2009-12-07

Vilken prioritet har den TRYGGA STADEN i kommunhuset?

Kristianstadsbladet 091207>> Oproportionellt mångavåldsbrott i Kristianstad

Vilken prioritet har den TRYGGA STADEN i kommunhuset?

Det bråkas ofta i Kristianstad på nätterna.

Så gott som efter varje helg står det att läsa i Kristianstadsbladet om oprovocerat våld och förstörelse.
Gå en runda en tidig lördag eller söndag, då ser stadens centrum ofta ut som en soptipp.

Det är många som känner sig otrygga, själv har jag blivit hotad vid ett par tillfällen. Jag har också ringt om en som jag skulle kunna peka ut och uppgav hans bilnummer, som var så rattfull så han knappt kunde stå på sina ben och körde på en bil.
Jag har även anmält om ertappade klottrare, detta utan någon respons kanske i brist på resurser.
Jag kom vid ett tillfälle precis, när ett skyltfönster krossats. Vad har alla dess krossade skyltfönster kostat i Kristianstads centrum?
Vid dessa polisanmälningar skedde ingen reaktion, jo polisen kom efter ca halvt år och sade de hade hört, att jag sett någon som klottrade och vid anmälan tog det ca 15-20 minuter inan jag fick tala med någon polis i Malmö. Rattfyllot som jag såg, då hände inget från polisens sida, jag sa till polisen vid anmälan de kunde ringa vilken tid på dygnet som helst. Nästa dag anmälde rattfyllot mycket förslaget sin bil som stulen, trots detta hörde inte polisen av sig! Jag kunde pekat ut rattfyllot.

Listan kan göras längre fråga vad Kristianstadsborna tycker?

Beror nu detta nu på resursbrist?
Jag har en en idé längre ner i här på sidan, som skulle avlasta POLISENS bristande resurser, som också borde var en angelägenhet för den trygga kommunen Kristianstad, som vi alla önskar.


Så gott som varje Fredags och Lördags natt är det folk som inte hinner till en toalett utan använder min port till att sköta sina behov.
Beslutsfattare gör några studiebesök några veckoslut.

Man ka
n också undra om prioriteten vad gäller om trygghet i stan, när det tog ca 8 år att behandla och avslå motioner från Ewe resp. Anefur, som skrivit motioner och haft som syfte, att i Kristianstads kommun skall folk i alla åldrar anse sig och känna sig trygga i sin stad. Enligt svensk lag är det polisens uppgift att upprätthålla den allmänna ordningen.

Det är naturligtvis rätt i rättsstat, men när polisens resurser och medborgarna inte känner sig trygga i Kristianstad kan det inte vara ett hinder att kommunen anlitar något bevakningsföretag för att hjälpa till att upprätthålla eller informera om ordningen som gäller.
Dessa vakter/informatörer skall givetvis utses och godkännas av polismyndigheten precis som man gör med de vakter som utses till privata restauranger.

Torg och gator måste väl anses som att det är Kristianstads kommun som har ansvar för och är huvudman för alltså borde det gälla samma för kommunen som för restaurangerna, då det finns ett ännu större behov av ordning i det offentliga rummet.

I utredningen av Anefurs och Ewes motioner utvecklades det i beslutsunderlaget 12 sidor bl.a. vad som står i svenska akademins ordlista om vad en ordningsman står för och att kommunens uppgift är att inte vakta utan att ge råd.

Eftersom det är så många ”vilsekomna” under veckosluten så har Kristianstads kommun en stor uppgift genom dessa vakter/informatörer som skall betalas av allmänna medel, vilket är brukligt i en rättsstat och förordnas av polisen.


Dessa låt oss kalla dem för ”nattguider” informerar dessa osäkerhetsmoment om vad den LOKALA ORDNINGSSTADGAN säger och som är beslutad av kommunalfullmäktige.

För framtiden borde det gå, om viljan finns och vill man tackla problem i kommunledningen, att sätta ett pris på försyndelser och komplettera denna stadga enl. Ordningslagen 3 kap. Allmän ordning och säkerhet §8. Detta i stil med, som det går att dela ut en penningbot på en felparkerad bil.

Den som bryter mot dessa bestämmelser får helt enkelt vid erkännande och vid uppvisande av legitimation ett inbetalningskort att betala i annat fall får polis tillkallas. Detta skulle också medföra en stor avlastning för polismyndigheten med begränsade resurser.


Den trygga staden är väl något som man kan förvänta sig av en kommun, som värnar om sina invånare, om inte så är man farligt ute. Vad är det då för samhälle som tillåts växa fram kanske med beskyddarverksamhet. Det vore MYCKET ILLA.

Tänk istället om Kristianstad kunde använd ett honnörsord som ”DEN TRYGGA STADEN”. Det hade bidragit till mer goodwill för Kristianstad.

Detta vore möjligt genom att Kristianstad satsade på nattguider/informatörer, som skulle kunna rätta till dem som inte vet vilken ordning vi vill ha i Kristianstad.

Här nedan kan Du fortsätta att utveckla den trygga staden Kristianstad


_______________________________________


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad