2011-05-20

Man kan skapa historia på många sätt! I Kristianstad??

På vilket sätt har kommuninvånarna haft möjlighet att yttra sig, när det gäller utformningen av Rådhuskvarterets planerade dominerande byggnader i Kristianstad, även dessa byggnader kommer att bli historia?
Vill visa hur vackert rådhuskvarteret från V Boulevarden en gång var. Är det genomtänkt att offra detta för att regionpolitikerna ska få nära till centralstationen??

 
"I arkitekten Greger Dahlströms förslag över ett ombyggt rådhuskvarter bevaras större delen av fasaderna. Söder om Rådhuset ska enligt förslaget ett nybyggt parti markera huvudentrén, med insyn i entré- och utställningshallen.  Den nya fasaden dras in och takhöjden höjs, för att det södra Rådhustornet ska framträda på samma sätt som det norra. Även på hörnet mot centralstationen byggs en helt ny byggnad, som ska utformas i ljus sten och ta upp formspråket från de omgivande byggnaderna, liksom bröderna Ahlsén gjorde vid 1930-talets ombyggnad."
Bilder och texter hämtad från Kristianstads kommuns hemsida Rådhuskvarterets ombyggnad

Den nya fasaden är tänkt att fånga upp linjerna och rytmen i den gamla fasaden, men med ett modernt uttryck. 

 
Med en entré till mötescentret från hörnet Västra Boulevarden/Christian IV:s gata kan besökare enkelt hitta dit från resecentret Kristianstad C.

Tre sekler återspeglas mot Stora Torg. Den nya entrén från 2000-talet och Althinska huset från 1900-talet ramar in 1800-talets Rådhus i förslaget till gestaltning av det nya kvarteret.

Med ljus sten och rena linjer i fasaden är avsikten att tidslinjen från 1800-talets rådhus genom 1900-talets förvaltningshus och polishus på Christian IV:s gata förs vidare in i 2000-talet med hörnhuset på Christian IV:s gata och Västra Boulevarden. 

Avsikten är att den nya entrén mot Stora torg ska vara en tydlig och självklar väg in i kommun- och regionhuset.


Bilder och texter hämtad från Kristianstads kommuns hemsida Rådhuskvarterets utformning  
Kommunens hemsida:  Rådhuskvarterets utformning  

KB 110518  Prislapp: en halv miljard   
Fler blogginlägg om  Rådhuskvarteret  

Här i Kristianstad är tydligen ledningen beredd att satsa 500-600 miljoner kronor i ett kontorshus, när man samtidigt pratar om ett levande centrum efter kl 17.
Inom parentes planeras i hela Sverige investeras ca 800 miljoner i järnvägsnätet.

En aspekt i detta ärende.
Kan det dessutom ligga inom kommunslagens råmärken, att kommuninvånarna skall vara med att finansiera en kommersiell fastighet, som detta blir då Region Skåne inte vill vara med in något samägande?
Titta nu bara på flygplatsen i Everöd, där är regionen inte mer intresserad, att var med längre, men man var hellre bredd att investera i Kastrup, så kan hända även med regionens hyreskontrakt i Rådhuskvarteret!

Detta nya kontorskomplex kan och skall genomföras genom en förvanskning av ett av stadens vackraste kvarter.
Man måste t.o.m. spränga in sexvånings lådor mitt i detta kvarter för att få plats med ca 700 arbetstillfällen. Idag finns 230 arbetstillfällen.

Hur ser expansionsmöjligheterna ut för Region Skåne i detta kontorshus, om region Södra Sverige blir av, vilket inte ligger långt borta då sjukvården tenderar att skapa större regioner och Blekinge är för litet med sitt landsting med Blekinges folkmängd.

Rådhuskvarters bygget skall genomföras nu innan man har klart för sig logistiken och tillgängligheten i staden. Var skall alla dessa tjänstemän och våra besökare till näringarna i Kristianstads centrum parkera och nu när man tydligen fortfarande med en "tjurs envishet" fortfarande anlitar konsulter för att prompt kunna genomföra den s.k. Kristianstadslänken!

Vilken beslutsordning det är i Kristianstad!  
Man har tydligen inte lärt sig av historien från 60-talet då städernas centrumlägenheter avfolkades och byggdes om till kontor, vilket sedermera ansågs som helt felaktig stadsplanering. 
I Kristianstad gör man om samma sak igen!
Jag hörde, att bevarande och kulturföreningen Gamla Christianstad nog så behjärtansvärt ville, att kommunen skulle rädda en en väggmålning i Rådhuskvarteret av Andreas Björkman, som skulle kosta ca 500.000:- kronor!
Gamla Christianstad yttrade sig överhuvud tagit inte alls över förvanskningen av Rådhuskvarteret!
Tänk en gång, när det fanns ideella krafter, som hade känsla och empati för kulturen, så räddades Österbergskagården och Vä husen, men nu när det gäller ett helt kulturkvarter säger vår kulturförening Gamla Christianstad ingenting mer än att rädda en väggmålning!

Jag tänker ofta på vad f.d stadsarkitekten Sune Friström sa, som har mycket kunskap och känsla för Kristianstad, där även våra beslutsfattare var närvarande.
Sune Friström har helt rätt i, att man måste vid all stadsplanering sänka sig uppifrån och neråt för att se helheten.

I Kristianstad verkar det som man gör tvärtom eller kanske varje projekt planeras för sig, för det verkar inte precis genomtänkt.

I all den stund då det finns stora ytor norr om stationen, som mycket väl kunde får plats med ett kommun- och regionhus ja t.o.m. ett hus för region Södra Sverige ihop med Blekinge som skulle kunna placerats här i Kristianstad i stället för i Västra Hamnen i Malmö. 
Det passade inte f.d. regionrådet Swanstein eller vad han nu hette!
Nu är man, jag repeterar, tvungen att spränga i sexvåningslådor i kulturkvarteret för att få plats m.a.o. inga expansionsmöjligheter!!!

2011 kommer att vara ett viktigt årtal i Kristianstads historia. Det blir ett årtal man kommer att komma ihåg. Det var nämligen det årtalet, då stadens vackraste och ett av de mest kulturella kvartern förvanskades helt utan känsla av stadens "styre", så stor förändring har inte hänt sedan södra delarna av centrum härjades av stora bränder på 1800-talet.

Man kan skapa historia på många sätt!

 Skall man tvunget göra om samma misstag från 60-talet då många gamla stadskärnor i Sverige raserades och revs?
Jag vädjar till alla försök att anpassa fasaderna på hela Rådhuskvarteret och Ö. Centrum. Vid Lilla Torg, vilket anpassad och vacker fastighet, som skapats med moderna byggmetoder efter branden.


Lyssna även på beslutsfattarnas syn på Rådhuskvarteret:
Lyssna även på en ljudupptagning där man utlovar en NY beslutsprocess ang. Kristianstadslänken på kommunalfullmäktige mötet 101214 : Diskussion om Resecentrum o. Kristianstadslänken  Det har snart gått ett halvt år inget har hänt! 
Gäller det idag vad som sades på ovanstående ljudupptagning?

Likaså gör vad man kan så att inte Regionbussarna dras rakt genom centrum och med de desperata förslagen från C4-teknik, som vill skapa parkeringar här och där på våra grönområden.
Jag har påpekat detta tre gånger skriftligen för Anita Zieme, men hon behagade inte svara!

De gröna bussarna kan köra som idag. Det går ju att byta buss vid resecentrum precis som från tåg till buss?
Det säger själva ordet resecentrum. Det är väl inte Steen o. Ström som skall styra agendan i Kristianstad?
De lyckade tydligen dupera herr Gustafson numera f.d., som nu kan ha lugna dagar i Kaffatorp.


Dessa parkeringar på V. Boulevarden är A och O för tillgängligheten i centrum så att det inte kantar över mot öster. Detta påpekade redan Fredrik Bergström från handelns utredningsinstitut vid presentationen av handelsutredningen och som nu även
professor Johan Anselmsson Lund säger samma sak, när det gäller städerna tillgänglighet och utslagningar av arbetstillfällen skall undvikas.

Man verkar i alla fall inte vara vidare lyhörd på de som redan är etablerade i centrum eller vad sakkunskapen säger!

Varför anordnas inte ett offentligt "bymöte", när det gäller Kristianstads centrum, som man ofta gör runt om i våra byar runt Kristianstad?

Är det inte lika viktigt att höra vad Kristianstadsborna och de som driver verksamheter i centrum har för åsikter och kunskap i ämnet än vad som misstänkas att Steen och Ström ställer krav på att regionbussarna skall passera entrén till deras tilltänkta köpgalleria?

Det talas om förbättrad dialog med kommuninvånarna och man eftersträvar ett bättre företagare klimat!

Jag skulle föreslå, att vi är några som träffas och tar initiativet och själva anordnar ett offentligt "bymöte", där alla kommuninvånarna är välkomna och framföra sina synpunkter och vi som anordnar detta mötte även bjuder in någon föredragshållare med stor kunskap i om stadsutveckling och stadskärnor t.ex. prof. Johan Anselmsson från Lund.
Till detta möte skall naturligtvis även politiker och tjänstemän från Kristianstads kommun bjudas in.

Hör av "dej" så kan vi träffas helt obundet på ett s.k. "after work". Du har säkert fler förslag. Antingen genom ett mail olle.p.johansson@gmail.com eller slå en signal på 0708 211134
Du kan också skriva min bloggs forum, som du hittar i rubrikerna längst upp i bloggen på Forum iKristianstad.
 
I Helsingborg har kommuninvånarna skapat mycket stark opinion mot "Saltkristallen" och förhoppningsvis en förändring om förslaget att riva "Ångfärjestaionen."

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

___________________________  

Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad