2010-12-17

Dålig empati och vilja att föra en dialog med dem som är drabbade av beslut i Kristianstad centrum

Kommunalrådet Bengt Gustafson behagade inte svara på nedanstående seriöst menade skrivelse med bilagor, som sändes till honom 100930 trots en begäran om diarieföring, vilket ej heller bekräftades trots begäran.

INTE vidare smickrande och ansvarsfullt för en politiker och dessutom Kristianstads högsta ansvariga politiker, som är vald av kommuninvånarna! 

Är det märkligt att Svenskt Näringslivs förtroendeindex vad gäller näringslivsklimatet i Kristianstad ständigt sjunker?
Detta har påpekats till Svenskt Näringsliv.

Följande skrivelse sändes till Kristianstads kommun och Kommunalrådet Bengt Gustafson 100930 med anledning av kommunalrådets dåliga empati och vilja att föra en dialog med dem som är drabbade i Kristianstad centrum av de beslut som kommunalrådet är delaktig i och skall ta ansvar för gentemot sina kommuninvånare

Kristianstads Kommun
Kommunalrådet Bengt Gustafson
29180 Kristianstad

Bästa Bengt Gustafson.

Jag och många med mig är förvånade över Ditt uttalande i Kristianstadsbladet 100918 angående kontakten med affärsmännen och fastighetsägare, som är de näst största arbetsgivarna i Kristianstads kommun samt kontakten med fastighetsägarna!

K.B. 100918 : ”Vi har haft hur många möten som helst. Men är det så att de känner sig akterseglade är det till att beklaga, då får vi göra något åt det, lovar han.”

Vid samrådsmötet i Östermalmskyrkan redan 080819, som även Du var närvarande på framkom många åsikter i ämnet, så tala om dålig respekt för tidigare åsikter.

Jag är förvånad, att du inte registrerat våra åsikter angående den framtida utvecklingen av Kristianstads centrum. Jag själv har inlämnat tre stycken samrådsyttranden (bifogas):
Jag bifogar även mitt förslag till Kristianstads busslänk:
Plus alla andra inlagor och yttranden från Kristianstads Handelsförening och Fastighetsägarna i Kristianstad.
Våra åsikter och idéer har säkert något att bidraga till stadens positiva framtida utveckling. Detta sagt, då det har mycket stor betydelse för oss och våra besökare, eftersom detta lever vi på och vi förvaltar våra fastigheter för nästa generation, samt att vi genererar många arbetstillfällen i Kristianstad kommun.

Jag vill också passa på att tala om för Dej, som inte i och för sig har med denna skriftväxling att göra, hade inte min far visat sin glöd för Kristianstad på 60-talet hade Kristianstad sett annorlunda ut. På den tiden var det en stor byggmästare från Lund som redan i stort sett färdigförhandlat om att köpa flertalet kvarterets Snapphanens fastigheter, men min far vägrade hela tiden att sälja Snapphanen 9 trots många överbud och vår fastighet låg mitt i kvarteret så det blev m.a.o. ingen rivning av kvarterets fastigheter, som nu håller på att hända med stora delar av kulturkvarteret Rådhuskvarteret. Jag hoppas du förstår min glöd för Kristianstad

Jag anser bevakandet av det kulturella arvet i Kristianstad och dess fortlevande är mycket viktigt.

Med ovanstående rader hoppas jag Du tar till dig mina seriöst menade åsikter. Det är viktigt för mig och min familj för vår fortsatta förvaltning av vår fastighet Snapphanen 9 till vissa delar från 1700-talet och för vår fortsatta drift av vår över 100-åriga firma O. P. Johanssons Skoaffär som drivs i femte generationen i samma familj.

Jag ser nu framemot Ditt ett utförligt svar vad gäller tillgängligheten och busslänken i Kristianstad centrum, där Du svarar på de punkter som tas upp i mina medborgarförslag. Det är mycket, men som sagt mycket viktigt för vår och Kristianstads framtid.
Eftersom jag anser dialogen och detta ämne mycket viktigt och tydligen många inlägg i ämnet misstas, så vill jag att min skrivelse med bilagor diarieförs och emotser bekräftelse på detta.

Bästa hälsningar och en fortsatt bra dag.
Olle Johansson
P. S. Kopior till berörda av Kristianstad stadsutveckling. 
Politiska  partierna i Kristianstad, Handlare och Fastighetsägare i Kristianstad, Kristianstads Handelsförening, Fastighetsägarna, Svenskt Näringsliv, Företagarförbundet, Svensk Handel, Kristianstadsbladet, Norra Skåne, Dagens Handel, Market, m.fl.

Jag/Vi alla, som är beroende av Kristianstads utveckling, är intresserade av er allas åsikter om Kristianstads centrum, som ni kan sända till nedanstående mailadress, då den öppna dialogen ofta bär framåt.

K.B. 100918: ”Den grupp för centrumsamverkan som diskuterades med kommunledningen redan 2006 har ännu inte haft sitt första möte. Under tiden har liknande grupper i Växjö, Linköping, Landskrona och Trelleborg formerats och framgångsrikt medverkat till att föra stadsutvecklingen framåt. Varför inte i Kristianstad?”
Bifogas: Inlämnade samrådsyttrande i ärendet samt förslag om ”Alternativ stadsbevarade busslänk av Kristianstads unika renässans centrum.”

Länkar till bilagor: 
Länkar till relaterade artiklar i ämnet:
K.B. 100918 Handelsföreningen vill ha annan bussväg

K.B. 100918 Det behövs ett nytt Kristianstadstänk

Ö. Storgatan 41
29131 Kristianstad

OBS! Fortfarande INGET svar på ovanstående skrivelse från 100930 eller svar på diarieföring på ett seriöst brev till Kommunalrådet Bengt Gustafson i Kristianstad. 
Jag driver ett mer än hundraårigt företag och förvaltar en fastighet från till äldsta delar från 1700-talet. Jag anser, att man från kommunledningen borde svara och föra en dialog, när man får en fråga, eftersom jag berörs av beslut som fattas av förändringar i Kristianstads centrum?
Jag förstår att Svenskt Näringslivs rankningar av näringslivsklimatet ofta sjunker i Kristianstads kommun, när man t.ex. beter sig på ovanstående sätt.

___________________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad