2010-11-28

Rädda Kristianstads centrum från Östra Centrum!

KB 101126  Rädda Kristianstads centrum från Östra Centrum!
"Dessvärre ligger halva centrum tämligen öde. Stora Torg och delarna norr därom har knappast någon puls, enbart ett fåtal affärer finns där och Stora Torg fungerar mest som parkeringsplats.

Åter påminns nu alla vi som tycker att hela det gamla centrum skall sjuda av liv och rörelse av det dåraktiga förslaget att bygga ut Östra Centrum – där den tänkta gallerian av någon klok person har kallats för stans största pissoar.

Genomförs förslaget så kommer detta säkert att vara dödsstöten för eventuella förändrings/förtätningsplaner beträffande Stora Torg och Norr för all framtid.

Nej, det hela är inte annat än sorgligt, mycket sorgligt. Att kommunens ledande politiker är så charmade av ett riskkapitalbolag må vara en sak.

Men att man inte begriper att Kristianstads hela ursprungliga historiska centrum är en guldskatt som – med förfinad och fantasifull stadsplanering – kan bli det nav och det hjärta som hela kommunens framtida utveckling kan bygga kring är oförlåtligt."Tack för en mycket bra insändare.
Jag har själv försökt under längre tid värna om vårt unika renässans centrum, som vi har i Kristianstad. Försökt påverka genom t.ex. olika samrådsyttrande och att få våra kulturföreningar att agera kraftfullt för Kristianstad, men tyvärr är det svårt att få sin röst hörd, utan man blir ofta betraktad som bakåtsträvare.
___________________________


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad