2009-05-11

Ansvar - Självkritik??

Hur kan man besluta och sätta igång NATURUM, som kan vara trevligt om Kristianstads kommun har råd även om man skulle missa 15 miljoner i statsbidrag, när man inte har dom övriga 75,6 miljonerna som detta NATURUM kostar??

Detta i dessa kristider då måste alla resurser i första hand avsättas till kommunens kärnverksamheter!

Vi får nästan varje dag läsa om besparingar skola vård och omsorg, vilket borde ha högsta prioritet, eftersom det tillhör en av kommunens huvuduppgifter.

Vad sägs som försvar, när man tillåter Arena- och Naturums bygge i miljardklassen, när det samtidigt t.ex. stängs byskolor, byggandet av äldreboende skjuts på framtiden, nedskärningar i socialnämnden, som tvärtom behöver extra resurser i kristider etc. listan kan göras ännu längre.

Detta samtidigt, när det också talas om en kommunalskattehöjning!

Vad säger "MOR ANNA", som det ofta hänvisas till i Kristianstads kommun?
Det skulle kanske istället behövas öka lärartätheten i stället för att friställa lärare och på så sätt förbättra medelbetygen i Kristianstad?

Det är just nu de mjuka värdena behövs och som vi väljare kommer ihåg.
Inga monument och skattehöjningar, vilket vi väljare också kommer ihåg!

Det finns inte pengar till underhållet till kommunens fastigheter, som lär vara eftersatt med många hundra miljoner kronor, vilket kan anses som en direkt kapitalförstöring av kommunens tillgångar! Det hade också skapat många arbetstillfällen i lågkonjunkturen, vilket ofta används som försvar för ARENA byggen och dylikt.
En reflexion i vilket tillstånd är Kristianstads avloppsnät?

Det talas också om, att man gärna skulle vilja ta emot ökade statsbidrag.
Dessa pengar är också tagna ur någons ficka, så det är inte pengar som kommer från "himmeln".
Hur kan man då tänka sig ta emot mer pengar statsBIDRAG från staten, när man är så oaktsam om andras pengar??
Detta har också påtalats från regeringen!

Jag är också för investeringar för framtiden, men i den takt som man har råd.

Är det till att ta ansvar för det förtroende som avgivits på valdagen????
Det borde vara svårt att se sina väljare i ögonen?

Klyftan mellan de valda och väljarna växer!

De valda borde kanske lyssna mer på väljarna än att väljarna skall lyssna på politikerna?


Kristianstadsbladet 090508 :NCC får bygga bådearenan och Naturum

Kristianstadsbladet 090508 : Bengt Gustafson självkritisk efter kritisk Liviusrapport

Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Forum klicka >> i Kristianstad.nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad