2011-05-28

Hjälp Kristianstad!

Insändare av en kommuninvånare i KB 110528  Rädda rådhusets exteriör!
"Vi påstås leva i en demokrati. Jag börjar allt mer ifrågasätta detta. Demokrati står för folkstyre, men gång på gång fattar politikerna beslut, som skall gälla för lång tid framöver, utan att ha någon aning om, vad folket tycker.
Om man skall kunna tala om folkstyre, får de folkvalda bara besluta om sådant, som nämnts i deras valprogram.
Vi väljare har inte gett politikerna mandat att bestämma i form av ett blankt papper, som de kan fylla med vad de behagar. Politikerna tror sig kanske vara klokare än så kallat vanligt folk? Det är trots allt vi väljare som avlönar politikerna."

OBS detta sker?
Kanske p.g.a. av eftersatt underhåll eller dålig fastighetsförvaltning?

Detta sker samtidigt som man säger, att kommunen måste tvunget äga sina fastigheter, som man bedriver sina verksamheter i !!!

Nedanstående text var även införd som insändare i KB 110528  Hjälp Kristianstad!

Nu tycker jag det börjar gå för långt med planeringen eller rättare sagt med oplaneringen av Kristianstad. Det verkar inte finnas någon känsla för staden, som snart är 400 år!
Några exempel som varit uppe utan en dialog med kommuninvånarna:
Rådhuskvarteret rivs och ersätts med fasader som till vissa delar inte passar?
  • Norrtullskolan rivs?
  • P-hus i Tivoliparken?
  • P-platser på grönområden i centrum?
  • Kristianstadslänken tvärs genom centrum?
  • Östra Centrum med fasader som inte alla anpassas till sin omgivning?
  • etc. etc.
Jag har tänkt länge att vi i kommunen borde engagera oss, så att vi kan göra något för att ”hjälpa” Kristianstad. 
Det borde gå lättare nu, när kommunalrådet Bengt Gustafson (M) fick gå ut bakvägen?
Vi får inte låta ”styret” gå på hur som helst och riva och fördärva stan, som har tagit snart 400 år att bygga upp. Vad händer för övrigt med Norrtullskolan?

F.ö. blev jag mycket glad idag, då den förste jag träffade i stans centrum var f.d. stadsarkitekten här i Kristianstad Sune Friström, som kom fram till mig och sa, att han uppskattar vad jag skriver om stadsplaneringen i Kristianstad och att det finns ingen övergripande planering, vilket han har påpekat tidigare vid många tillfällen även då Kristianstads "styre" varit närvarande.

Varför yttrar sig Gamla Christianstad nu överhuvud tagit inte alls över denna förvanskningen av Rådhuskvarteret, som nu är på väg att genomföras!
Det kan synas märkligt i all den stund man har följande text på sin hemsida:

"Välkommen till Föreningen Gamla Christianstads hemsida!
Föreningen Gamla Christianstad grundades 1947 "i syfte att i skrift och bild bevara minnen från gångna skeden i stadens historia".
Denna bevarandeuppgift har utökats efter hand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden"

Likaså Vähusens Vänner har heller tydligen INGEN åsikt om förvanskningen av Rådhuskvarteret!! 

Märkligt beteende av två bevarande och kulturföreningar som verkar i Kristianstad! 

Jag sände även ovanstående text min insändare i Kristianstadsbladet 110528  som mail till många kristianstadsbor samt massmedia:

Det är mycket skulle kunna göra för att få igång opinionen, se i Helsingborg

Rädda Ångfärjestationen

Hör av "dej" så kan vi träffas och snackas vid, ett s.k. "after work", när du kan och var och du har kanske fler förslag?

Du kan också skriva min bloggs forum, som du hittar i rubrikerna längst upp i bloggen på Forum iKristianstad.

Olle Johansson

tel 044 125555
arb 044 211130
mobil 0708 211134

PS Sänd gärna mailet vidare till någon som också värnar om och är intresserad av Kristianstads långsiktiga utveckling.

Läs även här i KB 2002.02.06  25 års kamp för bevarande 

Det var andra tider då under bl.a Torsten Anderssons o. Sune Friströms ledning.
Idag sägs inget om förvanskningen och raserandet av hela Rådhuskvarteret!!
Märkligt!


Här några exempel från denna bloggen:

Inlägg: Bussar hotar centrumhandeln i Kristianstad!
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/05/bussar-hotar-centrumhandeln-i.html
"Det är viktigast. Och om vi fattar beslut i juni eller i augusti spelar inte så stor roll, tror jag, säger kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (FP).
Kommunstyrelsen beslöt i mitten av februari att anlita konsulter för att ta fram en parkeringsstrategi för Kristianstad, och att utreda konsekvenserna för handeln och berörda fastigheter om Kristianstadslänken dras via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden.

Parkeringssituationen är inte belyst,
och vi behöver fler parkeringsplatser i centrum, sa Pierre Månsson då.
"

M.a.o. Kristianstadslänken skall genomföras oavsett att dom som drabbats sagt NEJ!

Inlägg: Man kan skapa historia på många sätt! I Kristianstad??
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/05/man-kan-skapa-historia-pa-manga-satt-i.html
"På vilket sätt har kommuninvånarna haft möjlighet att yttra sig, när det gäller utformningen av Rådhuskvarterets planerade dominerande byggnader i Kristianstad, även dessa byggnader kommer att bli historia?"

Inlägg: Kristianstad hoppas P. Månsson läser och lyssnar på följande.
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/04/kristianstad-hoppas-p-mansson-laser-och.html

Inlägg: Kristianstad! Viktigt med en helhetssyn vid stadsplaneringen!
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/04/yttrande-till-planforslaget-detaljplan.html

Inlägg: Yttrande till planförslaget ÖSTRA CENTRUM,
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/04/yttrande-till-planforslaget-ostra.html

Inlägg: Svenskt Näringslivs Dagens Handel skrev om Kristianstad
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/02/svenskt-naringslivs-dagens-handel-skrev.html

 
Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!   
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad