2011-04-04

Yttrande till planförslaget ÖSTRA CENTRUM,


Kristianstads kommun
Byggnadsnämnden
29180 Kristianstad
 
Yttrande till planförslaget “Detaljplan för Kristianstad 4:4 m.fl., ÖSTRA CENTRUM, centrala Kristianstad, Kristianstads kommun.”

Med anledning av det utställda planförslaget, som mycket bristfälligt visar fasadutformningen på tilltänkta byggnader.

Vill jag framöver ha rätten att yttra mig om det, vilket även borde gälla alla kommuninvånare, eftersom det är synnerligen viktigt, då denna etablering av Ö. Centrum kommer att vara en stor förändring och påverkan av stadsbilden och kulturmiljön.

Det är synnerligen viktigt, att dessa fasader anpassas till övriga byggnader i Kristianstads centrum, så att man inte ännu en gång skall behöva upptäcka efter 10- 20 år, att samma misstag gjorts ännu en gång som hände på 60-talet.

Fasaderna bör anpassas till den småskalighet som finns i Kristianstad, vilket gjordes vid ombyggnaden av en huskropp från 60-talet på Ö. Vallgatan 7-19, där fasaden delades upp i olika sektioner, som vid byggandet av denna fastighet var en fasad.

Även den nybyggda fastigheten efter branden vid Lilla Torg är ett bra exempel på en ny byggnad, som anpassats efter övriga fastigheter i centrum av Kristianstad.

Detta med anledning av Ö. Centrum kommer att vara den största fastigheten i Kristianstads centrum från S. Kaserngatan till Nya Boulevarden cirka 380 meter visserligen i olika huskroppar, men om arkitektstilen, som presenterats vid tidigare presentationer av Ö. Centrum, är av samma snitt blir detta Ö. Centrum för dominant i Kristianstads stadsbild.

Jag föreslår en ny utställning där kommuninvånarna har möjlighet att yttra sig om byggnadernas fasader innan bygglov för dessa byggnader I Ö. Centrum beslutas byggnadsnämnden och kommunalfullmäktige.

Det är mycket viktigt med denna anpassning av byggnadernas exteriör I vårt snart 400-åriga renässans centrum I Kristianstad.

Kristianstad 2011-04-04
Olle Johansson
Ö. Vallgatan 14
29131 Kristianstad


Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad