Handlare hotar med exit från Entré i Malmö
"
Missnöjet är stort i Malmös nya köpcentrum.
Elva butiksägare hotar att lämna Entré.
– Måndagar och tisdagar har vi nästan tomt, säger en av dem."

SvD 091021 >> Svagare tillväxt för gallerior

Sydsvenskan 091117 >> Entré väcker delade känslor

Sydsvenskan 091117 >> Entréhandlare stänger i protest
"Den svaga måndagen blev droppen. Elva handlare i köpcentret Entré hotar att stänga i protest."

Sydsvenskan 090621 >> Två miljoner besök – men ingen köpfest

Ett varningens finger till Kristianstads kommuns ledning!

Läs ovanstående artiklar och sitt ner i lugn och ro och tänk noga igenom, om vad som händer Kristianstad, om denna expansion i Kristianstads handel, som nu planeras, och som redan håller på att klinga av i Sverige.

Idag finns det hyreslediga lokaler i Kristianstad, som är mycket svåra hitta seriösa hyresgäster till.

Det gäller att stämma "i bäcken" och var ödmjuk så det inte blir fler.
I Borlänge fick man skänka bort lokaler till välgörenhetsinrättningar.

En liknelse, tänk om alla Kristianstads kommuns verksamheter såsom skola och omsorg och förvaltning ökade med 30% över en natt med samma mängd kommunal skattepengar och befolkningsundelag. Det skulle vara en ekvation, som inte skulle gå ihop. Detta är något i still med vad som skulle kunna hända med en 30% ökad handelsvolym i Kristianstad.

Utveckla gärna Kristianstad, men se till så att det inte händer med stora utslagningar av befintlig handel som följd.

Enligt min uppfattning gäller det, att vara ödmjuk mot verkligheten vid det politiska beslutsfattandet och att inse faran med för stora handelsetableringar i synnerhet, när det gäller ungefär samma köpkraft som handeln i Kristianstad idag har tillgång till plus orter i vår omvärld som också utvecklas.

Jag vill samtidigt igen klargöra, att jag INTE är emot en utveckling av Kristianstads handel, men den måste vara i paritet med köpkraften i vårt område. Det är alltid bra att vara konkurrensutsatt.

SVT >> Företagare drabbas av höjda hyror
Småföretagare har inte råd vara kvar i Västerås gallerior


Sveriges Radio >> Dramatiskt höjda hyror efter ägarbyte

Blogginlägg >> Visar inlägg med etikett Östra Centrum.

Forum iKristianstad >> Forumindex Ö. Torg och Ö. Centrum

Klicka >> Samrådsyttrande "Östra Centrum" av Olle Johanssson 091116


_______________________________________

Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad