2011-06-14

Vi får se hur pass rakryggad Peter Johansson (M) i Kristianstad är?

Jag blev uppringd 110613 av byggnadsnämndens ordförande Peter Johansson(M) med anledning av ett tidigare inlägg här på bloggen, som jag upprepar en gång till här nedan.

"Politikerna i byggnadsnämnden gillar inte förslaget till nytt rådhus. Ändå har de godkänt bygglovet. Men de skriver att kommunstyrelsen borde se över hur fasaden ser ut.
En enig byggnadsnämnd beviljade bygglovet till nytt rådhus i Kristianstad. En lika enig nämnd har även gjort en protokollsanteckning, där de skriver att kommunstyrelsen ska se över fasaden på den nyuppförda byggnaden."

  • Många blir säkert MYCKET förvånade!
  • Är det inte samma "ansvariga " folkvalda politiker,  som köper arkitekttjänsten, som beslutar byggloven eller??

Respekt för kommuninvånarnas pengar!!!

Man blir upprörd !!

Jag på pekade, att jag och många med mig i Kristianstad anser, att det är en skandal hur Kristianstads ledning är på gång att förvanska Rådhuskvarteret.
Helt i avsaknad känsla för kultur och/eller repsekt för tidigare generationer och kommande generationer.


Då började Peter Johansson urskulda sig med diverse argument, som t.ex. han bara varit aktiv som politiker i ca 6 månader och alla direktiv kommit från kommunalrådet Bengt Gustafson och kommundirektör Göran Persson och att byggnadsnämnden INTE skulle själva ha några värderingar.
Jag frågade också, om man inte pratar med varandra inte ens i sitt eget parti.

Jag sade också till  byggnadsnämndens ordförande Peter Johansson, att jag då förväntar mig ett klargörande inlägg här på bloggen samt på hemsidan för Nätverk Kristianstad och samma sak i form av en insändare eller en presskonferens, där P. Johansson klargör allt för oss kommuninvånare hur beslutsprocessen går till.

Den som lever får se, men jag är benägen att tro, att inget kommer för det var hela tiden undanflykter från Peter Johanssons(M) byggnadsnämndens ordförande och han sade också, att jag var välkommen besöka honom på onsdagar för då tjänstgjorde han på kommunen.

Peter Johansson läser du detta så upprepar jag vad som står här ovan, och att jag har inget behov att träffa dig i det "stängda rummet" utan träd farm offentligt och klargör för kommuninvånarna.
Detta framförs även till Nätverk Kristianstad och läggs även ut på nätverkets hemsida.

Så vi får se, om Peter Johansson nu är så rakryggad och röstar mot denna "våldtäkt" på Rådhuskvarteret på kommunalfullmäktigemötet 110621 på punkten 13 på dagordningen "Nytt kommun- och regionhus i kv Kristian IV" och även träder fram offentligt och talar om vilka styrmetoder kommundirektören Göran Persson och kommunalrådet Bengt Gustafson har utövat enligt Peter Johansson, som i andra sammanhang kallas för "ministerstyre".

Det vekar inte osannolikt, att det går till som P. Johansson beskriver efter läst insändaren av kommundirektören Göran Perssons syn på kultur i KB 110614  Rådhuset är en del av ett förnyat Kristianstad

Eller lyssna på från kommunalfullmäktigemötet 110308:  Christina Borglund frågar Bengt Gustafson. Det är tur för Kistianstad, att inte alla "borgmästare" upplevt kulturens värde på samma vis! Gustafson visar INGEN emapti för kulturen eller kommuninvånarna!

Det är inte märkligt att den ena skandalen efter den andra avlöser varandra i Kristianstad!

Insändare av en kommuninvånare i KB 110528  Rädda rådhusets exteriör!
"Vi påstås leva i en demokrati. Jag börjar allt mer ifrågasätta detta. Demokrati står för folkstyre, men gång på gång fattar politikerna beslut, som skall gälla för lång tid framöver, utan att ha någon aning om, vad folket tycker.
Om man skall kunna tala om folkstyre, får de folkvalda bara besluta om sådant, som nämnts i deras valprogram.
Vi väljare har inte gett politikerna mandat att bestämma i form av ett blankt papper, som de kan fylla med vad de behagar. Politikerna tror sig kanske vara klokare än så kallat vanligt folk? Det är trots allt vi väljare som avlönar politikerna."

Jag blev mycket glad, då jag träffade f.d. stadsarkitekten här i Kristianstad Sune Friström, som kom fram till mig och sa, att han uppskattar vad jag skriver om stadsplaneringen i Kristianstad och att det finns ingen övergripande planering, vilket han har påpekat tidigare vid många tillfällen även då Kristianstads "styre" varit närvarande.

Varför yttrar sig Gamla Christianstad och Vähusensvänner överhuvud tagit inte alls över förvanskningen av Rådhuskvarteret, som nu är på väg att genomföras samt över andra kulturhistoriska förändringar av Kristianstad!
Det kan synas märkligt i all den stund man har följande text på sin hemsida:
"Välkommen till Föreningen Gamla Christianstads hemsida!
Föreningen Gamla Christianstad grundades 1947 "i syfte att i skrift och bild bevara minnen från gångna skeden i stadens historia".
Denna bevarandeuppgift har utökats efter hand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden"


Märkligt beteende av två bevarande och kulturföreningar som verkar i Kristianstad! 

Det är mycket skulle kunna göra för att få igång opinionen, se i Helsingborg

Rädda Ångfärjestationen

Kommentera gärna vad tycker här nedan eller på sidans forum, som du hittar i rubrikerna längst upp i bloggen på Forum iKristianstad.

Olle Johansson


Nu är det dags hör av "dej" så träffas vi och snackas vid, ett s.k. "after work"


Vi tycker det börjar gå för långt med planeringen eller rättare sagt med oplaneringen av Kristianstad. Det verkar inte finnas någon känsla för staden, som snart är 400 år!
Några exempel som varit uppe utan en dialog med kommuninvånarna:
Rådhuskvarteret rivs och ersätts med fasader som till vissa delar inte passar?
  • Norrtullskolan rivs?
  • P-hus i Tivoliparken?
  • P-platser på grönområden i centrum?
  • Kristianstadslänken tvärs genom centrum?
  • Östra Centrum med fasader som inte alla anpassas till sin omgivning?
  • etc. etc.
Vi måste tillsammans ”hjälpa” Kristianstad. 

Vad händer för övrigt med Norrtullskolan?Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad