2012-12-26

Namninsamling för folkomröstning mot köpcentrum i Hammar


Läs här nedan först fyra artiklar av Anders Almér med objektiva ögon och stor kunskap i ämnet, läs även andra artiklar på Almérs blogg, som handlar om en långsiktig hållbar stadsbyggnad, vilket Kristianstad kommun borde ta till sig och inte bara köpa konsulter, som ger det svar som beställaren(kommunen) vill i annat fall inte fler uppdrag, och inte låta sig duperas av exploatörer med stor "börs".

”Moraliskt tveksamt” i Kristianstad
"Vanliga medborgare har opponerat mot ett planerat köpcentrum. Man har opponerat mot en enad front av samtliga politiska partier i kommunen. Det är ”moraliskt tveksamt” tycker det ledande kommunalrådet." 

Kristianstad – framsteg utan framtid 

Samrådsmöte om C4 Shopping, Kristianstad. 

Marknadskrafterna hyllas – men bara ibland

Kopcentrum Hammar 50x70-page-001Handlare och fastighetsägare tillsammans med Nätverket Kristianstad startar nu en namninsamling för att stoppa planerna på ett köpcentrum i Hammar. Sammanlagt behövs drygt 6.000 namnunderskrifter från alla som är röstberättigade i Kristianstads kommun.
I centrum pågår byggandet av en galleria som i ett slag kommer att fördubbla antalet butiker och på Härlöv finns fortsatt goda utvecklingsmöjligheter för s k volymhandel. Ett tredje handelsområde i Hammar innebär, enligt all expertis och sunt förnuft, att handelns ställning i stadskärnan försvagas med tomma lokaler, sämre utbud och mindre folkliv som följd. I förlängningen försvagas hela Kristianstads utveckling och kommunen förlorar sitt hjärta.
Det mot denna bakgrund som handlare och fastighetsägare tillsammans med Nätverk
Kristianstad nu ber alla som har samma åsikt att skriva på namnlistorna som finns utlagda i de flesta butikerna i centrum, på Härlöv och i Åhus.
Här kan du ladda ner bilden ovan som PDF och deltaga i rörelsen mor C4 Shopping
Kopcentrum Hammar 50×70
Ladda ner och skriv ut dokumenten alla kommuninvånare är välkomna att deltaga i namninsamlingen.
OBS för att deltaga i namninsamlingen måste Du vara vara folkbokförd i Kristianstads kommun och ha rösträtt för att kunna kräva kommunal folkomröstning.

A4 Affisch Köpcentrum Hammar
Kommunal folkomröstning

Du kan som röstberättigad i kommunen tvinga fullmäktige att ta ställning till om en lokal folkomröstning ska hållas i en viss fråga. Det kallas för ett folkinitiativ, och ska vara skriftligt. Du måste i så fall samla in underskrifter från tio procent av de röstberättigade i kommunen. Av namninsamlingen ska följande uppgifter framgå:
  • egenhändig namnteckning
  • uppgift om när namnteckningarna gjorts
  • namnförtydliganden
  • personnummer
  • adresser
När du lämnar in namninsamlingen räknas bara de namn som samlats in under den sexmånadersperiod som föregick inlämnandet (kommunallagen 5 kap 23 §).
Om ditt folkinitiativ stöds av tillräckligt många måste fullmäktige besluta att en folkomröstning ska hållas, under förutsättningen att frågan som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget(kommunallagen 5 kap 34 a §).

Kommentera gärna allt för Kristianstad.   
Att leva är att ta ställning. 
Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.    
Tack!   


Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus