2008-10-30

Rådhuskvarteret ?

Vad händer med vårt fina Rådhuskvarter?

Det hörs inget om vidare planer för detta kvarter.

Ett stort projekt, som i denna finanskris och lågkonjunktur hade skapat många arbetstillfällen.

Det är dessutom fastigheter, som ingår i kommunens bristande underhåll på 200-500 miljoner kronor, med bristande resurser är det m.a.o. angeläget att dessa fastigheter frånsett Rådhuset skyndsamt säljs till något fastighetsbolag.

KB 081023 Sten Hermansson (fp), ordföranden i tekniska nämnden:

- Men summan är bara en bild för hur mycket det skulle kunna kosta om man gör hela upprustningen på en gång och det är ju i praktiken inte möjligt.

Helt klart är dock att nivån för underhållet måste öka i nästa års budget för nämnden.

Det är synnerligen viktigt att detta kulturarv hanteras varsamt och skyndsamt för framtiden och vilket dessutom kommer avlasta en redan ansträngd budget för Kristianstads kommun.


,
,


http://www.metro.se/se/article/2007/09/20/22/4120-42/index.xml