2009-03-31

Antingen Ingen Skolmat eller Mindre Lärare?(ARENAN ???)

Nu börjar det, nu har inte Kristianstad kommun råd till kärnverksamheten. Skolmat, Trolle Ljungby skola, fler landsbygdsskolor lär var på väg att läggas ner.
Vad blir nästa objekt?

Glöm inte att landsbygdsskolor är en av anledningarna till att människor just bosätter sig på landsbygden och med det får vi en levande landsbygg, som vi alla vill ha.

Det finns t.o.m. politiska partier, som har detta på sina partiprogram här i Kristianstads kommun.
Alltså skolbarnen måste få kosta pengar!
Barnen är inga besparingsobjekt!

Skolchefen Kenneth Olsson säger på tal om avgiftsbelagd skolmat till gymnasieeleverna, att han försvarar neddragningen av skolmaten, och att den inte är lagstiftad?

Pierre Månsson FP, att är det tal om att välja om neddragning av lärartjänster eller om fri skolmat så är valet inte svårt, nämligen att spara på maten.

Glömskan är stor och det går snabbt att glömma, att ett Arena bygge kan vara en bidragande orsak till alla nedskärningar och som kommer att belasta kommunens ekonomi långt in i framtiden!!! Det bör också nämnas i detta sammanhang , att det finns ett stort bristande underhåll på många hundra miljoner på kommunens fastigheter.
Kärnverksamheter som skola och omsorg måste gå före allt annat.


Detta måste naturligtvis också sättas i samband med den totala kommunala ekonomin i Kristianstads kommun.
Det har fattats ett beslut om att bygga en stor ARENA trots, att det ej var en valfråga och plus att det fanns många tusen kommuninvånare som begärde en folkomröstning om denna Arena t.o.m. folkopinionen mot denna arena var på ca. 60 %, som var emot.

Arenan som kommer att kosta minst 500.000.000:- kronor eller som det brukar bli vid kommunala investeringar kanske ett par hundra miljoner till.
OBS denna ARENA byggs ej med egen finansiering utan genom upplåning m.a.o. en skuldsättning, som lämnas över till nästa generation och detta dessutom i ett dotterbolag till det välskötta kommunala bostadsbolaget ABK.

OBS! Detta beslut togs efter att lågkonjunkturen börjat och det fanns politiker, som redan i höstas ville få till stånd en budgetöversyn, men det avfärdades kategoriskt. Skandal!
Läs gärna tidigare inlägg på bloggen i ämnet eller på forum iKristianstad.nu

Jag är mycket orolig. Hur skall det gå för våra gamla och våra barn?

Forum klicka i Kristianstad.nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad