2010-09-14

Bisarr särtaxa för va-anslutning vid kusten!!

Kristianstadsbladet 100914 >> Bisarr särtaxa för va-anslutning vid kusten

Jag ställde följande fråga till Barbro Kärrstrand(fp) på K-bladets Chatt:
Hej Barbro!
Vad är din åsikt om insändaren om VA-särtaxa i dagens K-blad angående införa särtaxa för vissa i ett område, men på Kolonivägen i samma område är VA taxan till normalpris?
Detta har din partivän Bidsell opponerat sig emot när han var Moderat.


Barbro Kärrstrand:
Hej Johansson!
Det var ett enigt fullmäktige som beslöt om särtaxan (minus tre moderater)
Med facit i hand kan vi konstatera att detta beslut inte var helt OK.
Vi måste i framtiden låta hela kommunen ta ett gemensamt ansvar här så att taxorna i framtiden blir mer rättvisa och därmed kommunen mer attraktiv att flytta till.

Vi behöver fundera på att höja normaltaxan så att lika kostnader blir ledtråden för alla kommuninvånare.

Varför med automatik högre taxor som för ca 1½ år sedan höjdes med mer än 40% över en natt???
Barbro Kärrstrand svarade inte på frågan angående Kolonoivägen!!


Det låter bra, när man kan ändra sig och lyssna på opinionen bland sina väljare och även ser till kommunalagens intentioner med likabehandling av kommuninvånare.

Denna åsikt hade även de tre moderater som ville återremitrea VA-ärendet, men som mer eller mindre blev uteslutna från moderaterna p.g.a. av sin rakryggade åsikt!

Centern har varit lyhörda och lyssnat opinionen och sett till likabehandling av sina kommuninvånare, vilket skapar GOODWILL för Kristianstads kommun.

Kristianstadsbladet 100914 >> Inför enhetstaxa för va-anslutning

Länstidningen Östersund 100827 >> Åre återbetalar för hög VA-avgift

Hur agerar intresseföreningen
Östra Sands Stugförrening
i särtaxefrågan??

___________________________


Google diskussions Grupp om ORIMLIGT AVLOPP!

Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

 1. Ytterligare en centerpolitiker som reagerar på att fastighetsägare inte likabehandlas.
  Och vågar yttra sig!

  Det finns kanske någon m och s-politiker?
  Eller Gustavsson (m) och Fritzon (s) håller med järnhand i sina partikamrater?

  Ett beslut i Kommunfullmäktige om Särtaxa för Äspet och Ö Sand kommer sannolikt att överklagas till Förvaltningsrätten.

  Släpp prestigen och idén med särtaxa så att Va frågan kan gå framåt.
  Göran

  SvaraRadera

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad