2011-04-05

Kristianstad! Viktigt med en helhetsyn vid stadsplaneringen!

Yttrande till planförslaget “Detaljplan för Kristianstad 4:4 m.fl., ÖSTRA CENTRUM, centrala Kristianstad, Kristianstads kommun.”


Då jag läser i KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM centrala Kristianstad, Kristianstads kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
"Södra Busstorget
I den södra delen av planområdet utmed Södra Kaserngatan skapas en stor och välfrekvente- rad hållplats i Kristianstadslänken och en viktig plats för Östra centrum. En särskild körbana för gång- och cykeltrafik föreslås markeras upp norr om hållplatserna för att säkerställa fram- komligheten för cyklister i öst-västlig riktning. I mitten av bussplatsen sparas befintliga träd.
Mellan hållplatsen och den södra entrén till handelskvarteret skapas en torgyta med möjlighet till uteserveringar, cykelparkeringar, vistelse och rörelse. Inom denna yta får klimatskydd i form av skärmtak uppföras."

"
Text och bild hämtad från Kristianstads kommuns hemsida

Kristianstads kommun: Detaljplan för Kristianstad 4:4 m.fl., ÖSTRA CENTRUM

Med anledning av ovanstående anser jag att vidare hantering av detta föreslagna Södra busstorg undantas från detta planförslag eller måste hela planförslaget stoppas tills vidare, eftersom Kristianstadslänkens dragning genom V. Boulevarden och S. Kaserngatan är tills vidare stoppad för vidare utredning om en ny dragning efter stora protester från stadens handlare och fastighetsägare, vilket en ny dragning av länken skulle omkullkasta planerarna för detta Södra Busstorg.

Detta med anledning av den förödande effekt, som borttagande av över 200 P-platser på V. Boulevarden och S. Kaserngatan skulle medföra för verksamheterna i centrum av Kristianstad.

Om inte detta görs innan beslut tagits vad gäller Kristianstadslänkens dragning, så är denna nytillsatta vidare utredningen angående Kristianstadslänken, att anse som  "ett spel för galleriet" eller rättare sagt sken demokrati.

Professorn Johan Anselmsson Lund, som har stor kunskap i ämnet, och skrev vid ett tillfälle till mig då just dessa 200 p-platser var på tal följande:

"Hej Olle,
Roligt att höra av dig och jag är glad om debatten kan rädda några stadskärnor. Mycket av det som skrivits i tidningarna har så klart förvrängts lite. Media har plockar upp gågatorna och bilar i centrum, trots att det finns mer.
Jag tror det mest allvarliga är att kommunerna/stadskärnorna  kan göra vad de vill så länge att de slipper konkurrens. Jag känner till Kristianstads situation och det gör de stora utvecklarna av köpcenter också. Jag misstänker att tiden snart är mogen för att etablera ett stort och tillgängligt center i anslutning till Kristianstad. Med mogen menar jag att folkmängden och vanan för närliggande kommuninvånare att ta sig till Kristianstad finns, samtidigt som stadskärnan blir mindre och mindre tillgänglig.

Jag tror att kommunala politiker, tjänstemän såväl som medborgare ser idealet i en trafikfristadsidyll, en mötesplats för alla kommuninvånare med liv och rörelse. MEN tyvärr, när ett tillgängligare centrum som gör det enklare att shoppa, lasta och ta sig till och ifrån dyker upp, ja då väljer man shopping på det externa centret istället. Motivet är att man sparar tid, tid som man kan använda hemma med familj och bekanta. När det precis som i fallet Lund (Nova Lund) också i en andra våg etableras lågpris varuhus i anslutning till köpcentret, då har vi inte bara tillgänglighet, de stora kedjorna utan även lågpriskedjorna på plats.
Då blir det svårt att backa bandet. Den externa handelsplatsen blir lika tillgänglig för anställda utanför som inom den egna kommunen. Arbetsplatserna och de unika butikerna försvinner inne i stan och centrum blir i allt högre utsträckning bara attraktivt för turister. Då de unika butikerna försvinner finns det inte heller någon anledning för turister att shoppa och turistintäkterna sinar.
Lösningen är alltså att inte gå för långt. Att hålla stadskärnan tillgänglig och stoppa konkurrensen(de externa centren) med deras egna metoder. Om stadskärnan är tillgänglig, då finns det ingen unik fördel för de externa köpcentren. Saker som funkar är att minimera gågatorna till en eller ett par gator (undvik parallella gågator etter korslagda gågator. Drottninggatan i Stockholm där kör det att parkera på gator som korsar gågatan med bil eller att parkera på parallellgator). De flesta har inte tid för längre shoppingpromenader eftersom man ofta bara handlar en eller två saker när man shoppar – tänk själv vem orkar gå i 230 minuter för att köpa en ny skokräm och skoborste?
 

På helger bör man kunna öppna torg och skolgårdar för parkering – och man kan ta bra betalt. Parkering som ligger nära och är under bar himmel är perfekt.


Många städer samlar festivaler eller liknade till en enda vecka. Bryt upp den på hela året och lägg den varje långlördag.


Värna om miljön genom att se till att det finns cykelställ nära gågator och handel.


Om ställen är fyllda redan en timme före öppning då är det för lite.  

OBS, gågator där man får cykla är inga riktiga gågator som ska gynna handel och möten.
Mvh
Johan

Kristianstad 2011-04-04
Olle Johansson
Ö. Vallgatan 14
29131 Kristianstad

PS En fråga har någon ansvarig i kommunen varit kontakt med denna objektiva vetenskapsman, eller man väljer att köpa en tjänst och det svar man vill ha av någon konsult?
En konsult går i regel inte emot sin uppdragsgivare, för då är det lätt, att det inte blir fler uppdrag!

Kopia till: Ingrid Karlsson, Anita Zieme, Barbro Kärrstrand, Bengt Albinsson, Elmer Berggren, Erna Arhag, Göran Wagermark, Inga Dahlberg,  Helene Fritzon, Kalle Heise, Lennart Malmgren, Pierre Månsson, Ruzica Stanojevic, Sten Hermansson, Sven Nilsson, Anders Svensson, Nils-Arne Bidsell, Nils-Edvin Andersson, Ulf Gilderstam, Ulf Persson, Roland Månsson, Mårten Hernbrandt
Byggnads AB Bröderna Persson, Fastighetsägarna Syd AB, Göran Höckert Fastighetsägarna, Claes Dahlqvist Dahlqvists Fastighetsförvaltning, Jacob Twetman
Sune Friström, Karlstad lever, Centrum Utvecklare, Gbg Ymby
Företagareförbundet Camilla Littorin, Kajsa Åström Dagenshandel, Carolina Brandby Svenskt Näringsliv, Thomas Karlsson Dagenshandel, Ylva Åkesson Dagenshandel
Jonas Duveborn K.B., Jörgen Jörgensen K.B., Matti Stenrosen K.B., Norra Skåne, Åsa Carlsson K.B., SDS, Market, Lokaltidningen, Kvp 
Plus många kopior till privatpersoner, som jag vet är intresserade av Kristianstads stadsutveckling.

Visad uppskattning 1 av 22 politiker alltså 4,5 % !! Inte så många som är kommunikativa, som fått mitt mail och som är med och beslutar om Kristianstads centrum!

Uppskattning:

HEJ!
Tackar för din omtanke om staden och för brevet från Professor Johan Anselmsson Lund.
Sådan kompetens och engagemang bidrar till att bevara och vidareutveckla vår levande stadskärna till en av de bästa goda naturliga mötesplatserna i nordöstra skåne.
Mvh
Bengt Albinsson

Ett stort tack Bengt det värmer du är ju en dom som är med och fattar besluten ännu en gång för din visade uppskattning.
Ett stort tack till er som också vill Kristianstad väl och visad uppskattning:

Olle!
Bra Jobbat!!-men det blev sent,ser jag…
Trägen vinner….
Hls/Morgan
Jättebra!
Göran
Hej Olle!
Just det här brevet som du fått av Johan A stämmer ju berkligen.
Har du skickat det vidare till kommunen så hoppas jag verkligen att rätt personer tar del av det.
Så länge vi har bra tillgänglighet i centrum kommer våra kunder att fortsätta välja oss för sina shoppingstunder.
Tack för informationen Olle,
må gott och sälj mycket i veckan Malin 
Hej Olle!
Mycket bra förslag. Man har förstört en hel del byggnader alla redan så detta är bra, hoppas det biter.
Vi hörs
Hälsningar
Göran
Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte
Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad