2009-05-09

Lyhördhet - Självkritisk??? Hur står till med dialogen?

I min värld är jag van att lyssna på mina kunder varje dag, dels för det hör till god sed och uppfostran och dels för min firmas överlevnad, som är mitt levebröd.
Jag trodde det samma gällde i den politiska världen, vilket hade varit bättre än att bara lyssna vart fjärde år en vecka i september?

Jag känner mig själv nöjd, när jag ofta får höra, att mitt synsätt uppskattas från mina nöjda kunder. Detta skulle vara ett litet bevis på att min firma överlevt sedan 1901 i fyra generationer i samma familj.

Jag tror för att förbättra dialogen och för att undvika alla skandaler som allt för ofta dyker upp i Kristianstad, att många fler politiker skulle tänka i liknande banor och till gagn för oss väljare i Kristianstad och inte minst för sin egen "överlevnad" som ansvarsfull politiker.

Några exempel jag själv upplevt. Jag skrev ett brev till högsta Kommunalrådet Bengt Gustafsson med konkreta frågor och förslag angående Kristianstads centrums tillgänglighet.

Det svar jag fick från Bengt Gustafsson var: "Tack för Ditt brev. Det innehåller många frågor och synpunkter. Jag har tyvärr ingen möjlighet besvara alla dessa just nu men vill för dagen dels meddela att jag tagit emot och läst Ditt brev."

Jag har nu väntat i snart två år, men det kom aldrig något svar!!

Jag tycker det är frapperande, att stadens högsta kommunalråd beter sig på detta vis mot oss väljare. Vi är betalare till kommunalrådets lön!!


Jag tror inte som en gång Gustafsson uttryckte sig, när jag satt och lyssnade på tal om när det finns olika åsikter, att ändå gå sin egen väg, att "det är smällar man får ta som politiker".
T.ex. när många tusen Kristianstadsbor ville ha en folkomröstning när det gällde byggandet av en ARENA.
Jag tror inte det skapar förtroende i längden med detta förhållningssätt?

Jag sände ca. 70 mail till politiker i Kristianstads kommun med konkreta frågor om angående påtvingat kommunalt avlopp till sommarstugeägare längs kusten i Kristianstad kommun.

Märkväl INTE någon politiker svarade på mina frågor mer än någomn enstaka, som jag naturligvis kommer ihåg vem som brydde sig om den enskilde kommuninvånaren.
Alla som inte svarade skulle också fatta beslut och då ha sin uppfattning i denna fråga klar i det stängda rummet i detta viktiga ämne inte minst privatekonomiskt i denna lågkonjunktur!
Det tycker inte jag är vidare rakryggat eller respektfullt!

Jag träffade någon av dessa, som ville påskina att det blev en värdestegring på sommarhuset. Det var t.o.m. en hög tjänsteman som i skrift uttryckte sig på samma sätt!!
Detta när vi talar om MILJÖN!!
Det är inte seriöst!
Värdehöjande investeringar är något jag själv kan avgöra!

I samma ärende inlämnades ett medborgarförslag, som avslogs där det ställdes samma frågor plus att vi bad om en adress till nästa instans om överklagande.

Märkväl inte någon fråga besvarades i vårt nätveksmedborgarförslag eller angavs inte någon överklagande adress. Detta beslut berör ca. 1300 sommarstugeägare i Kristianstads kommun!
Läs mer på >> i Kristianstad.nu

Detta är en affär som kommer att beröra kustens sommarstugeägare i Kristianstads kommun med en kostnad på ca. 500 miljoner kronor i anslutningsavgifter, som inte ännu är fastställda, plus kostnader för egna vvsarbeten på den egna tomten.

Beslutet är redan tagit utan vi vet vad det skall kosta!!!
Jag undersöker alltid först vad saker och ting kostar och så får alla göra med sin privatekonomi, men tydligen inte när man beslutar om andras pengar!!


Enligt mitt sätt att se finner jag inte ord för detta beteende från det offentliga Kristianstad.
Detta har jag och mina kontakter i ett VA-nätverk i avloppsfrågan, som fört oss samman också ofta upplevt.

Vi får stort medhåll av många kommuninvånare, när vi berättar på vilket sätt man ser på eller bemöter kommuninvånarna.


Ett gott tips gå runt ni ansvarsfulla som fått kommuninvånarnas förtroende på Kristianstads gator och fråga och fånga upp vad vi tycker vara rätt eller fel i ert beslutsfattande, även kontinuerligt under löpande valperiod.

Hur kan man annars förankra sina beslut mer än i Rådhuset?
Borde det inte vara högsta mål för en förtroendevald politiker med så många nöjda väljare som möjligt??


Jag lyssnade en gång på ett kommunalråd från Värnamo, hans viktigaste stund på dagen. Det var, när han gick en runda på lunchen och träffade Värnamobor.
Han blev utnämnd till ÅRETS KOMMUNALRÅD ett år.

Det kanske skulle kunna vara en idé att ta efter i Kristianstad?


Stöd Namninsamlingen.

Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret.


Forum klicka >> i Kristianstad.nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad