2010-12-28

Kanske inte Gustafson, men alla ni andra lyhörda politiker i Kristianstads kommun kolla här så ni INTE förstör Kristianstad centrum!


KB 101211  P-platser viktiga för att behålla centrumhandeln 
 "Just parkeringar klassas som känsligt i stadskärnan. Gångavståndet från parkering bör inte vara mer än 2-3 minuter eller 200 meter. Handelsutredningen påpekar också att varje p-plats som försvinner bör ersättas med en ny. Annars förlorar centrum på att folk kör till andra ställen. "

"Bort med gågatorna – släpp in bilarna i centrum" i Kristiastad tar man bort P-platser!

 "Kommunerna missköter stadskärnorna och bäddar för externa köpcentrum", säger Johan Anselmsson, biträdande professor i marknadsföring på Lunds universitet.

"Det anser Johan Anselmsson, biträdande professor i marknadsföring på Lunds universitet.

Han anser att det är fel strategi att konkurrera om kundernas pengar med hjälp av bland annat gågator. – De externa köpcentrumens fördel är parkeringarna. Man vill inte ha bilar i centrum och har -tagit bort parkeringsplatserna. Då ¬flyttar handeln ut på landet där man får ha bilar, säger Johan Anselmsson till Sydsvenskan.

Nova Lund blev en succé, något som han tror beror på att det är lättillgängligt med bil och hänvisar till att man i centrala Lund har försvårat för biltrafiken. Han tror också att Emporia i Malmö kommer att bli ett svårt slag mot cityhandeln i Malmö.

– Det är de familjeägda butikerna som får det svårast. De har små marginaler och försvinner 10 ¬procent av handeln från centrum förlorar de sin marginal.

– Staden måste utvecklas, man ska kunna jobba, bo och handla där. I USA finns det stadskärnor som är nästan helt utdöda när det gäller handel. När man byggt stora gågator för att konkurrera har de externa köpcentrumen bara fått ett extra lyft."

Se och ta lärdom av omgivningen och lyssna på de som driver verksamheter i Kristianstads centrum.

Även om inte Herr Gustafson har den insikten, så är jag helt övertygad det finns många andra kommunpolitiker som lever i verkligheten och är lyhörda är beredda att ändra Kristianstadslänkens dragning med alla regionbussar på V. Boulevarden och därmed ta bort ca 200 centrala P-platser.

Ett tack på förhand, att ni INTE är så kategoriska eller själviska som Herr Gustafson!

Lyssna själv hur man utlovar en NY beslutsprocess ang. Kristianstadslänken.

Med ovanstående utfästelse av de ansvarsfulla kommunpolitikerna kan resultat inte bliva annorlunda än att kommunalfullmäktige beslutet om Kristianstadslänken med sträckning i V. Boulevarden rivs upp då dessa partier har majoritet tillsammans i kommunen.

Tyvärr, om inte Bengt Gustafson inser detta får han skämmas eller rentutav bytas ut!

 

EXTERN Shoppinghandel i MILJÖkommunen Kristianstad !!! ???Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :


KB 101221  Gustafson svarar inte    
"Jag misstänker med denna attityd mot sin omgivning, som kommunalrådet Bengt Gustafson allt för ofta visar, att Moderaterna och fempartistyret borde förlora många sympatisörer, inte minst alla intriger inom partiet?
Kan det vara en ledarskapsfråga i så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut? "


KB 101214  Gustafson sänker Kristianstad
"Moderaterna är ett parti i fri turbulens utan ledning och där grova oanständigheter gentemot partikollegor får passera utan ingripande. Många medlemmar har lämnat partiet. Gustafson är med sin kombination av dåligt ledarskap, svaghet i kompetens, saknad av empati och fingertoppskänsla en risk för kommunen och det politiska samarbetet.
Kräv ett byte innan konsekvenserna blivit för långtgående och agera i tid. "
Visserligen är jag en liten handlare, som förvaltar ett över 100-årig skoaffär o fastighet, och jag TROR att jag har något att tillföra. 

Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack!
___________________________

Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!   

Du kan sänd ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad