2010-11-16

Vilken känsla finns för Kristianstads stadsplanering?

KB 101116  För vem bygger vi staden?
" För vem och hur bygger vi staden? Låt detta bli en folklig angelägenhet och inte en affär för makthungrande bypolitiker, penningsugna byggherrar och fåfänga arkitekter.


Kräv besked nu efter kommunalvalet 2010 och innan nästa val 2014. Annars får vi det ena projektet efter det andra i all oändlighet enligt det rådande arenaparadigmet, signerat Kristianstads kommunpolitiker med vänner 2008 – 2009. "

Titta nu på Rådhuskvarteret ett av de vackraste kvarteren i Kristianstad, som kunde återställts till lägenheter. Kultur har ett värde.
Man tyckte det var fel, när städernas centrum kontoriserades på 60-talet genom att bygga om många lägenheter till kontor. 

Nu ca 45 år efteråt görs om samma sak dessutom av Kristianstads kommun, som skall med kommunalskattepengar finansiera ett stort kontorskomplex i detta kvarter, som mycket väl kunde byggts några hundra meter norr om järnvägsstationen.
 

Är det i enlighet med kommunallagen att Kristianstads kommun skall vara finansiärer till Region Skåne? Tillhör detta kärnverksamheten i Kristianstads kommun?
Det finns fler exempel eller kan du läsa här på min blogg.Vad säger kultur o. bevarandeföreningen Gamla Christianstad eller kulturnämnden?
INGET!!!

Österbergska gården o. Vä husen räddades tack vare det fanns de som såg ett värde i detta.


Nu ödeläggs ett helt kvarter!I andra städer försöker man engagera och föra en dialog med kommuninvånarna, så upplevs det tyvärr inte i Kristianstad. Det sägs vi får lämna samrådsyttrande, men tyvärr upplevs det allt för ofta bara som ett spel för galleriet och man redan har bestämt hur förslagen skall genomföras.


Mycket intressant sida >> Om Operation Karlstad
"
Operation Karlstad är en ideell, partipolitiskt obunden organisation som verkar för en öppen och aktiv debatt i stadsmiljöfrågor som rör Värmland i allmänhet och Karlstad i synnerhet.
Hur hanteras vårt gemensamma kulturmiljöarv och våra kulturhus? Hur förnyar man staden?
Här på Operation Karlstads blogg håller vi ett öga på stadsmiljöfrågorna och synar kulturmiljövården i sömmarna.......
......berömmer dem som gör ett bra jobb och ställer dem som inte gör det mot väggen."
Läs mer på Operaton Karlstads hemsida, mycket intressant.Skulle inte detta vara något för Kristianstad, att tillsammans "spåna" utvecklingsförslag t.ex. Saluhall m.m. allt till Kristianstads positiva utveckling.
Ytterligare en intressant sida >> Storstad Linköping
"Storstad Linköping är en oberoende intressegrupp och ett öppet nätverk. Alla som har ett intresse för Linköpings utveckling är välkomna som medlemmar. Vårt forum är öppet för saklig debatt och direkt kritik."
Såsom man gjort i Karlstad och Linköping skulle vi vara några, som är intresserade av vår stads utveckling och träffades då och då och sätter våra tankar idéer på pränt och framför dessa offentligt som vårt bidrag till stans utveckling utan att vara buden till någon politik.

___________________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad