2011-02-18

Bengt Gustafson(M) Kristianstad accepterar INTE opinionen utan skall anlita ännu en egen konsult!

"Och innan det är klart till sommaren ska inga konkreta arbeten genomföras, lovar Gustafson.
Pappersarbetet får fortsätta, men vi tar inte fram några grävskopor.

De båda organisationerna har också kritiserat bristen på dialog, att de inte har fått möjlighet att föra fram sina åsikter om Kristianstadslänken. Bengt Gustafson har förvånats över synpunkten, och sa i höstas att "vi har haft hur många möten som helst".

Betyder det att handlarna och fastighetsägarna får rätt i sin kritik?
– Både ja och nej. Vi har haft en dialog, även om den kunde ha varit tydligare, skötts bättre och hållits tidigare, svarar Bengt Gustafson. Däremot har de rätt i att vi inte har haft någon dialog vad gäller parkeringssituationen. Där har vi inte lyckats presentera en helhetsbild.

Kommunstyrelsen beslöt i går att anlita konsulter för att ta fram en parkeringsstrategi för Kristianstad, och att utreda konsekvenserna för handeln och berörda fastigheter om Kristianstadslänken dras via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden.

Dessutom ska kommunen själv att utreda och lämna förslag till tillfällig och permanent parkering i anslutning till genomförande av Kristianstadslänken.

Parkeringssituationen är inte belyst, och vi behöver fler parkeringsplatser i centrum, säger Pierre Månsson (FP).

Men Handelsföreningen och Fastighetsägarna är också kritiska till dragningen av länken?
– Vi får väl se om de är det när vi har belyst även den delen, säger Bengt Gustafson. Bengt Gustafson tror inte att utredningarna kommer att innebära att kommunen tvingas riva upp sina egna beslut om länken.

Men sträckningen ligger fast?
– Ja. Fast då hoppas jag att vi har kunnat visa att konsekvenserna för handlarna inte är negativa, svarar Bengt Gustafson."

Med Gustafsons sent halvt yrvaket uppvaknande går det att läsa mellan raderna, att han inte vill eller inser allvaret.
Dessa ca 200 miljoner är dessutom lek med kommuninvånarnas pengar, vilket ansvar denne mannen tar gentemot oss i Kristianstad!
Ni övriga partier låt er INTE styras av Bengt Gustafsons envisa framtoning utan hänsyn till dom som kommer drabbas av hans envishet eller okunskap.
Det Gustafson håller på med kallas demokratur.

Nu skall Gustafson anlita en konsult till, till något som han tidigare sagt var redan beslutat!
Detta rör sig dessutom om kostnader omkring 200 miljoner kronor, som det även efter B.G.s uttalande här ovan inte verkar vara beredd att ändra!
Vilken beslutsordning, som Bengt Gustafson framvisar här i sina uttalanden är bedrövligt för Kristianstad.
Finns viljan eller finns den inte?

Den öppna dialogen med berörda i centrum, som skulle drabbas av Gustafsons planer, går det inte att påstå, att Bengt Gustafson(M) Kristianstads "Starke Man" lever upp till! 
Det är skrämmande, att en som är vald av kommuninvånarna beter sig på detta vis. 
Gustafson är till för oss i kommunen och inte tvärtom och dessutom är det kommuninvånarna, som avlönar honom.

Finns det kanske någon dold agenda, som Janne Josefsson borde titta på även i Kristianstad?
Josefsson har ju varit i Kristianstad förr.

Jag misstänker med denna attityd mot sin omgivning, som kommunalrådet Bengt Gustafson allt för ofta visar, att Moderaterna och fempartistyret borde förlora många sympatisörer, inte minst alla intriger inom partiet?
Kan det vara en ledarskapsfråga i så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut? 
En riktigt bra politiker borde ha betydligt "större öron än mun".
Det är alltid kunden(väljaren), som skall stå i centrum oavsett vad man säljer.
Det är min filosofi och som jag tror håller i längden.

Jag skulle föreslå B.G., att själv gå runt i stans centrum några lördagar och vardagar och fråga kommuninvånarna och våra besökare vad de tycker om förslaget att köra alla regionbussar och ta bort 200 centralt belägna P-platser i centrum samt stänga av S. Kaserngatan för vanlig trafik. 
Ett billigt alternativ för kommunen B.G.s kostnader har vi redan, men att fånga upp opinion av dem man fått förtroendet av kallar många för demokrati.

Gör detta istället för anlita en konsult till. En konsult kan man alltid få det svar, som uppdragsgivaren vill få ut av undersökningen. Det finns ju redan seriöst  framtagna förslag från Kristianstads Handelsförening och Fastighetsägarna, men uppenbarligen passade inte dessa förslag.
Sedan pratar B.G. samtidigt om en bättre dialog, att då agera som nu B.G. gör ger inget vidare förtroende till att dialogen skall förbättras.
"Goda ledaregenskaper skapar sällan konflikter. Skulle det mot förmodan ändå uppstå konflikter gör den gode ledaren allt för att lösa konflikten."
"En god kapten behöver aldrig frukta myteri." 

Redan 071121 sände jag in ett medborgarförslag : En fördjupad och övergripande infrastrukturutredning.
Man kan inte påstå att man är vidare lyhörd med ovanstående uttalanden, som man säger sig vilja vara.


Jag har just varit på skidresa, där jag träffade min mångårige kamrat Prof. Dr. Horst Zillessen MEDIATOR GmbH Mediation - Konfliktberatung från Tyskland, som just sysslar med konflikter vid offentliga beslutsprocesser och vi diskuterade just beslutsprocessen omkring Kristianstadslänken. Han tyckte, att det hade varit mycket övrigt önska hur det har skötts här i Kristianstad i denna fråga. 

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte


Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad