2010-11-30

På tal om "Hot mot Kristianstad"

KB 101130 Hot mot Kristianstad
"Det största hotet är byggnationen av Kristianstadslänken etapp 2, planer på att bygga runt Reningsverket och att till exempel HM eller någon annan stor affärskedja etablerar sig i Hammar.
Skall målsättningen vara att Kristianstad skall se ut som andra städer med stora gallerior utanför staden? Det tycker inte jag."

Vi är alla beroende av dom som fått förtroendet att styra Kristianstads kommun. Det är skrämmande hur kommunen sköter dialogen med oss, som är berörda.Se bara t.ex. planerna på bortplockandet av av parkeringar på V. Boulevarden och tillgängligheten för våra kunder, var finns dialogen om parkeringar vid byggandet av Ö. Centrum, renhållningen och ordningen i centrum är ju så man behöver skämmas, alla stora träd som inte anpassas efter våra fastigheter, listan kan göras mycket längre.


Är det någon som vet vad som bestämts i största hemlighet angående Hammarshus och med det s.k. "konsortiet". Det hade inte satts igång arkeologiska grävningar helt plötsligt, om det inte vore något på gång. 
I Nordplans handelsutredning sades att först efter ett år med Ö. Centrum alltså inte ett år efter byggstart, som man nu kan misstänka. 
Inget är heligt i Kristianstad inte ens det skrivna ordet.


Jag vill också tala om att jag inte är emot en utveckling av handeln i Kristianstad och inte är emot konkurrens, men det måste vara i paritet vad konsumtionsutrymmet tillåter så att inte en utslagning av befintliga rörelser blir resultat av en för stor expansion.
Jag har numera varit runt mycket i Sverige  jag har ett stort kontaktnät inom handeln där jag hört  talat med handlare och agenter i handeln och jag har själv sett i många städer där det gått för snabbt med stora utslagningar och med det stora friställningar alltså tomma lokaler, som medför svår förvaltning av centrum fastigheter.Vi skulle kunna ta ett exempel, att i Kristianstad skulle det inte finnas ekonomiskt utrymme för två kommunförvaltningar och med två kommunalfullmäktige med i stort sett samma befolkningsunderlag.
Vad är skillnaden med handelsutvecklingen, där dessutom Kristianstads kommun ökat Ö. Centrum med extra 10000 kvm mer än handelsspecialisten och kommunens konsult Nordplan sade, att befintlig handel skulle tåla.


Vad tycker Du? Det skulle vara intressant, att höra dina åsikter.


___________________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad