2010-09-17

Öppet brev till Bengt Gustafson Moderaterna i Kristianstad-

 K.B. 100914 Bisarr särtaxa för va-anslutning vid kusten
"Följande frågor ställer vi nu till samtliga politiska partier i Kristianstads kommun. Skriver du som politiker själv på ett avtal utan att känna till kostnaden? Anser du det rimligt att tvångsansluta fastigheter och samtidigt utdebitera särtaxa? Anser du det rimligt att inte likabehandla alla fastighetsägare i kommunen enligt ovan citerade inlägg?"

OBS! Det kom aldrig något svar från Moderaterna till "Oroliga sommarstugeägare som väntar på svar." på ovanstående insändare, Centerpartiet,  Folkpartiet och Socialdemokraterna svarade, likaså de andra partierna i Kristianstad svarade inte
Det kan man tycka är att förakta sina väljare, som man vill få förtroende ifrån och detta dessutom just innan valet!!

K.B. 100922  § 32 slår ofta ut § 31

Efter jag och kommunalrådet Bengt Gustafson talades vid har vi i nätverket, som är emot SÄRTAXA, talat med en jurist.
Vi ställer oss nu nedanstående fråga till Bengt Gustafson med förhoppning om ett svar.
Varför skulle VA-lagen vara tvingande om särtaxa?
Trams sade den jurist vi talat med.
Kommunen kan ta ut normal taxa.
Det är ju därför det blir överklaganden när en kommun beslutar om särtaxa.
Är det den avstängde C4teknik tjänstemannen Carlqvist som påstår detta?
Vi ber dig Bengt Gustavsson tala om var det står att VA-lagen är tvingande vad gäller särtaxa.
Det är en möjlighet under vissa omständigheter att ta ut särtaxa.


Finns några samband med SÄRTAXAN och nedanstående artikel??


K.B. 100929  Får 820 000 för att sluta: "Kan börja titta framåt"
Kommentarer t. artikel:
"Är detta en av anledningarna som man vill tvinga sommarboende till särtaxa för sina avlopp? 
"Carlqvist, som arbetade som avdelningschef, ska enligt förvaltningschef Jan Westberg ha brutit mot kommunens regelverk för upphandling och mot LOU, Lagen om offentlig upphandling." 
Är det något som har att göra med underlagen till SÄRTAXA för ovanstående avlopp?
Pappren på bordet!
Inte vidare klädsamt!
Kommuninvånarna borde få veta, då det är DERAS pengar!
Detta sker med våra pengar, när det samtidigt talas det om en rättslig process!
Återigen träd fram!"

___________________________

Google diskussions Grupp om ORIMLIGT AVLOPP!

Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad