2010-11-22

"Bort med gågatorna – släpp in bilarna i centrum" i Kristiastad tar man bort P-platser!

"Kommunerna missköter stadskärnorna och bäddar för externa köpcentrum", säger Johan Anselmsson, biträdande professor i marknadsföring på Lunds universitet.


Dagens Handel 101122 ”Bilar räddar cityhandeln”
"Nova Lund blev en succé, något som han tror beror på att det är lättillgängligt med bil och hänvisar till att man i centrala Lund har försvårat för biltrafiken. Han tror också att Emporia i Malmö kommer att bli ett svårt slag mot cityhandeln i Malmö."Market 101122 "Bort med gågatorna – släpp in bilarna i centrum"
"– Kommunerna missköter stadskärnorna och bäddar för externa köpcentrum, säger han till Sydsvenskan.

– De externa köpcentrumens fördel är parkeringarna. Man vill inte ha bilar i centrum och har tagit bort parkeringsplatserna. Då flyttar handeln ut på landet där man får ha bilar.
När köpcentrumet Emporia öppnar 2012 är Johan Anselmsson övertygad om att det kommer att slå hårt mot cityhandeln i Malmö.
– Det är de familjeägda butikerna som får det svårast. De har små marginaler och försvinner tio procent av handeln från centrum förlorar de sin marginal, säger han."


Och I Kristianstad blir man också förvånad...

Jag och många med mig är förvånade över vårt kommunalråds Bengt Gustafsons uttalande Vi har haft hur många möten som helst. Men är det så att de känner sig akterseglade är det till att beklaga, då får vi göra något åt det, lovar han.” i Kristianstadsbladet 100918 angående kontakten med affärsmännen, som är de näst största arbetsgivarna i Kristianstads kommun samt kontakten med fastighetsägarna!

Vid samrådsmötet i Östermalmskyrkan redan 080819, som även kommunalrådet Bengt Gustafson var närvarande. Följande hände efter en seriös skrivelse med frågor ....och förslag till busslänk..................till högsta kommunalrådet Bengt Gustafson ..............ang. tillgängligheten i Kristianstads centrum......!


OBS!! Kommunalrådet Bengt Gustafson behagade inte svara på en seriöst menade skrivelse med bilagor, som sändes till honom 100930 trots en begäran om diarieföring, vilket ej heller bekräftades trots begäran.


INTE vidare smickrande och ansvarsfullt för en politiker och dessutom Kristianstads högsta ansvariga politiker, som är vald av kommuninvånarna! 


Är det märkligt att Svenskt Näringslivs förtroendeindex vad gäller näringslivsklimatet i Kristianstad ständigt sjunker?


Mer finns att läsa i bloggen, som refererar till detta ämne.


Ystads Allehanda 101123 Parkeringstiden – ett handelshinder i Ystad


Östgötatidningen 100927 ”Vi har en växande detaljhandelsmarknad”

Östgötatidningen
100927 Forskare: För många köpcentrum i Malmö
”Det finns tecken på överetablering redan nu”___________________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad