2011-02-16

Svenskt Näringslivs Dagens Handel skrev om KristianstadKB 110216 Tänk till om länken
"Vi socialdemokrater vill åstadkomma den optimalt bästa lösningen för att förbättra kollektivtrafiken i centrum, men vi vill att den moderata kommunledningen tar till sig av de inkomna synpunkterna och visar sig beredda att diskutera frågan öppet med såväl våra medborgare som med företrädare för näringslivet.

Vi vill uppmana den moderata ledningen i Kristianstad att tänka till ordentligt kring Kristianstadslänken!"


Tack S för att ni lyssnar på oss, som är beroende av tillgängligheten till Krsd. centrum, som genererar många arbetstillfällen och med detta också ett levande centrum och med ej outhyrda lokaler i centrum, vilket har hänt i många andra städer i Sverige.

KB 110216 C vill lägga Kristianstadslänken på is

"Men Centern vill gå längre, beslöt partiet vid sitt gruppmöte i måndags.

Vi vill gå Handelsföre-ningen och Fastighetsägarna till mötes. Därför ska vi föreslå att vi avvaktar med fortsatt projektering av Kristianstadslänken tills vi har nått en samsyn med organisationerna, säger Sven Nilsson.

Vi är också öppna för att pröva den sträckningen av Kristianstadslänken som Handelsföreningen och Fastighetsägarna har föreslagit. 
Centerpartiet vill lägga Kristianstadslänken på is tills kommunen är överens med Handelsföreningen och Fastighetsägarna.
Vi kan inte gå emot dessa båda organisationer, säger gruppledaren Sven Nilsson."

Samma tack som ovan till C! 
Ni övriga partier låt er INTE styras av Bengt Gustafsons envisa framtoning utan hänsyn till dom som kommer drabbas av hans envishet eller okunskap. Det Gustafson håller på med kallas demokratur.

Med Gustfsons sent halvt yrvaket uppvaknande går det nästan att läsa mellan raderna, att han inte eller vill inse allvaret.
Finns det kanske någon dold agenda, som Janne Josefsson borde titta på?
Josefsson har ju varit i Kristianstad förr.

"Kommunalrådet Bengt Gustafson (M) träffade för någon vecka sedan Åke Lind, Fastighetsägarna Syd, och Handelsföreningens ordförande Martin Nilsson för ett samtal om Kristianstadslänken.

Vi konstaterade att det nog hade varit klokt att se över vad länkens dragning får för betydelse för handeln. Vi ska också se över parkeringssituationen, sa Gustafson efteråt och lovade att ett förslag om detta skulle komma upp.


Så har också skett, och när kommunstyrelsen träffas i dag ska den ta ställning till förslag om att anlita konsulter för att ta fram en parkeringsstrategi för Kristianstad, och att utreda konsekvenserna för handeln och berörda fastigheter om Kristianstadslänken dras via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden.
Dessutom föreslås kommunen själv att utreda och lämna förslag till tillfällig och permanent parkering i anslutning till genomförande av Kristianstadslänken."

Innan har det hetat det sedan länge redan är beslutat, trots f.d. stadsarkitekten Sune Friström redan 2008 påtalade felaktigheterna att draga alla regionbussar tvärs genom centrum. Friström har också påtalat under mycket längre tid att all planering måst sänkas från "helikopterperspektiv" neråt.

Nu skall Gustafson anlita konsulter till något som han tidigare sagt var beslutat!
Detta rör sig dessutom om kostnader omkring 200 miljoner kronor! Vad för respekt har Gustafson för kommuninvånarnas pengar och åsikter?

Vilken beslutsordning, som Bengt Gustafson framvisar här i sina uttalanden är bedrövligt för Kristianstad. Finns viljan eller finns den inte?

Jag har just varit på skidresa, där jag träffade min mångårige kamrat Prof. Dr. Horst Zillessen MEDIATOR GmbH Mediation - Konfliktberatung från Tyskland, som just sysslar med konflikter vid offentliga beslutsprocesser och vi diskuterade just beslutsprocessen omkring Kristianstadslänken. Han tyckte, att det hade varit mycket övrigt önska hur det har skötts här i Kristianstad i denna fråga.

K.B. 100918 Handelsföreningen vill ha annan bussväg
"Kommunalrådet Bengt Gustafson (M) är förvånad över kritiken: – Vi har haft hur många möten som helst. Men är det så att de känner sig akterseglade är det till att beklaga, då får vi göra något åt det, lovar han."


Läs vidare här hur hur Gustafson snurrar runt:
"Fast deras farhågor om att länken smygs igenom är fel. Eftersom länken redan är beslutad.
– Alla beslut som rör Kristianstadslänken är redan tagna, det senaste 2008.
Nu har vi med materialet om denna i underlaget till detaljplanen, för att alla som läser ska få en heltäckande bild, säger kommunalrådet Bengt Gustafson.
Som heller inte verkar särskilt intresserad av att riva upp beslutet:
– Det här är en investering på uppemot 200 miljoner kronor, där vi får 75 procent i olika bidrag. Men det är villkorat att vi bygger enligt beslutet och inom den tidsgräns vi har satt.
– Däremot har jag sagt att vi kan lyssna på olika synpunkter och om det finns bättre förslag kan vi ta det till oss.
Att mötet med parterna blir den fjärde februari har han också en förklaring till:
De ville prompt möta olika personer inom kommunen, det var då alla kunde. Vill de bara träffa mig skulle det gå redan ikväll"


Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte


Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   
Tack!  
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

 Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad