2009-11-04

Vad är kvadratmeterpriset på mark vid köp och sälj i Kristianstads kommun?

Kristianstadsbladet : 091104 Tvisten med Bröderna Persson –"Spannet är för stort"

Kristianstadsbladet : 091104 Byggnadsföretag kräver kommunen på 40 miljoner

Den private och nyblivne husägaren börjar i regel med att köpa marken först och sedan bygger han sitt hus och sätter upp sin namnskylt och naturligtvis talar och rådfrågar först sina finansiärer och borgenärer.

I Kristianstads kommun var det så bråttom med ARENAN, att vägskyltarna kom upp innan bygget påbörjats och innan marken var upphandlad och klar för ARENA området!
Finansiärer och borgenärer tillfrågades ALDRIG!

Är det så man skall bete sig om man vill stärka sitt förtroende, som man fått av medborgarna?

Vad har eller kommer dessa kringområden att kosta?
Bilföretaget lär ha kostat ca 16 miljoner och Färgföretaget ca 8 miljoner kronor för fastigheter som rivs.
Vad kommer kostnaden för byggföretagets mark p.g.a ej färdigförhandlad och inköpt mark innan bygget av ARENAN startade? Kanske upp till 40 miljoner!

Vad blir totalkostnaden för denna mark som till stora delar skall användas som parkeringar, där nämns inte något om en höjning av P-avgifterna p.g.a. ökade markkostnader?

Är det en uppseglande skandal som är på gång?

Jämför dessa kvadratmeterpriser för mark med vad Kristianstads kommun begär t.ex. på Härlövsområdet, då blir man rädd hur det handskas med pengar!

Det hade varit ekonomiskt bättre att placera ARENAN på Hammarshus marken, som dessutom är i kommunens ägo och inte minst ur miljösynpunkt för de boende omkring ARENAN i vår "miljökommun"?

För övrigt vem tar eller får bära ansvaret för den merkostnad för utnyttjandet Liviushallen genom en försäljning av hallen och och sedan med ett hyreskontrakt på hela 20 år, som dessutom SKL avrådde, som är en extra belastning på kommunbudgeten med 40 miljoner kronor eller är det redan glömt? Den private hyresvärden gjorde en bra affär.

Tänk hur olika man kan se på ekonomin!


_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad