2009-04-29

Förvaltningen av kommuninvånarnas pengar!!!!???

Man slutar inte att förvånas ännu ett häpnadsväckande uttalande:

Kristianstadsbladet 090429: " Vi värnar de mjuka nämnderna, säger Bengt Gustafson. Vi kan inte lägga asfalt när vi har barnomsorgsfrågor att värna, säger Bengt Gustafson.

Vad säger du till dem som invänder med att ni bygger en arena när ni har barn- och ungdomsfrågor att värna?

– Arenan är väl barn- och ungdomsverksamhet om något, svarar Bengt Gustafson. Dessutom måste vi gasa och bromsa samtidigt. Ska vi ha hit nya skattebetalare så måste vi också ha något att erbjuda. Arenan ingår i en helhet."


Vad är stängda badanläggningar, om de inte till största delen är till för barn o. ungdom?
Hur många bollhallar hade kunnat byggts för ARENA-pengana just för barn o. ungdom plus vi hade fått levande byar runt centralorten!

Visa konkret vad uttalandet med tillströmningen av nya SKATTEBETALARE, som väljer just att bosätta sig just i Kristianstad p.g.a. ARENAN.

Det är inte trovärdigt och ansvarsfullt att handskas med andras pengar på detta vis, som det görs i Kristianstad.

"Konjunkturella åtgärder innebär att en del projekt skjuts på framtiden och att man drar ner i verksamheter som sedan kan återtas i godare tider."
Är det förvaltningen av kommunens fastigheter t.ex. Rådhuskvarteret, som tillåts förfalla till en rivningsfastighet eller är det som är meningen?
Man kan ju undra!

"I stora drag är det ett importerat problem, orsakat av finanskrisen."

För ca. två veckor sedan beslutades ånyo om ett projekt på ca 100 miljoner ett Naturum, som i och för sig kan var trevligt och utvecklande för staden, men fast man vet att ekonomin veklingen är i gungning så går man tar detta beslut. Det var t.o.m. fullmäktigeledamöter som var upprörda och bestörta, när det fanns förnuftiga ledamöter som ansåg att Kristianstad inte har råd med detta projekt just nu, som motivring sades beslutar vi inte just nu så gå vi miste om ca 15 miljoner i statsbidrag, som också är skattepengar som är tagna ur någon annans ficka, återigen vilken respekt för andras pengar.

Har man inte råd med de 85 miljonerna som Kristianstad kommuninvånare skulle ställa upp så får man låta bli detta projekt.
På detta vis får andra sköta sin privata ekonomi och jag i mitt lilla företag som familjen förvaltat i fyra generationer i över hundar år.

Jag blir bestört när våra förtroende valda beter sig på detta sätt i all den stund när Helene Svensson redan i höstas ville ha en budgetöversyn, men ändå beslutades mot folkviljan, som krävde folkomröstning, om en jätte ARENA.

Allt för sent skall tyvärr syndarna vakna, men när man får kalla fötter då är det skönt att försöka få komma in i värmen igen, då sträcker man ut en hand.

Jag tycker om att ha en bra relation med mina kunder och kunna se dom i ögonen.
Jag tror politiken hade mått bara av samma resonemang och inte alltid vara sig själv bäst förutom en vecka i september vart fjärde år då man gärna lyssnar på oss, som är finansiärerna och som får avstå våra pengar.

Inkomster bestämmer man aldrig över själv, men det gör man över kostnaderna, men det gäller ha respekt och tänka långsiktig och inte vältra över stora kostnadsåtaganden till nästa generation eller till de stackars politiker, som skall reda ut kommunekonomin för kommande valperioder. Då heter ofta dessa beslut fattade inte under vår tid, när fel och brister väl uppdagas.


Kristianstadsbladet 090429: Besk medicin för nämnderna.

Kristianstadsbladet 090429: "Sent ska majoriteten vakna"

Kristianstadsbladet 090429: Ta ansvar själva.

Kristianstadsbladet 090429: Kris kräver nya lösningar

Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Forum klicka >> i Kristianstad.nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad