2006-02-01

Den tillgängliga och öppna kommunen med ”stor tillväxt”?Jag läste i Kristianstadsbladet, att majoriteten Kd, S i tekniska utskottet inte tog till sig mitt medborgarförslaget med Gratis parkering en gång i månaden för oss Kristianstadsbor och besökare. Tråkigt men sant.

Även om majoriteten har justerat p-taxorna upp och ned i samråd med stans intressenter, utesluter det inte mitt inlämnade medborgarförslag.

GRATIS PARKERING hade lätt gått att prova se bild.

Gör parkeringsfrågan och tillgängligheten i annat fall till en valfråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad