2009-04-03

Stoppa rivning av Rådhuskvarteret i Kristianstad.

Upprop ! Stoppa rivning av Rådhuskvarteret i Kristianstad.

Sätt ner foten!

Upprop ! Varning ! Larm!!!

Läs och begrunda nedanstående, vilket jag ser som ett kulturmord mot Kristianstad att riva Rådhuskvarteret!!
Finns det ingen empati för kultur och allt detta beror på vanskötsel av dessa fastigheter under lång tid?
Det sägs att finns två alternativ. Det kan vara så , att sedan kommer man fram till alternativ 1 att renovera blir dyrare än alternativ 2 att bygga nytt och så väljer man alternativ 2. Ett raffinerat sätt om man vill riva eller hur?

Nu måste vi alla agera kraftfullt alla bevarandeföreningar, Region museet och alla kommuninvånare reagera, om detta inte är ett Aprilskämt.

Jag får innerligt inte hoppas att man driver med och om vårt kulturarv!


Sammankalla till presskonferens!
Sänd detta vidare till så många som möjligt!


LÄS citat från Kristianstads kommuns hemsida och ta er för pannan och sitt gärna ner, vilket måste uppfattas som en programförklaring och åsiktsförklaring om en rivning av stadens vackraste kvarter Rådhuskvarteret:

Länk >>
"Kristianstads kommun + Region Skåne= sant?


Kristianstads kommun och Region Skåne planerar att inom kort teckna en gemensam avsiktsförklaring kring en förstudie av möjligheterna för en samlokalisering centralt i Kristianstad.

Förstudien ska göras utifrån några utgångspunkter:

  • samlokaliseringen sker i rådhuskvarteret Kristian I "
Det finns andra central belägna platser norr om stationen för detta ändamål, och sälj sedan Rådhuskvarteret för en krona p.g.a detta eftersatta underhåll till någon seriös fastighetsförvaltare, som har känslan och förmågan att renovera dessa fastigheter till ett attraktivt boende i centrala Kristianstad, som väl behövs för stans utveckling.


Läs mer och kommentera på
Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Namnlista klicka >> Upprop ! Stoppa rivning av Rådhuskvarteret i Kristianstad!


Kristianstadsbladet 090403 : Riv upp och gör om
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad