2009-09-04

Hur blev det med "Spirit of Food"? Vad var kostnaden?

Jag tittar tillbaka i mina skrivningar så lång tillbaka i tiden som 2002.
Jag lämnade också in ett medborgarförslag om göra Stora Torg till ett Spirit of Food torg.
Jag etablerade också kontakt med världrörelsen Slow Food i Italien, Norge och Sverige och även Bondens Marknad.

Mail ang. ”Slow Food” sändes för kommentar till Kristianstads kommuns Näringslivsdirektör(29/12-02) och Kristianstads Kommundirektör(30/12-02) för kommentar.

Tyvärr kom aldrig något svar!!

Tyvärr föll INGET på "läppen" hos kommunledningen i Kristianstads kommun.
Vad blev det istället? Fram tills nu INGET som som låtit tala om sig!

Vad har denna "Spirit of Food" profilering kostat? Det aldrig redovisatas!

Det är den förädlade maten som som utvecklar bygden.
Vad hade Toscana varit utan den?


Uttrycket "Kristianstad en GO bit av SKÅNE".
Var kanske inte så dumt, täcker in både mat och livskvalitet och dessutom GRATIS och inarbetat.


Läs nedan ur mina minnesanteckningar: >>

Skapandet av Stora Torg, som stadens ”Spirit of Food” torg skulle dessutom stärkas av redan etablerade restauranger, som kan vidareutvecklas genom denna förstärkning.

Den etablerade torghandeln på Lilla Torg skall fortgå med frukt och grönt, men med enhetliga torgstånd, så fungerar det i t.ex. på Möllevångstorget i Malmö. Den torghandel som inte säljer frukt och grönt kan förslagsvis flyttas till ytan mellan busstationen och Intersport.
Se detta förslag som en konkret förstärkning och ett konkret innehåll till ”Spirit of Food” profilen, och som berör alla kommuninvånare och alla matkonsumenter och som även kan låta tala om sig i vår omvärld.

2007/1097 910Upplåt Stora Torg till försäljning av lokalt producerade och förädlade livsmedel mm.
Slutbehandlad i KF 2008-04-08 § 69

Ovanstående Medborgarförslag avslogs tyvärr, vilket annars kunnat hjälp till med Kristianstads profilering.
___________________

Nedanstående medborgarförslag har tyvärr ännu inte hunnits med(inlämnat 2007)?
Detta skulle kunna sätta Kristianstad på kartan vad gäller mattradition och livskvalitet.

2007/1095 910 Sök medlemskap i den internationellt kända "Slow City" Kf 2007-11-20 § 281, remitterad Näringslivsavdelningen 2007-12-18. Under utredning
Utkast till Medborgarförslag av Olle Johansson ang. Slow Food och Slow Cities.

Jag föreslår att Kristianstads Kommun söker medlemskap i ”Slow Food” och ”Slow City ” som är icke-kommersiella eko-gastronomiska rörelser och som har ca. 100.000 medlemmar världen över. Detta skulle bidrag till att stärka Kristianstad Kommuns livsmedel profil ”Spirit of Food” långt utanför vårt lands gränser.

Skrivet: 29 Nov 2003
Rubrik: Slow Food, Slow Cities i Kristianstad ?? Slow Food Kristianstad ??


Ett sätt att profilera Kristianstad skulle kunna vara genom att ansöka om medlemskap i den internationellt kända organisationen Slow Cities, SlowFood grundad 1986 i Italien, som har över 80000 medlemmar.

Det är en organisation, som pläderar för det goda och god kvalité, när det gäller både vår föda och livskvalité. Det hade varit något för Kristianstad, som är Sveriges mat metropol nummer ett. Speciellt nu, när vi ska få hit en gastronomisk utbildning. Vi kunde som Sveriges första kommun försöka bli medlem i denna aktade organisation och på det viset sätta Kristianstad på världskartan.

Här några länkar till SlowFood:
http://www.slowfood.com
http://www.slowfood.de
http://www.slowfood.se

Slow Cities:
Artikel i Svenska Dagbladet om Slow Cities
http://www.levanger.kommune.no/nytt/slowcity/slowcity.htm
Die Pressemitteilungen von Slow City Deutschland

Mail ang. ”Slow Food” sändes för en kommentar till Kristianstads kommuns Näringslivsdirektör(29/12-02) och Kristianstads Kommundirektör(30/12-02) för kommentar här på Forum Kristianstad.

Tyvärr kom aldrig något svar!!


Klicka >> I Falköping är denna rörelse positivt för Falköping.

Kristianstadsbladet 090910 : Risfabriken i konkurs

Kristianstadsbladet 090910 : Var stolta över det Kristianstad vi har.

Kristianstadsbladet 090904 : Så lockas flyttfåglar
"Exakt hur mycket Kristianstads kommun har satsat på Spirit of Food är oklart, i rena budgetmedel handlar det hittills om cirka tio miljoner kronor. Någon fullödig redovisning har inte presenterats. Utvärderingen förra året visade bara att satsningen inte fungerar som det var tänkt."

Sveriges Radio 090829 : Hemligstämplar och kommunloggor
"Kommuner som varumärken Vi tittar också närmare på ett allt vanligare fenomen: kommuner som putsar på sitt varumärke och försöker locka till sig nya invånare genom att byta ut sina logotyper. Senaste exemplet är Laholm, som bytte sina tre laxar mot en bit kust. Men fungerar det? Eller är det att kasta pengarna i sjön? Gerry Andersson, utvecklingschef på Laholms kommun, resonerar om saken."


Kristianstadsbladet 090904 : Nya företag på gång

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad