2011-04-07

Anpassning av hus i Kristianstad om viljan finns eller inte finns.

Snart bilder med nostalgi!

Finns viljan så går allting.
Tack Bröderna Persson för er känsla för Kristianstad!

Finns inte viljan så blir det så här.
Dött centrum efter kl 17 och ombyggnaden är beslutad kvarteret skall bli kontorskomplex. Man gör om samma sak som man gjorde på 60-talet då städerna centrum kontoriserades och tömdes på bostäder!

Man skall ta bort 200 P-platser för verksamheterna i centrum, där skall alla regionbussarna kör tvärs igenom vårt vackra renässanscentrum i Kristianstad och en ny konsult är anlitad för det blir ung. dubbelt så många arbetsplatser som idag i detta kvarter och alla åker inte buss eller tåg. 
Godmorgon var skall dessa parkera!
Inte vidare genomtänkt.

Jag tänker ofta på vad f.d stadsarkitekten Sune Friström sa, som är helt rätt, man måste vid all stadsplanering sänka sig uppifrån och neråt för att se helheten.
I Kristianstad verkar det som man gör tvärtom eller kanske varje projekt planeras för sig, för det verkar inte precis genomtänkt.

I all den stund då det finns stora ytor norr om stationen, som mycket väl kunde får plats med ett kommun- och regionhus ja t.o.m. ett hus för region södra Sverige ihop med Blekinge som skulle kunna placerats här i Kristianstad i stället för i Västra Hamnen i Malmö. 
Det passar inte f.d. regionrådet Swanstein eller vad han nuheter!
Nu är man tvungen att spränga i sexvåningslådor i kulturkvarteret för att få plats m.a.o. inga expansionsmöjligheter!!!


"I arkitekten Greger Dahlströms förslag över ett ombyggt rådhuskvarter bevaras större delen av fasaderna. Söder om Rådhuset ska enligt förslaget ett nybyggt parti markera huvudentrén, med insyn i entré- och utställningshallen.  Den nya fasaden dras in och takhöjden höjs, för att det södra Rådhustornet ska framträda på samma sätt som det norra. Även på hörnet mot centralstationen byggs en helt ny byggnad, som ska utformas i ljus sten och ta upp formspråket från de omgivande byggnaderna, liksom bröderna Ahlsén gjorde vid 1930-talets ombyggnad."

Bilder och texter hämtad från Kristianstads kommuns hemsida Rådhuskvarterets ombyggnad

Den nya fasaden är tänkt att fånga upp linjerna och rytmen i den gamla fasaden, men med ett modernt uttryck. 


 
Med en entré till mötescentret från hörnet Västra Boulevarden/Christian IV:s gata kan besökare enkelt hitta dit från resecentret Kristianstad C.

Tre sekler återspeglas mot Stora Torg. Den nya entrén från 2000-talet och Althinska huset från 1900-talet ramar in 1800-talets Rådhus i förslaget till gestaltning av det nya kvarteret.

Med ljus sten och rena linjer i fasaden är avsikten att tidslinjen från 1800-talets rådhus genom 1900-talets förvaltningshus och polishus på Christian IV:s gata förs vidare in i 2000-talet med hörnhuset på Christian IV:s gata och Västra Boulevarden. 

Avsikten är att den nya entrén mot Stora torg ska vara en tydlig och självklar väg in i kommun- och regionhuset.


Bilder och texter hämtad från Kristianstads kommuns hemsida Rådhuskvarterets utformning  
Kommunens hemsida:  Rådhuskvarterets utformning  

2011 kommer att vara ett viktigt årtal i Kristianstads historia. Det blir ett årtal man kommer att komma ihåg. Det var nämligen det årtalet, då stadens vackraste och ett av de mest kulturella kvartern förvanskades helt utan känsla av stadens "styre", så stor förändring har hänt sedan södra delarna av centrum härjades av stora bränder på 1800-talet.


Man kan skapa historia på många sätt!


Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  

Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad