2010-12-31

Bilar räddar ciyhandelen gäller även för Kristianstad

Med en "dåres envishet" fortsätter jag argumentera för att Kristianstad unika renseanscentrum och med dess verksamheter INTE skall lida skada, vilket är stor risk som följd, om kommunalrådet Gustafson skall få sin vilja igenom.

"Kommunerna missköter stadskärnorna och bäddar för externa köpcentrum", säger Johan Anselmsson, biträdande professor i marknadsföring på Lunds universitet.

Dagens Handel   ”Bilar räddar cityhandeln”

"Det anser Johan Anselmsson, biträdande professor i marknadsföring på Lunds universitet.

Han anser att det är fel strategi att konkurrera om kundernas pengar med hjälp av bland annat gågator. – De externa köpcentrumens fördel är parkeringarna. Man vill inte ha bilar i centrum och har -tagit bort parkeringsplatserna. Då ¬flyttar handeln ut på landet där man får ha bilar, säger Johan Anselmsson till Sydsvenskan.

Nova Lund blev en succé, något som han tror beror på att det är lättillgängligt med bil och hänvisar till att man i centrala Lund har försvårat för biltrafiken. Han tror också att Emporia i Malmö kommer att bli ett svårt slag mot cityhandeln i Malmö.

– Det är de familjeägda butikerna som får det svårast. De har små marginaler och försvinner 10 ¬procent av handeln från centrum förlorar de sin marginal.

– Staden måste utvecklas, man ska kunna jobba, bo och handla där. I USA finns det stadskärnor som är nästan helt utdöda när det gäller handel. När man byggt stora gågator för att konkurrera har de externa köpcentrumen bara fått ett extra lyft."


Se och ta lärdom av omgivningen och lyssna på de som driver verksamheter i Kristianstads centrum.
 
Jag helt övertygad det finns många kommunpolitiker som lever i verkligheten och är lyhörda är beredda att ändra Kristianstadslänkens dragning med alla regionbussar på V. Boulevarden och därmed ta bort ca 200 centrala P-platser, vilket skulle vara en stor skada för verksamheterna och bärkraften till underhåll på stadens centrumfastigheter. 
Det finns många städer som lidit stor skada p.g.a. minskad tillgänglighet och oproportionerligt stor externhandel i förhållande till befolkningsunderlaget. 

Våra politiker har plan och bygglagen som styrmedel, men som allt för sällan används. Den levande landsbygden lider också stor skada som följd av detta p.g.a. de styrande inte ser heleten i samhällsplaneringen t.ex. kan det bliva svårt att åldras i sin bostad i sin landsortsby därför livsmedelsbutiken var tvungen stänga p.g.a. bristande lönsamhet med allt för stor externhandel i centralorten. Detta i sin tur medför ökade kostnader och ansvar för t.ex. Kristianstads kommun.

Som följd av ovanstående resonemang. 
Vad är på gång i det fördolda och i största hemlighet på Hammarshusområdet?
Har denna kommunala mark utbjudits ut på marknaden enligt lagen om offentlig upphandling och försäljning?

Detta borde högsta ansvariga kommunalrådet Bengt Gustafson träda fram offentligt och klargöra.
När det gäller handeln finns Nordplans handelsutredning som klart och tydligt klargör hur handeln skall utvecklas i Kristianstad och denna utredning beställdes och betalades av Kristianstads kommun, som med andra ord bör följas.

Är det något annat som gäller idag träd fram och klargör detta!

Ett tack på förhand, att ni INTE är så kategoriska eller själviska som Herr Gustafson!

Lyssna själv hur man utlovar en NY beslutsprocess ang. Kristianstadslänken.

Med ovanstående utfästelse av de ansvarsfulla kommunpolitikerna kan resultat inte bliva annorlunda än att kommunalfullmäktige beslutet om Kristianstadslänken med sträckning i V. Boulevarden rivs upp då dessa partier har majoritet tillsammans i kommunen.


Här visas en kort film som visar
hur vansinnigt det skulle vara
att ta bort P-platserna på
Västra Boulevarden
som
Kommunalrådet Bengt Gustafson
säger redan är
BESLUTAT !!!
Det är inget vidare att bliva
"överkörd"av en som
tror han är "på rätt spår".


Vad tycker Du?    
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack!
___________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka  Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret  ,som tyvärr verkar vara för sent, eftersom Kristianstads ledning INTE insåg kulturvärdet i detta kvarter.

Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se 

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad