2010-11-17

Skandal! Åteigen Det stängda rummets demokrati = Hemlighetsmakeri

KB 101117  KBK:s vd: Det här är riktigt illa
"Hittills har man inte fått någon information alls.
– Det här är riktigt illa. Vi är låsta och har inte kunnat utveckla fastigheten som vi vill. Det är trist för oss och det är trist för Kristianstad som handelsstad, säger Gelenn Ericsson, vd för KBK."

"Det socialdemokratiska kommunalrådet Heléne Fritzon är mycket kritisk till Steen & Ströms agerande och partiet funderar nu på att föreslå att någon annan ska få chansen att bygga Östra Centrum.
 – Steen & Ström fick uppdraget för att de hade ett helt originellt förslag. Nu har de skurit ned sina planer så att de inte är särskilt annorlunda jämfört med de andra förslagen. Då kanske det är dags att ge någon annan chansen, säger hon.
– Det är fem år sedan kommunen beslöt att centrum skulle gå före etableringar externt. Hela centrum har stått still för att vi väntat på Steen & Ström och det har blivit en våt filt för utvecklingen i Kristianstad.
– Jag kommer att vara med på nästa möte med Steen & Ström och sedan får vi ta ställning till om vi tycker att de ska få uppdraget förlängt igen, säger Heléne Fritzon."

Det är bra att Heléne Fritzon tar tag i detta, så att det inte är Steen & Ström som dikterar vilkoren och bromsar utvecklingen i Kristianstad och så att det inte helt plötsligt börja byggas ett externtköpcentrum på Hammarshus.
Nordplan sade också i handelsutredningen , att det ät viktigt staden växer inifån och utåt. Alltså bör de andra två intressenterna av Ö. Centrum tillfrågas innan det s.k. "konsortiets" släpps fram på Hammarshus marken allt helt enligt Nordplans handelsutredning.

Om nu Steen & Ström har ändrat sitt förslag så är det något annat än vad de fick i sitt uppdrag alltså borde en ny beslutsomgång och de andra intresserade aktörena tillfrågas. Även kommuninvånarna borde tillfrågas, så att det inte i största hemlighet tillåts något som kommuninvånarna inte har haft yttransde rätt i.

Vad är det för hemlighetsmakeri och vad är detta för förhalande teknik?
Det gör Kristianstads kommun mot en lokal aktör som KBK, som också har planer och vill utveckla Kristianstad.

Vad händer ute på Hammarshusområdet ingår det i hemlighetsmakeriet?
Hur ligger det till med marken vid Hammarshus? Skall det s.k. "konsortiet" få någon förtur till denna mark, som kommunen utövade sin förköps rätt vid övertagandet?
Vad säger lagen om offentlig upphandlig LAO, som gäller både upphandlig och försäljning på marknaden för kommuner.
Skall inte denna annonseras ut till högstbjudande?

Nu har Kristianstads kommuninvånare fått betala alla kapitalkostnader för detta tilltänkta projekt för handelsetablerig på kommunens mark vid Hammarshus!
Varför helt plötsligt arkeologiska utgrävningar där? Vem betalar denna utgrävning, som normalt brukar finasieras av tilltänkt byggherre.

Det sades dessutom i Nordplans handelutredning för Kristianstad, som Kristianstads kommun beställde, att eventuella externa köpcentra först skulle tillåtas etablering efter ett års drift av Östra Centrums start, alltså inte ett år efter byggstarten av Östra Centrum, om inte cityhandeln skulle ta skada av eventuellt externt shoppingcentra!
Varför går kommunen ifrån sin egen handelutredning, som gjordes av en konsult, som just var specialist på handel?

Varför då denna brådska på Hammarshusmarken, när det fortfarande inte beslutats om Steen o. Ström är beredda att etablera sig och dessutom är KBK fortfarande intresserade att utveckla sin verksamhet?

Normalt affärsmannamässigt beteende borde då vara med automatik, när kontraktstiden med nuvarande intressenten gå över till KBK, som redan är etablerad och som har ett redan färdig plan för att vidareutveckla sin handel och handelsstaden Kristianstad.

Beslutsfattare i Kristianstads kommun borde ta bladet från munnen istället för detta hemlighetsmakeri t.o.m. mot KBK, som generera många arbetstillfällen i Kristianstads kommun.

Detta förfaringssätt, att inte ens föra dialogen med alla som är involverade i Ö. Centrum som nu KBK är inget, som utvecklar näringslivsklimatet i Kristianstad, som under längre tid har sjunkit i Svenkt Näringslivs företagareindex i Sveriges kommuner, och som nu Kristianstad kommen försöker förbättra genom besök av någon tjänsteman från kommunen hos någon företagare. 

Även om det kanke förekommer, att det är "någon" som i största hemlighet "knackar" på och vill komma in i "stängda rummet".

"Att avtalet går ut vid årsskiftet ser inte Hans Cagner som något problem.
– Det kommer att förlängas. Det är den överenskommelse vi har, säger han. "

Vad är detta avtal värt, om det är Steen & Ström, som tydligen bestämmer och har beslutande rätten? Märkligt avtal!

___________________________


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad