2014-09-12

REGION SKÅNE ! BACK to BASIC med all KÄRNVERKSAMHET ?All primär och grundsjukvård skall finnas på alla sjukhusen i regionen.
Så att en patient slipper skjutsas runt till t.ex. för ett benbrott till tre olika sjukhus p.g.a. s.k. besparingsskäl, där ej övriga kostnader finns med i besparingskalkylen för patienten i förlorad tid, extra miljökostnader eller extra kostnader för anhöriga vid besök och inte minst känslomässigt för patienten, som alltid skall sättas i fokus.

Placera på sikt den centrala och övergripande administrationen av Region Skåne i Kristianstad allt för ett "runt" Skåne, Blekinge och S. Småland, som administrativ effektiviserad centralort som ett administrativt nav alltså ej i delad i två enheter i Kristianstad och i Västra Hamnen på "GRÄDD HYLLAN".
Varje sjukhus skall behålla sin lokala administration.

P.g.a. Region Blekinges dåliga ekonomi, som mer eller mindre är konkursmässig.
Krävs statligt stöd till Region Blekinge för sanering av ekonomin innan tilltänkta Region Södra Sverige bildas, så det inte omkull kastar vad som var Region Skåne.

Ett måste för framtiden är skapandet av ett Region Södra Sverige för en långsiktigt HÅLLBAR effektiv sjukvård för södra Sverige.


På detta sätt kan de mjuka värden utvecklas i vården för PATIENTERNA och den VÅRDANDE PERSONALEN, som är grunden för en GOD HUMAN VÅRD för ALLA!

Med en slimmad effektiv administration.
Koncentration på kärnverksamheten alltså inga SPÅRVAGNAR, VINDKRAFTVERK, Skåne Care, Bidrag till Copenhagen Airport och KONTOR i BRYSSEL m.m.
Listan kan göras mycket mycket längre, med vad som INTE tillhör kärnverksamheten i Region Skåne.

Så mycket resurser som möjligt skall gå till de mjuka värden som PERSONALEN och PATIENTERNA.

Vad tycker Vårdpartiet i Skåne (ViS), som är det parti med störst erfarenhet från den praktiska vården i närhet av patienterna och om detta förslag med en effektiv, slimmad och kostnads effektiv administration?
Vad tycker övriga politiska partier i Region Skåne om dessa förslag?

Sjukhusläkaren:

Så farlig är bristen på vårdplatser

Sjukhusläkarens granskning av Lex Maria-ärenden som avslutats 2013 visar att i genomsnitt avlider en patient var tredje vecka på grund av brist på vårdplatser.
Vårdplatsbristen skördar kontinuerligt liv på svenska sjukhus.

SDS

Löftesregn kan sluta som droppar

Moderaterna föreslår en storsatsning på cancersjukvården efter valet.
Socialdemokraterna vill anställa 2 000 fler i vården och öppna 300 nya vårdplatser.
Men pengarna räcker inte för storsatsningar på vården, visar Sydsvenskans granskning.

ALLA partier i regionen är välkomna att delge sin synpunkt.

Sprid detta upprop runt till så många som möjligt i vår region.


Ett bra exempel på vad som är god sjukvård:

KB 140909:   Spårvagnar rullar aldrig i Kristianstad 
Det kommer aldrig att rulla spårvagnar i Kristianstad. Men så kan det bli i Lund, Malmö och Helsingborg. 

Det finns inget parti i dag som motarbetar utbyggd kollektivtrafik. Vackra ord om att Skåne ska bli runt och att hela Skåne ska leva klingar falskt i takt med nedlagda busslinjer i glesbygder. Inte minst östra Skåne har drabbats. Inför valet öppnar flera partier för att åter öppna flera nedlagda busslinjer. Valfläsk? 

Vårdpartiet i Skåne (ViS) bildades för att den skånska sjukvården ska styras av politiker som kan sjukvård och dess framtida svåra utmaningar med en kraftig växande äldre befolkning. Ett annat skäl var att få stopp på pengaslöseriet inom regionen.

Kraven på sjukvården kommer att öka och därmed även kostnaderna. Därför måste mer skattepengar allokeras till sjukvården i stället för till riskfyllda spårvagnsprojekt. 


Om Region Skåne skulle delta i finansiering av spårvagnar blir det tal om miljardinvesteringar. Dessa investeringar kommer aldrig ViS att ställa sig bakom. ViS har däremot ingen uppfattning om själva spårvagnsprojekten. Om hela Skåne ska leva och utvecklas, ska inte skåningarna i öst med skattepengar bekosta projekt som utarmar andra viktiga infrastrukturprojekt i östra Skåne. Det gäller inte minst busslinjer. Det kommer aldrig att rulla spårvagnar i Kristianstad.

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   
Tack!  
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus