2009-12-10

Underlagsförfrågan till Ulrika Tollgren vice ordf. Tekniska Nämnden i Kristianstad

Kristianstadsbladet 091210 Kommunen utnyttjar inte VA-särtaxan

Hej Ulrika Kristianstad 091210


Ursäkta jag skriver och stör Dig, men eftersom du har ett stort ansvar för det nu planerande av kommunala avloppet för sommargäster längs vissa delar av kusten i Kristianstads kommun och med anledning av dagens insändare i Kristianstadsbladet 091210 "Kommunen utnyttjar inte VA-särtaxan", önskar jag att Du svarar på följande.

Jämförelsen med sanden i Åhus och Tjörn är väl som att jämföra äpplen med päron och vad jag förstår med detta resonemang går det inte längre ha, om konsekvens skall råda, att ha en enhetlig vataxa i Kristianstads kommun, t.ex. Gårrö eller Arkelstorp och Åhus går inte att jämföra som följd av detta resonemang?

Jag ber med anledning av Ditt uttalande i Kristianstadsbladet 090121 : Oklart med kostnad för tvångsanslutning till VA.
"Om de trekammarbrunnar som finns utmed kusten renar 50 procent av fosforn, vilket förutsätter att de är i mycket gott skick, så släpper de ut lika mycket fosfor på åtta veckor som hela Kristianstads kommun på ett år, säger nämndens vice ordförande Ulrika Tollgren (S) och lägger till:
- Det är inte försvarbart."

Du sänder över de utredningar och underlag, som visar att vi sommarstugeägare släpper ut lika mycket fosfor som hela övriga Kristianstads kommun. Samtidigt vill jag också få siffrorna på vad övriga trekammarbrunnars fosforutsläpp i övriga Kristianstads kommun, alltså de trekammarbrunnar som inte berörs av den nya kustplanen.

Du bör tänka på en trekammarbrunns slitage och livslängd på en sommarstuga, som används några veckor per år och ofta inte med de faciliteter som finns i ett åretruntboende inte är att jämföra med en trekammarbrunn, som används året runt, vilket det ofta är på andra håll på landsbygden.

Kustplanen gäller inte i Tosteberga, Landön och Fårabäck alltså inget beslut om kommunalt avlopp, där det råder samma miljöförhållanden i samma Kristianstads kommun. Bara i Fårabäck finns över 90 sommarstugor.

Vad säger kommunallagen om likabehandling av kommuninvånare? Är det möjligt att särbehandla kommuninvånare, som har samma miljöförutsättning?
Detta borde alltså strida mot likabehandlingsprincipen. Likaså strida mot att myndigheters åtgärder och krav som nu krav på kommunalt avlopp för sommarstugeägare, skall stå i proportion med kostnaden och den påstådda miljönyttan med kommunalt avlopp.

Inte mist för mig själv är det en mycket stor kostnad för några sommarveckors vistelse, som jag gjort sedan 1946 i Åhus. Jag har även träffat MÅNGA som är mycket oroliga t.o.m. de som säger att de blir tvungna till att sälja sitt lilla sommarhus. Den listan kan göras lång med både äldre, unga, ensamstående och sjukpensionärer m.fl. Det är inte frågan om uppdelningen av kostnaden skuldsättning är likaväl lika stor.

Detta i synnerhet, när den finns kommuner med ett helt annat synsätt på sina kommuninvånare.
Tack för jag fick ta Din tid och tack på förhand för ett uttömmande svar på ovanstående inte bara i allmänna ordalag.

Jag ber att få dessa underlag så fort som möjligt.

Vänliga hälsningar och en God Jul
Olle Johansson

PS Man blir undrande och konfunderad, när man ser följande:
Är detta läckage och lakvatten från Soptippen, om i så fall vad innehåller detta och pumpas det rakt ut i Helgeån och numera nytt NATURRESERVAT?

Se detta som en liten undran och jämförelse, när man kräver kommunalt avlopp för några veckors vistelse under sommaren för sommarstugor längs vissa delar av kusten i Kristianstads kommun dock INTE hela kusten(Tosteberga, Landön, Fårabäck)?

Märkligt i kommunallagen sägs, att alla kommuninvånare skall behandlas lika och detta skulle bara gälla vi sommarstugorna i den nya kustplanen i Kristianstads kommun, att vi skulle vara miljöfarliga med våra godkända trekammarbrunnar men med ovanstående UNDANTAG!

Jag hoppas bara, att man inte sväljer kameler och silar mygg?

Svar från U. Tollgren

Arkelstorp 2009-12-29
Olle Johansson
Du behöver inte ursäkta ditt brev, både jag och Sten och förhoppningsvis alla andra
politiker också, är öppna för diskussioner.
Jämförelsen med Tjörn var ingen terrängjämförelse utan för att sätta in taxans
storlek i ett större sammanhang. Det finns många andra kommuner att jämföra med,
Falun på 181 000 eller Sölvesborgs normaltaxa på 120 000 kr. Det finns en tro att
eftersom Åhus består av lätt sand så skulle arbetet vara enklare. Att gå in i redan
bebyggda områden innebär alltid extra kostnader och den låglänta bebyggelsen
omöjliggör självfall, vilken medför en dyrare teknik. Högt grundvatten i lös sand
innebär att vattnet måste sänkas eller pumpas bort vid byggnation. Diskussion om
VA-områden och vad nya vattentjänstlagen kräver lämnar jag därhän eftersom jag
och Sten redan berört denna fråga i ett gemensamt svar på ett tidigare brev ifrån dig.
Ifall du inte känner tilltro till vårt svar ber jag dig att gå in på Svenskt Vattens
hemsida eller VA-nämndens hemsida med många prejudicerande beslut i liknande
VA-frågor. Behöver du mer information om lagtolkningen finns det jurister på Svenskt
Vatten som kan ge svar. Även Naturvårdsverkets hemsida innehåller viss matnyttig
information.
Vad gäller mitt uttalande så vet jag att jag sa ”Kristianstad” och inte ”Kristianstads
kommun”. Däremot ber jag om ursäkt för att det blev lite fel. Jag citerade Björn
Carlqvist och jag hade för mig att han sa 50 % men när jag frågade hävdar han att
han räknat på 40 % rening, vilket är ett rätt rimligt genomsnittligt antagande. Detta
innebär att CRV har 30 ggr bättre rening än en genomsnittlig trekammarbrunn. Ifall
man räknar med att ca 5 000 personer bor 8 veckor längs med kusten motsvarar
deras utsläpp ca 25 000 helårsabonnenter (Björn hade räknat bort Nosaby och
Åsum).
53 000 invånare är kopplade till Centrala Reningsverket (CRV) som betjänar Åhus,
Viby, Fjälkinge, Kiaby, Österlöv, Balsby, Fjälkestad, Önnestad, Färlöv, Vä,
Ovesholm, Huaröd samt ytterligare några mindre orter. Ytterligare 6 500 är kopplade
till reningsverk i Arkelstorp, Bjärlöv, Degeberga, Linderöd, Tollarp, Rickarum och
Villands Vånga.
Om vi väljer att räkna på alla invånare som är kopplade till CRV och att de är hemma
hela året blir totalutsläppet: 53 000 invånare x 0,65 kg fosfor (per person och år) x
0,02 (98 % reningsgrad) = 689 kg fosfor totalt.
Ifall vi räknar om exemplet på det berörda kustområdet Åhus-Yngsjö kan vi utgå ifrån
att 15 % är året runt-boende: 750 året runt-boende x 0,65 kg fosfor x 0,60 (40 %)
reningsgrad = 292, 5 kg + 4 250 personer x 0, 65 kg fosfor x 0,60 reningsgrad x 8/52
(enbart 8 veckors boende) = 255 kg. Detta ger alltså totalt utsläpp på 548 kg fosfor!
(Jämför 53 000 invånare mot 5 000).
Kustområdet från Åhus och söderöver är ett expansivt område som är känsligt pga.
sandens genomsläpplighet, låglänt bebyggelse, högt grundvatten samt framtida
havsnivåer. Som alltid i politiken måste man prioritera och just därför var detta
kustområde först ut. Personligen tycker jag att systemet med att använda
dricks-vatten i toaletter är ohållbart. Flera kommuner, däribland Tjörn, har förbjudit
vattenklosetter i fritidshus sedan nästan 20 år tillbaka. Men eftersom vårt aktuella
kustområde är omgivet med en fungerande VA-infrastruktur, föll valet på att koppla
även dessa medborgare till CRV. Slammet kommer då till nytta vid biogasproduktion
samt förhoppningsvis som gödning på våra åkrar. Ett långsiktigt hållbart samhälle
kräver att näringsämnenas kretslopp sluts.
Du undrade över redovisningen för övriga trekammarbrunnars utsläpp.
Tillsyns-ansvaret för dessa ligger hos Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen så jag
uppmanar dig att vända dig dit ifall du vill har fler svar vad gäller detta. (Har inte
dessa siffror men har hört att reningsgraden på ett flertal objekt inom ett visst
område var så låg som 20-25 %)
Du pekar även på andra områden i kommunen. Lagarna gäller även dem och det
finns planer även vad gäller andra områden. Kan nämna att det planerats ett nytt och
attraktivt boende i sluttningen mot Oppmannasjön i Arkelstorp. Trots att medborgare
redan står i kö för detta område, verkar allt falla på problemet med att lösa VA-frågan
till en rimlig kostnad. Att planera för ett långsiktigt hållbart samhälle måste gälla i alla
led framöver. Kommunen har helhetsansvaret och jag ser behovet av en
heltäckande vatten och avloppsförsörjningsplan.
Vad gäller kostnaden för denna enskilde har jag som deltidsarbetande
undersköterska all respekt för den. Fördelen med Åhus - Yngsjö området är att
fastigheternas värde medför att det för flertalet inte borde vara så svårt att få lån till
denna investering. Swedbank har lokalt uttalat sig positivt för miljölån till förbättrade
avlopp även ifall den sökande saknar de inkomster som normalt krävs för lån.
Kommunen är också skyldig att underlätta betalningen för den enskilde och därför är
det möjligt att i Kristianstads kommun dela upp betalningen på upp till tre år,
beroende på kostnaden. Den delen av arbetet, som fastighetsägaren skall göra
mellan hus och pumpstation, lär enligt uppgifter jag fått kunna gå in under ROTavdrag
skattemässigt.
Jag hoppas att du fick svar på några av dina frågor.
Med vänlig hälsning Ulrika Tollgren (s) – vice ordförande i Tekniska nämnden
_______________________________________Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad