2009-12-31

Pax Vobis = "Fred med Eder"= Christian IV - - M-ledningen ??

Kristianstadsbladet 091231 >> Orwellskt i M

Rådhuset i Kristianstad. Ovanför ingången står det ”Pax Vobis” som betyder ”Fred med Eder”. Christian IV själv lär ha sagt det.

Något för M-ledningen, att tänka på i dessa dagar.
Vore kanske något för Moderaterna i Kristianstad att tänka på och att försöka leva upp till för att försöka skapa förtroende inför nästa val?

Ja-sägare och maktfullkomlighet enligt Bengt Gustafson (M) "Regelverket följdes" är aldrig bra för den positiva utvecklingen av Kristianstad.

M brukar i andra sammanhang säga att den fria marknaden skall styra.


Det hade kanske varit bäst för alliansen och moderaterna att byta ut sin ledare, för den ledarskapsstil som framförs är det inget som gagnar moderaterna eller Kristianstad.

Det är lättare byta ut en "stol, där benen har dålig kontakt med underlaget" än hela "möblemanget" skall riskera åka på "tippen".

Oppositionen jublar naturligtvis.

Här finns viktigare saker för ett ansvarsfullt kommunalråd att reda ut.

Det hade varit mycket bättre och mer förtroendeskapande, att den f.d. kommunrevisorn ägnat sin kvarvarande tid under mandatperioden tid att reda ut och redovisa för kommuninvånarna ansvaret och kostnaderna för de kostsamma affärerna, som figurerat under mandatperioden.

F
.d. kommunrevisorn, som dessutom enligt sin egen insändare Orwellskt i M verkar ha stor kunskap i matematik.

Här följer några viktiga uppgifter, som väntar på redovisning, så att de inte faller i glömskans "stora hav", eftersom det rör sig om andras pengar (Kommuninvånarna):
  • Livius hallen med en merkostnad på hela 40 miljoner kronor
  • Nu senast en omlastningshall med en merkostnad på hela 10 miljoner kronor.
  • Tvisten med Bröderna Person som kräver kommunen på 40 miljoner.
  • Vad har "Spirit of Food" profileringen kostat. Det har aldrig redovisats!
  • Vad blev totalkostnaden för för Flygplatsskandalen? Nu har det gått ett år till med FLYGPLATSEN utan VDn visat några positiva planer för framtiden! Nu är högt tid at prestera något! Redovisa månadsvis hur mycket flygplatsen går back varje månad. Hur mycket kostar VDn varje månad?
  • "Riskkapitalbolaget" Arenabyggets finansiering och påverkan på kommunekonomin och dess kärnverksamheter.
  • m.m.

Kristianstadsbladet 091229 >> Tillämpa principen hellre fria än fälla

Kristianstadsbladet 091222 >> Regelverket följdes

Regelverket är nog så viktigt, men man skulle kunna tro, att det viktigaste för moderaterna i Kristianstad borde vara att skapa få förtroende för framtiden och för Kristianstads bästa.
Genom förtroende får man röster och tvärtom straffar sig i nästa val.
Valet gjorde ledningen i Kristianstad själv, så nu återstår bara, att den som lever får se.
Denna framtoning hos moderaterna kan lätt uppfattas som alltför egoistiskt eller maktbegäret har tagit överhand.

Kristianstadsbladet 091219 >> Den interna partidemokratin tog storstryk
"Det kan sannolikt inte ha undgått någon hur den interna partidemokratin i Kristianstadsmoderaterna den senaste tiden har fått ge vika inför kommunalrådet Bengt Gustafsons (M) tvivelaktiga målsättningar. Dessa målsättningar som sannolikt är avsedda att säkra absolut makt inom partiet, har i det offentliga blivit förklätt som att man behöver arbetsro inom den moderata gruppen."

Kristianstadsbladet 091219 >> M-stämman överklagas


Man kan undra vad det är för ledarskapsstil eller vilken dialog som förs eller vilken uppfattning väljarna skall få?
Det skapar inte något vidare förtroende, när man inte visar mer respekt för varandra eller för dom man skall FÅ eller HAR fått sina röster ifrån.

I provvalet deltog ca hälften av 462 medlemmar bara 225 och man skall försöka fånga upp röster till sitt parti i nästa års val från en population på ca. 78000 invånare i Kristianstads kommun.

Tala om lyhördhet och bygga förtroende!

En riktigt bra politiker borde ha betydligt "större öron än mun".

Det är alltid kunden(väljaren), som skall stå i centrum oavsett vad man säljer.
Det är min filosofi och som jag tror håller i längden.

Vilken syn på demokratin, när det är några medlemmar som värnat om Kristianstads kommuns ekonomi vid beslutet av NATURUM(Märk väl yrkade INTE avslag), när byskolor och äldreboende måste stängas av besparingsskäl.
Dessa "utrensade" medlemmar ifrågasatte ett tvivelaktigt kalkylunderlag, som kan anses som felaktigt och resulterar i något som benämns SÄRTAXA, vilket därmed kommer att belasta "sommarkustbors" privatekonomi med ca. 35000:- EXTRA!

Det finns fler exempel på politiker, som var av samma åsikt, men som tyvärr inte vågade stå upp delge sina synpunkter. Det är däremot allvarligare!

Det är skrämmande läsning med denna förhärskande syn, när i synnerhet dom som skall nominera lägger beslag på dom främsta "stolarna" själva.

Man tror inte det är sant vilken kraft partipiskan kan ha!

Enligt mitt sätt att se på demokrati och respektfullhet bedöms människor efter sina kvaliteter och inte efter hur de står i en viss fråga.
Som Du vill bli bemöt skall Du bemötta andra.
Jag tror inte på metoden att "RENSA UT", som nu verkar råda bland Moderaterna i Kristianstad är något som gagnar partiet.

OBS läs också >> Mer på bloggen i detta häpnadsväckande sätt att utveckla demokrati.

Kristianstadsbladet 091118 >>
>> Vi betackar oss för maktfullkomliga aspirationer.
"Gunilla Asklöf (M) skriver i sitt inlägg (16/11) hur fel det är att enskilda ledamöter i kommunfullmäktige har åsikter som avviker från partilinjen. Hon menar vidare att det skulle vara ett hot mot förtroendet för demokratin.
Snarare skulle jag vilja säga att det är ett hot mot demokratin om alla alltid skulle nicka som dumma fån och rösta som de blivit tillsagda.
Med Asklöfs försök till logik skulle vi i så fall inte behöva ha kommunfullmäktige med ett stort antal ledamöter, det hade räckt med en representant för varje parti eller alliansgrupp som i sin tur företrädde x-antal röster. Det hade blivit enormt mycket billigare."

Kristianstadsbladet 091215 >> M-politikern Per Svensson lämnar alla sina uppdrag

Kristianstadsbladet 091212 >> Het debatt om M-listor

Kristianstadsbladet 091212 >> Ta er samman!
"Om en överklagan till VA-nämnden bifalles angående "Kaptenens väg". Vad händer då i Moderata samlingspartiet i Kristianstad. En föredragande ledamot hade rätt och han sparkades ut."

Kristianstadsbladet 091202 >> Politiker petas från fullmäktigelista

Kristianstadsbladet 091209 >> Ansvaret faller på Moderatledningen

Här nedan följer två länkar till två mycket bra insändare som kan appliceras på problemet. Läs dessa innan det blir för mycket "SYLT PÅ FINGRARNA". Det kan annars bli svårt att "TVÄTTA BORT" makt berusar som bekant.

Kristianstadsbladet 091203 >> Det behövs goda ledare
"Goda ledaregenskaper skapar sällan konflikter. Skulle det mot förmodan ändå uppstå konflikter gör den gode ledaren allt för att lösa konflikten.
"


Kristianstadsbladet 091203 >> Kort kurs i ledarskap
"En god kapten behöver aldrig frukta myteri."


Kristianstadsbladet 091202 >> Minoritetslista kan bli aktuell

Norra Skåne 091202 >> Hoppas få arbetsro efter utrensningen
"– Jag är inte ett dugg överraskad över att de har plockat bort oss från listan. Partiet sätter demokratin ur spel, och bryr sig inte om provvalet. Det här kan nog bli en öppen affär i alla fall. Nu är det upp till stämman att fatta beslut om listan, säger Ulf Persson."

För övrigt vem tar det politiska ANSVARET för merkostnaden med Liviushallen som t.o.m. kommunrevisorna ansåg var helt felbehandlat.
Det får INTE glömmas med ett papper i någon pärm.

OBS! Det blev en merkostnad får oss skattebetalare på 40.000.000:-
ja, 40 MILJONER KRONOR.

Det är viktigare för oss Kristianstadsbor än att "RENSA UT" medlemmar ur de egna leden, som enligt det inre gänget anser, att vissa är "obekväma medlemmar"!

Skriv om LIVIUSHALLS SKANDALEN och förklara och för oss skattebetalare i Kristianstadsbladet, så fort som möjligt! Vem tar på sig det ANSVARET??

Det hade skapat mer GOODWILL för framtiden.
Det borde kännas bättre få detta uppklarat innan nästa val ????

Det har nu gått så lång tid så det är dags att lägga pappren på bordet!


_______________________________________Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad