2009-08-18

Sveriges kommuner, Swedbank, SE-banken m.fl.

Vi får hoppas, att Kristianstads kommun inte hamnar i samma sits som Swedbank och Se-banken p.g.a. oaktsamhet men kommuninvånarnas pengar eller ohörsamhet gentemot sin väljare.

Tydligen bränner det om fötterna nu för den ena dagen är det nedragningar i skolans värld och nästa dag är det nedragningar i omsorgen.

Kristianstadsbladet 090519: Mina pengar, min skatt

Detta är kommunens kärnverksamheter även om det skylls på det ena eller det andra, när det skall sparas, så måste det alltid vara det viktigaste för våra folkvalda att resurser reserveras för kärnverksamheter i alla läggen, om vi skall kunna kalla oss för en kommun med god livskvalitet.

Det kanske t.o.m. skulle behövas större lärare täthet för att t.ex. kunna höja medelbetygen i Kristianstad, som inte ligger på topp?

Det kanske skulle behövas mer resurser i omsorgen, så att t.ex. våra gamla kanske skulle kunna få vistas ut lite oftare för ett friskare liv, precis som det finns regler för våra husdjur så är det inget fel att satsa på ännu högre livskvalitet för dessa gamla människor eller unga som behöver hjälp o. omsorg.

Dessa värden låter också tala om sig och gör Kristianstad som en attraktiv kommun.

Kristianstadsbladet 090518: Pengarna till omsorgen räcker inte

Om politiker och beslutsfattare tycker det är värden, som skall bejakas var då RAKRYGGADE och rösta NEJ även om det skulle gå emot ert parti eller ert block!
Idag blir det ofta bara möjligtvis en reservation, som vi väljare skulle kunna likna med ett JASÅ - FEGT!

Det skulle skapa förtroende och även en röst vid nästa valtillfälle.

Vad säger "Mor Anna" om detta?

Vi får hoppas Kommunalrådet eller VDn Bengt Gustafson för Kristianstads kommun inte behöver komma till kommuninvånarna( Kristianstads aktieägare) på samma sätt som VDn Wolf i Swedbank som förra gången behövde 12,4 miljarder och nu senast behöver han 15 miljarder i en andra nyemission p.g.a. felaktiga beslut! Vad behövs i nästa??

VDn kommunalrådet är ju dessutom kommunrevisor så vi får hoppas ingen kommunskattehöjning, men ibland kan man undra hur ekonomin skötts, när det finns ett eftersatt underhåll på kommunens fastigheter med många hundra miljoner kronor.

En annan dag tejpas lyckstolpar med gul/svart tejp för en planering av en nedsläckning av landsbygden för att spara, men helt plötsligt gällde inte denna manöver! Inte vidare genomtänkt?

Hur blev det med ansvaret för Liviushallen, som kostade en merkostnad på 40 miljoner kronor, som kunde använts till skola och omsorg??

Kristianstadsbladet 090604: Märkliga turer kring Liviushallen

Kristianstadsbladet 090602 : Fel person skrev under
avtalet om Liviushallen


Dessa nyemissioner i bankvärlden kan liknas med, när en kommun inte varit ekonomiskt långsiktig och då behöver höja kommunalskatten.


Att många gånger behöva luta sig mot statsbidrag, när inte den kommunala ekonomin inte går ihop borde vara att likna vid ett underbetyg.

GLÖM INTE dessa pengar eller statsbidrag kommer också från någons ficka precis som en höjning av kommunalskatten.


Kristianstadsbladet 090818 : Öronmärk varje krona

Kristianstadsbladet 090818 : Sent skola syndarna vakna

Kristianstadsbladet 090815 : Tolv korttidsplatser försvinner inom kort

Kristianstadsbladet 090612 : Äldreboende kan komma att ställas av för att spara pengar

Kristianstadsbladet 090516 : Korttidsplatser föreslås bli färre


En jämförelse >>

Swedbank borde pratat med sin bankrådgivare!

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad