2010-12-14

Kommunalfullmäktige 14/12 nu verkar det som majoriteten av politikerna vill lyssna på oss, utom Moderaterna.

Lyssna själv och hör hur det här

Jag har just nu varit och lyssnat på kommunalfullmäktige angående resecentrum, där även Kristianstadslänken diskuterades.
Jag blev mycket glad att höra, när det sades av följande politiker, att vi får inte glömma varför vi sitter här. 
B. Kärrtrand, U. Persson, H. Fritzon, I. Carlsson C. Borglund alla dessa politiker var villiga att diskutera en omprövning av Kristianstadlänkens dragning och att ni är villiga föra en dialog med oss som verkar i centrum, och att ni har inställningen att vi har en hel del vetskap i ämnet.
Tack!

Däremot blir man beklämd, att höra Bengt Gustafsons inlägg. Jag tror det var två gånger, som han yttrade sig. 
Gustafson visar överhuvudtaget INGEN empati eller kunskap för verksamheternas behov och de anställdas bästa i centrum! Naturligtvis för våra besökare, som genererar arbetstillfällena.
En fråga till Bengt Gustafson, när du och din fru skall åka till Kristianstad och shoppa en lördag.
Tar ni då bussen från Kaffatop in till staden vid dessa inköp?


Ändras busslänken, kan kommunen missa bidrag 140 miljoner.
Gustafson GLÖMMER det är också skattpengar. Finns det kanske något hemligt avtal m Steen o Ström eller någon annan dold agenda?


Kristianstads utveckling mår INTE bra med den ledarskapsstilen!


Jag vädjar nu till de övriga partierna förutom moderaterna, som inte visar känsla för oss skapar och har vårt levebröd från verksamheterna i centrum. Det vore naturligtvis bra, om även Moderaterna kunde ändra sin attityd mot oss som verkar i centrum av Kristianstad.
Tack!


B Gustafson svara här omgående på följande innan Kristianstads centrum ödeläggs!
Det gäller att inte bara, att Du talar i kommunalfullmäktigesalen! 
Du är folkvald!


Alla handelsutredningar, visar att kunder vill ha max 150-200 meter till affärerna från parkeringen. Nu föreslås parkeringar som ligger 900 meter från Lilla Torg.
Vet B. Gustafsson, att om samma förhållanden varit för t.ex. ELgiganten, "Handelsomr. Hammarshus", att dessa etablerat sig eller vad gäller för ARENANs besökare?
Vad är skillnaden?
Svara NU för en gång skull Bengt Gustafson! 


Här ett förslag på en en stadsbevarande och kostnadseffektiv busslänk, som jag översände till Bengt Gustafson för utlåtande och svar 100930, som skulle kunna genomföras utan ca 140 miljoner i bidrag eller till totalkostnad på ca 200 miljoner kronor, som "alternativ 10" skulle kosta.
F.Ö. Gustafsson vad är det för hemliga bidrag på ca 140 miljoner, som du ofta slänger ur dig? På vilket sätt är dessa bidrag INTE aktuella för förslag 1-8, som f.ö. aldrig har presenterats offentligt för oss medborgare. Vem avgjorde just att förslag 10 var bäst, vilka blev tillfrågade? Redogör för detta, omgående!
Redogör också för dessa enligt dig "heliga bidrag" om de tål att se dagens ljus, eller är det topphemligt för kommuninvånarna?


Märkväl detta föreslog även fd statsarkitekten Sune Friström redan i februari 2008 på ett samrådsmöte i Östermalmskyrkan där även Bengt Gustafson var närvarande.
Detta förslag kunde i stort sett genomförts på befintliga genomfartsleder.

Läs mer : Alternativ stadsbevarade busslänk av Kristianstads unika renässans centrum.


Tyvärr svarade som vanligt aldrig Bengt Gustafson!


Jag rekommenderar starkt, 
att läsa Boverkets skrift, som jag också varit i kontakt med : 
"Dags att handla nu, Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling"
___________________________

Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se! 

1 kommentar:

  1. Du har fullständigt rätt en sådan ledare som Bengt Gustafson borde bytas ut omgående. Han är en skada för Kristianstad, att inte Moderaterna inser detta!

    SvaraRadera

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad