2011-02-24

Skräm inte iväg besökarna med höjning av p-avgifterna.

 
Jag skrev om tillgängligheten i centrum till Bengt Gustafson, som han aldrig besvarade: Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad

Inlämnat som medborgarförslag till Kristianstads Kommun 051128  Hur löses parkeringarna för framtiden i Kristianstads centrum?    

Från medborgarförlaget inlämnat redan 2005, som fortfarande är aktuellt:

Skräm inte iväg besökarna med höjning av p-avgifterna. Cirkulationen skall öka på parkeringarna sägs det. M.a.o. skall besökarna skrämmas iväg eller skyndsamt lämna staden eftersom att p-avgiften höjts.

Försök istället att se det som om våra besökare stannar någon timme extra så hinner de uppleva mer positivt av Kristianstad. Vi skulle kunna vara unika att erbjuda gratisparkering i centrum, som på en stormarknad, då skulle ännu fler besökare lockas till Kristianstad med det ökade arbetstillfällen, som genererar kommunalskatt. Vem tror att den externa handeln hade etablerat sig, om de hade blivit hänvisade parkeringar 500 meter bort från sin dörr och dessutom ej gratis?

Det är tråkigt att den dialog och de inlägg som fastighetsägarna och stadens handelsförening försökte få igång inte givet någon respons. Det är dessa intresseorganisationer, som värnar och bör veta vad som vore bra, och som den styrande majoriteten borde lyssna på.

Det konstateras ofta att samverkan är ett honnörsord och att en samverkan mellan kommun, fastighetsägare och handelsförening också skulle kunna vidareutvecklas. Tyvärr har tydligen ordet samverkan inte någon betydelse, när konkreta förslag kommer på agendan.

Om vi vill att Kristianstads centrum även framöver skall vara handelsstaden nummer ett i Skåne och Blekinge måste vi vara observanta på vår omvärld och alla externa köpcentra runt omkring och inte minst i vår egen stad med gratisparkeringar. Ett ännu mer attraktivt, tillgängligt och levande centrum i Kristianstad måste därför underlättas.

Ett ökat behov av parkeringar, som måste förberedas redan nu är bl.a. med anledning av ett ökat boende i centrum t.ex. i Rådhuskvarteret, planerade utökade handelsytor och när alla tomma kontorsytor i centrum uthyrs. Det är redan idag mycket svårt att hyra ut centrala lägenheter och kontor p.g.a. det finns mycket få parkeringsplatser som kan hyras månadsvis.

Vi i Kristianstad måste göra något nytt, att alltid ha gratisparkeringar fredagar och lördagar i centrum, då kan vi attrahera ännu fler, men då måste fler centrala p-platser skapas. Utöka också gratisparkeringar i närheten av centrum för alla som har sin arbetsplats där, typ Rådhuskvarterets gård. Får Kristianstad in i 11-14 miljoner kronor om året i parkeringsavgifter(detta var år 2005 idag kanske säker över 20 miljoner kronor), så går det att finansiera gratisparkeringar.


Dessa P-avgifter är att betrakta, som en dold kommunalskatt.
I Varberg används P-skiva för att få cirkulation, där inser man tydligen mer värdet att locka till sig besökare i stadscentrum. 


Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se
Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad