2010-12-13

EXTERN Shoppinghandel i MILJÖkommunen Kristianstad !!! ???

KB 101211  P-platser viktiga för att behålla centrumhandeln 
 "Just parkeringar klassas som känsligt i stadskärnan. Gångavståndet från parkering bör inte vara mer än 2-3 minuter eller 200 meter. Handelsutredningen påpekar också att varje p-plats som försvinner bör ersättas med en ny. Annars förlorar centrum på att folk kör till andra ställen. "


"Kommunerna missköter stadskärnorna och bäddar för externa köpcentrum", säger Johan Anselmsson, biträdande professor i marknadsföring på Lunds universitet.


Nu kan vi läsa plötsligt i K-bladet att våra folkvalda beredda att tillåta extern shoppinghandel i Hammar, som skulle kunna medföra en nedgång för centrumhandeln med 15% .
Vet eller vilket ansvar tar våra folkvalda för utslagningar av arbetstillfällen och tomma affärslokaler i Kristianstads centrum? 
Vad säger de politiska partierna som värnar om hela kommunen, levande landsbyggd?
Kristianstad , som skall vara en miljökommun.
Varför plötsligt en ny handelsutredning? Är det något i Nordplans utredning som INTE PASSAR?


Är det någon som vet vad som bestämts i största hemlighet angående Hammarshus och med det s.k. "konsortiet". Det hade inte satts igång arkeologiska grävningar helt plötsligt, om det inte vore något på gång.
Har denna tilltänkta mark till "konsortiet” bjudits ut på marknaden enligt lagen LOU? Om inte, varför inte??? Det kan finnas anledning att undersöka detta!
I Nordplans handelsutredning sades att först efter ett år med Ö. Centrum och att staden skall växa inifrån o. utåt.
Det är en av anledningarna som Plan o. Bygglagen finns som styrmedel.
En vädjan till Kristianstads politiker våga använda detta styrmedel på så sätt kan ni göra hela Kristianstad kommun attraktiv med en levande landsbygd, ibland kan det vara bra säga nej även till "de stora drakarna".
Det också bra för våra folkvalda att lära från fel som gjorts på många håll i Sverige med överetableringar.


Vi skulle kunna göra en jämförelse kommunalskatteunderlaget räcker inte till två kommunledningar eller två kommunalfullmäktigeförsamlingar. Det är ingen större skillnad om man säljer varor eller politik, ekonomin måste gå ihop.


Jag rekommenderar starkt, 
att läsa Boverkets skrift, som jag också varit i kontakt med : 
"Dags att handla nu, Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling"

___________________________

Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad