2010-12-25

Hur dialogen i Kristianstad sköts TÅL att upprepas!


Tydligen kan det INTE upprepas tillräckligt många gånger, om man läser nedanstående inlägg, för att få till en förändring angående hur de styrande i Kristianstad sköter dialogen med de har blivit valda av.

Ytterst vilar under denna och förra mandatperioden ansvaret på kommunalrådet Bengt Gustafson, som tydligen inte vill eller kan kommunicera med sin omgivning! 

Först när kommuninvånarna känner att deras engagemang har någon inverkan blir de riktigt engagerade.

Det får absolut inte heta: "Dä gaur änte". Den kommunala ledningen och den politiska ledningen måste helt enkelt i ord och handling visa vad man tycker om dialogen genom att själv deltaga i densamma. I synnerhet efter att läst i Kristianstadsbladet (21/10, 2003): "Det måste till ett brett samarbete. Öppenhet är viktigt, alla vägar är inte upplåsta, utan nu är tankar, idéer och kreativa uppslag välkomna".  

"Det lokala företagsklimatet i Kristianstad är enligt Svenskt Näringslivs återkommande studier mindre bra.
I årets ranking föll Kristianstad 34 placeringar till plats 183. Av den enkätundersökning som bifogas rapporten framgår att både politiker och företagare tycker att dialogen är dålig. Kristianstad har ett sämre betyg i denna del än både rikssnittet och det högre Skånesnittet. Samma sak gäller kommunens information till företagen.
Anmärkningsvärt är att företagarnas syn på dialog och information har varit i stort sett densamma sedan 2001, medan politikerna generellt har varit mer positiva, samtidig som de sedan 2006 har tyckt att det bara har blivit bättre. 2009 ansåg politikerna i gemen det till och med vara mer än "mycket bra". Det verkar självsuggestion snarare än verklighetsförankring.
Men mest illa är att gapet i synen på hur dialogen fungerar har vidgats.
I valrörelse efter valrörelse har politiker från höger till vänster bedyrat att om de bara får väljarnas förtroende så kommer kommunen att få en mer öppen attityd till företagen och företagens behov. Så också i år.
I morgon är det val. På måndag är det dags för de nyvalda politikerna att ta sig ur valdebatten och in i vardagen. Det innebär inte att dialogen med väljarna ska upphöra. Tvärtom. Dialogen är en viktig länk mellan beslutsfattare och det omgivande samhället. Kristianstadslänken skulle kunna symbolisera – och kanske till och med namnge – en dialog mellan olika intressenter. För Kristianstads bästa. "
Så här går livet vidare, som kunde varit mycket bättre, om Gustfason inte glömt, att han är vald av sin kommuninvånare."

KB 101221  Gustafson svarar inte    
"Jag misstänker med denna attityd mot sin omgivning, som kommunalrådet Bengt Gustafson allt för ofta visar, att Moderaterna och fempartistyret borde förlora många sympatisörer, inte minst alla intriger inom partiet?
Kan det vara en ledarskapsfråga i så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut? "

"Moderaterna är ett parti i fri turbulens utan ledning och där grova oanständigheter gentemot partikollegor får passera utan ingripande. Många medlemmar har lämnat partiet. Gustafson är med sin kombination av dåligt ledarskap, svaghet i kompetens, saknad av empati och fingertoppskänsla en risk för kommunen och det politiska samarbetet.
Kräv ett byte innan konsekvenserna blivit för långtgående och agera i tid. "
Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :

OBS från 080229  Öppet brev till bästa kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad 080229   
Där jag bl.a. skrev:
Med ovanstående uttalande av Dig som ansvarsfullt kommunalråd ser jag
framemot en förklaring.
Vad menar Gustafson med sitt uttalande i Kristianstadsbladet 080221 ”Ett led att dra ner på trafiken i centrum är att höja parkeringsavgifterna. Ökade kostnader hjälper cirkulationen.”

• Är det på något vis besvärande med den centrala handeln och företagsamheten i centrum? Alla bor inte vid en busshållplats eller kan cykla till centrum, vilket naturligtvis varit optimalt ur miljöhänseende, eller finns det ingen plan för ännu mer ökat behov av p-platser?
Jag är naturligtvis en stor förkämpe för en god miljö med en levande landsbygd och med en utbyggd kollektivtrafik, men det får inte vara till priset av utslagning av arbetstillfällen.
• Att ökade kostnader för besökaren skulle vara en hjälp att öka cirkulationen är i för sig rätt, men är det allvarligt menat att våra besökare skall skrämmas iväg p.g.a. att man upplever det för dyrt att stanna kvar eller besöka Kristianstad centrum. Det är inget som främjar dem som bedriver sina verksamheter eller tjänar sitt uppehälle just i centrum.
Att säga man behöver öka cirkulationen i centrum bör väl tolkas, att det finns för få p-latser just, när människor är lediga och har tid att besöka vår stad och gynna vår stora arbetsplats Kristianstads centrum.
Detta i synnerhet, när p-verksamheten omsätter 22 miljoner kronor. Dessa pengar borde öronmärkas till just utbyggnader av p-platser och andra åtgärder för att attrahera fler och öka tillgängligheten i centrum. Det får absolut inte bara gå in i den allmänna budgeten, som en dold kommunalskatt, vilken redan idag är bland de högsta i Skåne.

Det är märkligt att inte någon i Moderaterna i Kristianstad tar tag i detta och kan acceptera en sådan ledarskapsstil, som är till STOR skada för Kristianstad!
Jag misstänker med denna attityd mot sin omgivning, som kommunalrådet Bengt Gustafson allt för ofta visar, att Moderaterna och fempartistyret borde förlora många sympatisörer, inte minst alla intriger inom partiet?


Kan det vara en ledarskapsfråga i så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut?
 

Det finns uppenbarlingen tyvärr en tradition i Kristianstad, att inte svar sina kommuninvånare!
Fler exempel hur man bryr sig om de man är satt att styra:

"Hur går det med den så kallade dialogen om parkeringarna i centrum, undrar Olle Johansson, Kristianstad.
Varför inte samla berörda och föra en konstruktiv dialog, för Kristianstads bästa. Jag bjuder gärna på en kopp kaffe med bulle om intresse finns, så gjorde ett kommunalråd i Värnamo. Han blev det årets kommunalråd och omtalad i hela Sverige. Jag tror att ju fler som är delaktiga desto bättre är det för Kristianstad.

Tio kvadratmeter av vår mark, din och min, säljs till exempel som parkeringsyta till extern handel för 1980 kronor, vilket med rådande parkeringstaxor – och femtioprocentig beläggning – är vad som betalas in för en parkeringsplats i centrum på bara tre månader.
Jag kan nämna att jag hyr parkeringsplats inomhus hos AB Kristianstadsbyggen på Östra Vallgatan för ett pris av 488 kr/mån. Det blir 2,44 kr/tim fördelat på de 200 tim/mån, som är avgiftsbelagd tid på kommunens p-platser. Detta skall jämföras med en kommunal, obevakad p-plats på gatan i centrum, där avgiften är 6 kr/tim (ny föreslagen taxa 8 kr/tim). Jämfört med ABK:s priser ställer jag mig frågan var felet ligger. Nuvarande kommunal p-taxa är nästan 250 procent dyrare. Kan det bero på att ABK är konkurrensutsatt?

Oppositionens svar (5/12) på min debattartikel angående tillgänglighet visar klart, att man är för att utveckla centrum i Kristianstad tillsammans.

Varför kom ingen artikel från majoriteten och dess stöd, eller de som kallar sig kristianstadsbygdens framtid? Jag skriver inte dessa texter för skojs skull utan därför att jag vill mitt Kristianstad väl. Därför borde det vara rimligt med ett konkret och uttömmande svar, och inte bara i allmänna ordalag, när och om ett svar kommer."

"Det är mycket viktigt att vi är så många som möjligt som skapar en opinion för en flytt. Denna flytt är minst lika viktig för Kristianstads utveckling, som den snäva profilen vad gäller mat och dryck. Du som tror att en flytt av förvaltningen kan medföra alternativa intäkter och mer goodwill för Kristianstad, skriv också du en insändare i Kristianstadsbladet!
Det skall helt enkelt vara lite roligare att bo och arbeta i Kristianstads kommun. Det kan det bli, om alla försöker samverka lite mer och med en öppen dialog. Se på detta inlägg, utifrån att jag älskar och är stolt över mitt Kristianstad."

JAG SKREV REDAN DÅ, MEN TYVÄRR: "Den utveckling av Kristianstads centrum, som flytten av förvaltningen till ändamålsenliga lokaler skulle innebära och frigörandet av dessa attraktiva ytor i rådhuskvarteret till bostäder, är ett tungt argument för vår stads bästa. Det gällde då Länsstyrelsens o Skattevekets tomma lokaler, men det passade inte!"

Visserligen är jag en liten handlare, som förvaltar ett över 100-årig skoaffär o fastighet, och jag TROR att jag har något att tillföra. Jag tänker skriva till några näringspolitiska organisationer samt några politiska partier och hur man på sätt kommer till en förbättring för Kristianstad.

Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack!
___________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka  Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret  ,som tyvärr verkar vara för sent, eftersom Kristianstads ledning INTE insåg kulturvärdet i detta kvarter.

Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se! 

Du kan sänd ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad