2014-09-10

Hållbar ekonomi i Kristianstad?

Inga-Britt Ahlenius om Gustav Möller Ur Någon annan betalar – en film om slöseri med skattepengar.


"Varje krona tagen utan ägarens medgivande är en stöld".


Hållbar ekonomi i Kristianstad?
Kommunala utjämningssystemet
 är det beskattningssystem som omfördelar resurser mellan Sveriges kommuner och landsting, men även fördelar statsmedel. Systemet kallas ofta "Robin Hood-skatten", eftersom det i huvudsak för över medel från rika kommuner till fattiga. Det har ersatt tidigare riktade statliga bidrag till kommunerna.

Vill få presenterat innan valdagen hur de olika politiska partierna i kommunalvalet ser på att 25 % av Kristianstads kommuns budget baseras på ett s.k. ”kommunal skattebidraget” alltså det kommunala utjämningssystemet?

Är det ansvarsfullt att grunda och bygga framtiden på detta bidrag, när det gäller kärnverksamheterna och storleken på andra kommunala investeringar t.ex. vägar för ca 50 miljoner i Hammar?

Kristianstads budget ca 4 miljarder därav är ca 1 miljard, som finansernas med resurser från andra kommuner!


Hur ser förändringen av skuldsättningen ut under innevarande valperioden och för kommande valperiod?
Finns det ett ökat lånebehov för Kristianstad kommun för nästa valperiod i kommande budget?

Hur ser prioriteringen och sannolikhetskalkylerna ut för kommunens olika investeringar under nästa valperiod, vilket borde redovisats före valdagen av de olika partierna i kommunalvalet?

Vad händer i Kristianstad vid en kraftig nedgång för välskötta inkomstrika kommuner t.ex. beroende på all oro i övriga världen, som man inte kan bortse ifrån då all ekonomi såväl offentlig som privat hänger ihop?

Finns det något annan problemlösning än kommunalskattehöjning vid eventuella problem eller ännu större skuldsättning?


Politikerna har under valkampanjen berättat för invånarna om allt som ska erbjudas under kommande mandatperiod. Hur alla dessa åtgärder och investeringar ska finansieras och under vilka förutsättningar är det tämligen klent med information om.

Valmaterialet innehåller inte den minsta information förutom alla utfästelser. Här lyser alla väsentliga siffror med sin frånvaro.

Hur omvärldens drastiska förändringar kan påverka Kristianstad kommun tycks vara något som inte kommer att påverka kommunen.

Kristianstadsborna får förmodligen återigen överraskas av ett handslag efter valet.
Finansiering går ju alltid att ordna med ytterligare grepp om medborgarnas plånböcker genom kommunalskattehöjning.

Är tacksam för svar av alla partierna var för sig i Kristianstads kommun hur man ser på ovan nämnda ekonomiska punkter och scenario för en hållbar och positiv framtid i Kristianstad, som vi alla strävar efter.


SÄND GÄRNA DENNA FÖRFRÅGAN VIDARE TILL ANSVARIGA FÖR KRISTIANSTADS KOMMUNS EKONOMI ALLTSÅ TILL 71 KOMMUNALFULLMÄKTIGE LEDAMAÖTERNA ELLER TILL DE POLITISKA PARTIER, SOM STÄLLER UPP I 2014 KOMMUNALVAL.

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   
Tack!   
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus