2010-12-11

Är det ett ledarskapsproblem, vore det bra för Kristianstad, om ledaren byts ut!

"Just parkeringar klassas som känsligt i stadskärnan. Gångavståndet från parkering bör inte vara mer än 2-3 minuter eller 200 meter. Handelsutredningen påpekar också att varje p-plats som försvinner bör ersättas med en ny. Annars förlorar centrum på att folk kör till andra ställen. "

Det vore bättre att kommunledningen förde en dialog med dom som driver verksamhet i centrum i stället för att säga som nu t.ex. busslänken är redan beslutad 2008. Det var inte länge sedan man frågade efter åsikter i denna fråga! Häpnadsväckande sätt mot dem som driver företag och som ansvar för sina anställda. Vi sysselsätter många och vi har ett stort ansvar för detta. Detta ansvar gäller mer än över en valperiod!

"Kommunerna missköter stadskärnorna och bäddar för externa köpcentrum", säger Johan Anselmsson, biträdande professor i marknadsföring på Lunds universitet.

Det gäller att vara uppdaterad och är man inte det så gäller det föra en dialog med de som är insatta i problematiken i stället för att låsa in sig i det ”stängda rummet” och där fatta beslut!

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson INTE bemöter en kommuninvånare :
Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han ÄNNU INTE behagat svara på OBS från 100930, visserligen är jag en liten handlare, som förvaltar ett över 100-årig skoaffär o fastighet, och jag TROR att jag har något att tillföra. 


Läs mer : Öppet brev till bästa kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad 080229 
Lite från detta brev till Bengt Gustafson : "Med nedanstående uttalande av Dig som ansvarsfullt kommunalråd ser jag framemot en förklaring.
Vad menas med Ditt uttalande i Kristianstadsbladet 080221 ”Ett led att dra ner på trafiken i centrum är att höja parkeringsavgifterna. Ökade kostnader hjälper cirkulationen.”

• Är det på något vis besvärande med den centrala handeln och företagsamheten i centrum? Alla bor inte vid en busshållplats eller kan cykla till centrum, vilket naturligtvis varit optimalt ur miljöhänseende, eller finns det ingen plan för ännu mer ökat behov av p-platser?

Jag är naturligtvis en stor förkämpe för en god miljö med en levande landsbygd och med en utbyggd kollektivtrafik, men det får inte vara till priset av utslagning av arbetstillfällen.

• Att ökade kostnader för besökaren skulle vara en hjälp att öka cirkulationen är i för sig rätt, men är det allvarligt menat att våra besökare skall skrämmas iväg p.g.a. att man upplever det för dyrt att stanna kvar eller besöka Kristianstad centrum. Det är inget som främjar dem som bedriver sina verksamheter eller tjänar sitt uppehälle just i centrum.

Att säga man behöver öka cirkulationen i centrum bör väl tolkas, att det finns för få p-latser just, när människor är lediga och har tid att besöka vår stad och gynna vår stora arbetsplats Kristianstads centrum.

Detta i synnerhet, när p-verksamheten omsätter 22 miljoner kronor. Dessa pengar borde öronmärkas till just utbyggnader av p-platser och andra åtgärder för att attrahera fler och öka tillgängligheten i centrum. Det får absolut inte bara gå in i den allmänna budgeten, som en dold kommunalskatt, vilken redan idag är bland de högsta i Skåne.

• Det borde inte vara ett självändamål att just kommunen själv skall bedriva parkeringarna. Varför inte ett parkeringsbolag som består av olika intressenter kommun, handel, fastighetsägare och kanske intresserade kommuninvånare?Försök INTE påskina, att det INTE funnits förslag och frågor från enskilda handlare eller Kristianstads Handelsförening eller Fastighetsägarna i Kristianstad! Det finns fler skrivelser!


Riv nu upp dessa felaktiga beslut, som Gustafson påstår är beslutade redan 2008, utan förankring med verkligheten och börja en seriöst menad DIALOG med dom som drabbas av dessa politiska beslut.


Är det märkligt att det skapas politiker förakt, som nu dialogen skötts med företagarna i centrum i Kristianstad och att Svenskt Näringslivs företagsklimats index ständigt sjunker i Kristianstads kommun?

Är det ett ledarskapsproblem, vore det bra för Kristianstad, om ledaren byts ut!
I annat fall kan mycket förändras till det sämre i Kristianstad!
 
___________________________
Stöd Namninsamlingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad