2009-12-24

Samrådsyttrande Östra Centrum - Steen & Ström har beslutat att inte genomföra tidigare planer i .....?

Kristianstadsbladet 091224 >> Många frågetecken kring stadens nya handelscentra
"Kristianstadsaktuella Steen & Ström har beslutat att inte genomföra tidigare planer i Växjö och Atollen i Jönköping. Utöver de nio som är igång runt om i landet, bland annat Familia i Åstorp med 57 butiker, namnger bolaget tre nya projekt: Emporia i Hyllie vid nya Citytunneln i Malmö, Mölndal och Borås.
Däremot nämns inte Kristianstad.
Henric Borgström "

Kristianstadsbladet 091207 >> Centrum i skarpt läge

Boverket Klicka på >>
Dags att handla nu. Boverket


Kristianstads Kommun
Byggnadsnämnden
29180 Kristianstad

Samrådsyttrande över: Östra Centrum

Jag vill här, som intresserad Kristianstadsbo, fastighetsägare i
centrum av Kristianstad Snapphanen 9 samt som näringsidkare i centrum
av Kristianstad O. P. Johanssons Skoaffär sedan 1901, fem generationer
i samma familj göra några tillägg och synpunkter till en mycket
intressant och positiv utveckling av Kristianstads centrum, som skulle
kunna fördjupas på nedanstående punkter.

Steen & Ström ser mest till sina egna vinstintressen i Ö. Centrum och
inte i samma utsträckning till helheten av Kristianstads redan
etablerade handel, som gjort Kristianstad till den handelsstad den är
idag.
Det övergripande ansvaret för hela centrums utveckling ligger på
Kristianstads Kommun, som därför måste markera helheten på ett
tydligare sätt.

Detta är emot Kristianstads kommuns handelsutredning utförd av
välrenommerade Nordplan, när det gäller handelsutredningar, att
utveckla Ö. Centrum med 30000 kvm. i stället för vad
handelsutredningen förslog med högst 20000 kvm(8-10000kvm nya ytor +
Domus befintliga ytor), vilket Nordplan ansåg var vad den etablerade
handeln i Kristianstad skulle kunna tåla utan negativa utslagningar
med denna utökade handel, som Ö. Centrum kan innebära för
Kristianstad.

Västra delen av centrum kan "över natten" påverkas med i

genomsnitt ca 5 % (kanske något mer) och detta är mycket nog, när vi
inte vet hur lönsamheten är idag. Alltså enskilda butiker i
stadskärnan kan drabbas hårt.
De kommunala förvaltningarna kommer troligen att lämna större delen av
Rådhuset inom några år. Om det skapas en bra entré i hörnet mot Stora
Torg/Nya Boulevarden är handelsläget bra som ett nordligt ankare i
stadskärnan. På samma sätt kan en entré skapas som vetter mot
järnvägsstationen och Kvarnen som då knyts närmare centrum.
Räkna med, att andra lokala och regionala butiker vill vara med och
dela på denna tillväxt.

Detta påpekade även av Fredrik Bergström som är ekonomie doktor i
nationalekonomi, tidigare vd för Handelns Utredningsinstitut och
numera affärsområdeschef inom det globala analys- och
teknikkonsultföretaget WSP vid en paneldebatt på Yllan arrangerad av
Sparbanken, att vid för stor handelsetablering kan övrig centrumhandel
drabbas med utslagningar som följd och affärslägen idag B-lägen blir
C- och D-lägen t.ex. på storgatorna norr om Hesslegatan och butiker
söder om Tivoligatan, och på Södra Torg och på Norr.

Redan idag finns det tomma lokaler i centrum av Kristianstad.

Enligt min uppfattning gäller det, att vara ödmjuk mot verkligheten
vid det politiska beslutsfattandet och att inse faran med för stora
handelsetableringar i synnerhet, när det gäller ungefär samma köpkraft
som handeln i Kristianstad idag har tillgång till plus orter i vår
omvärld som också utvecklas.
Kristianstad tillhör inte de mest expansiva orterna i Sverige.
Stora problem har uppstått på andra håll i Sverige p.g.a. av för stor
utspädning av handeln med för stor expansion av handeln t.ex. i
centrum av Borlänge, Uddevalla, Lund, Helsingborg, Jönköping m.fl.
Detta är det också många av mina kolleger, som befarar även kan hända
i Kristianstad.

Idag finns ca 50-60000 kvm lokalytor i Kristianstads centrum. Det
skulle innebära en ökning med ca 30% över en natt.
Jag vill samtidigt klargöra, att jag INTE är emot en utveckling av Kristianstads handel, men den måste vara i paritet med köpkraften i vårt område. Det är alltid bra att vara konkurrensutsatt.
Vad har Kristianstads kommuns ledning ytterligare som underlag för att anse sig kunna frångå och till svar, som går emot Nordplans rekommendationer med att tillföra ytterligare extra ca. 10000 kvm. handelsytor mer än handelsutredningen förordar, som också kan resultera i utslagningar av etablerad handel och därmed också utslagning av arbetstillfällen?
Vad anser föreningarna Fastighetsägarna i Kristianstad och
Kristianstads Handelsföreningen, som har mycket kunskap i denna fråga
för Kristianstad, om denna utökade etablering mer än kommunens konsult
Nordplan rekommenderar?
Handeln som dessutom är bland de största arbetsgivarna i Kristianstads kommun och skapar många
arbetstillfällen.

Vad har kultur och bevarandeföreningarna Gamla Christianstad och Vä
Husens vänner med sin breda förankring bland kommuninvånarna för
åsikter i denna viktiga fråga för Kristianstads långsiktiga framtida
utveckling efterhand som Östra Centrums vidare planläggning
fortskrider?
Funderingar över tidigare åsikter i samrådsmaterialet:

Varför beaktas inte regionmuseets påpekande, när det ofta i detta
samråd framhävs vikten av stadens årsringar? Oavsett vem som belastas
med rivningskostnader av Domus tidigare "viktiga årsringar", så är
kapitalförstöringen den samma och dessa kostnader kommer konsumenten
till sist att betala.
Boulevarder är något som är ett varumärke eller kvalitetsstämpel för
"lilla Paris" Kristianstad med anledning av Ö. Boulevardens
förändring.
Är inte en fyravånings byggnad ritad av samma arkitekt med genomgående
utseende från Nya Boulevarden ner till Södra Kaserngatan en barriär
vad är då en barriär i Kristianstad?
Många viktiga och seriösa inlägg i tidigare samrådsyttrandet, som
tyvärr inte beaktas något nämnvärt i underlaget.
Det ger lätt intryck av att vad regionmuseet anser är rätt, om det är
i överensstämmelse med exploatören, så är det som gäller i annat fall
går inte museets åsikter fram.
Kristianstad 091116

Olle Johansson

_______________________________________


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad