2006-02-02

Utan visionära politiker och Kristianstadsbor blir varken EU eller Kristianstad aldrig folkkärt.

Jag läste Dagens Industris ledare 060202, som jag här nedan försökt sammanfatta, eftersom det skulle också vara något för Kristianstad.

Margot Wallström skall i EU försöka förbättra kommunikationen och göra unionen mer populär bland invånarna.

I fjol presenterade hon en aktionsplan för bättre kommunikation med medborgarna och sedan har hon presenterat en aktionsplan

”Plan D” som står för demokrati, dialog och debatt.

Nu har Margot Wallström presenterat ett tredje steg en vitbok om EUs kommunikationspolitik. Den är tänkt som ett startskott för en förnyad debatt med medborgarna. Hon har tänkt sig alla ska mötas på webben och diskutera dessa förhållande i ett diskussionsforum.

Det är samma tanke jag har haft i några års tid med mitt redan befintliga webb forum Forumkristianstad.net.

Margots vitbok handlar bland annat om utbildningar och nya mötesplatser verkliga och virtuella. Hon anser också medierna är nyckelspelarna i denna dialog, som kontinuerligt skall förses med relevant material.
Lättillgänglig information och öppenhet är goda demokratiska principer. Alla kan på det vis informera sig och följa en del av EU oavsett var man befinner sig.

Man säger ju öppnare och tillgängligare EU är desto bättre.

Öppenhet och tillgänglighet kan få fler att vilja vara med att debattera och påverka och känna sig delaktiga och betydelsefulla. Invånarnas inställning till EU handlar ju i första hand om vad EU gör och hur EU gör det. Och det uppfattas relevant och rätt.

Det tyngsta ansvaret att göra EU populärt, det ligger ju hos stats och regeringschefer.

Ska EU bli mer populärt i de breda folklagren, då krävs det mer.
Detta tankesätt skulle gå utmärkt at applicera på vår egen kommun Kristianstad. Byt ut ordet EU mot Kristianstad, så får Du se det, att det låter helt rätt även för Kristianstads del.


Jag blir stärkt i tron med ovanstående eftersom de sista åren har jag haft ett tiotal insändare i Kristianstadsbladet samt skrivit brev till förre kommundirektören samt till näringslivskontoret med konkreta och seriöst menade frågor och förslag om Kristianstads framtid, men tyvärr fram till idag har ingen behagat svara. Jag tror det vill till förändring i attityden, om man vill vinna acceptans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad